Det er vigtig, at du:

  • tænder lyset i den mørke tid
  • rydder og salter eller gruser fortov og eventuelt adgangsvejen ind til beholderne i mindst 1 meters bredde, hvis du er tilmeldt tømning på grunden (standplads)
  • fjerner sne fra beholderlåget
  • ikke skovler sne op foran beholderen eller på adgangsvejen
  • sørger for, at der ikke er en snevold mellem vejen og beholderen
  • rydder og salter privat fællesvej eller privat vej i mindst 3,5 meters bredde, så skraldebilen kan køre på vejen

Hvis din beholder ikke bliver tømt, fordi skraldemanden ikke kan komme til den, kan du sætte en klar sæk med affald ved siden af beholderen, så tager han den med, næste gang han kommer. Husk, at der skal være en sæk for hver affaldstype.

Lad beholderen stå fremme til skraldemanden igen kan komme og tømme den.

Sidst opdateret: