Lovgivning

Uddrag fra Bygningsreglementet §63-68 om affaldssystemer

”Bygninger- og bygningernes udenomsarealer skal indrettes på en sådan måde, at det er muligt for brugerne at bortskaffe husholdningsaffald fra de enkelte enheder i bygningen eller på terræn i umiddelbar nærhed af bygningens hovedindgange”

Hvis det f.eks. ikke er muligt at modernisere affaldsskaktene inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer, eller en modernisering er forbundet med meget høje omkostninger, kan du vælge at etablere andre affaldsløsninger, der overholder bygningsreglementets regler.

Kontakt Vejle Kommunes byggesagsafdeling, hvis du ønsker flere oplysninger om affaldsskakte i nybyggeri eller lukning af eksisterende affaldsskakte.

Mail:byggesag@vejle.dk
Telefon: 76812562

Sidst opdateret: