Kom godt i gang med affaldssorteringen

Når du sorterer dit affald, bliver værdifulde ressourcer som madaffald, metal, plast, mad- & drikkekartoner, pap og papir genanvendt i stedet for at gå til spilde. I Vejle Kommune har vi sorteret affald i mere end 35 år. Det har været en succes, og vi vil gerne sikre, at vi sammen tager nye skridt mod øget genanvendelse.

I Vejle Kommune sorterer vi madaffald, restaffald, metal, plast, mad-& drikkekartoner, papir og pap i affaldsbeholdere.

For os i Ressourcer & Genbrug er det let at sige: sorter! Men du skal selvfølgelig vide hvordan, hvornår og i hvad, så det at sortere affald også bliver en naturlig del af din hverdag.

Det kan du læse om i dette idékatalog, hvor vi har samlet nyttige informationer og nøgletal for etageejendomme, som du kan bruge til at planlægge og sammensætte en affaldsløsning, der passer til din ejendom.

Brug Idékataloget og kom godt i gang med affaldssorteringen.

Sådan bruger du idékataloget

– information, planlægning og inspiration

Dette idékatalog hjælper dig godt i gang, når du skal planlægge en affaldsløsning til din ejendom. Kataloget er målrettet til blandt andet ejendomsejere og affaldsansvarlige for:

 • Byhuse
 • Andelsforeninger
 • Grundejerforeninger
 • Fællesbebyggelser

Du finder blandt andet sorteringsvejledninger til vores affaldsordninger og nøgletal, der hjælper, når du skal vælge størrelse på beholdere og nedgravede affaldscontainere.

Der er også gode råd til indretningen af affaldssortering indenfor og udenfor og information om det øvrige affald. Det skal nemlig være nemt for lejerne at komme af med affaldet.

Idékataloget indeholder nyttig information om løsningerne og eksempler og cases fra forskellige etageboliger.

Du bruge kataloget som planlægningsværktøj og opslagsværk, og du kan få god inspiration til affaldssorteringen.

God læselyst!

Hvilke ordninger findes der?

Affaldsordninger

– til det daglige affald og det øvrige affald

Står du med et nybyggeri, eller skal din ejendoms eksisterende affaldsløsning ændres eller suppleres?

Plads nok

Det er vigtigt, at I har det rigtige antal beholdere i forhold til antal beboere i ejendommen, så der er plads nok til affaldet. Nøgletallene på siden her viser, hvad et gennemsnitligt lejemål i en fællesbebyggelse forventes at kunne udsortere. Det giver dig et godt grundlag for at kunne vælge de beholdere, der passer til ejendommens affaldsbehov.

Erhverv i ejendommen

Hvis der også findes en erhvervsvirksomhed i ejendommen, skal de selv kontakte Ressourcer & Genbrug om opstilling af beholdere og aftale afregning af gebyrer.

Grønt for sig og rest for sig

Madaffald og restaffald har hver deres beholder. Det madaffald skal sorteres i grønne poser, som afleveres i beholderen til madaffald. Restaffaldet skal, når det genanvendelige affald er sorteret fra, afleveres for sig selv i den separate beholder til restaffald. Til mindre bebyggelser med to til fire lejemål er det muligt at vælge rumdelte beholdere.

Papir og karton, men ikke pap

Beholderen er til papir, aviser, reklamer og tomme kartonemballager, der nemt kan genanvendes. Karton er for eksempel æsken fra tandpasta, cornflakes, tomater, nylonstrømper, elpærer osv. Til mindre bebyggelser med to til fire lejemål er det muligt at vælge rumdelte beholdere, hvor det ene rum bruges til metal og plast og det andet til papir.

Større papkasser skal hentes med Genbrugsordningen eller køres på genbrugspladsen.

Haveaffald

Haveaffald er en tilkøbsordning, og det betyder, at du mod et gebyr kan få hentet haveaffald, hvis ejendommen er tilmeldt ordningen. Hvis I ikke allerede har en haveaffaldsbeholder, skal du købe en af os for at komme i gang.

Beholder til metal, plast og mad- & drikkekartoner

Beholderen til blandet metal, plast og mad- & drikkekartoner er til det daglige emballage, som for eksempel dunke, dåser, plastfolie, mælke- og juicekartoner osv., der ellers ofte ender i restaffaldet. Affaldet skal lægges løst i beholderen. Til mindre bebyggelser med 2-3 lejemål er det muligt at vælge rumdelte beholdere, hvor det ene rum bruges til metal, plast og mad- & drikkekartoner og det andet til papir.

Farligt affald

Den røde kasse er til ejendommens farlige affald. Det er for eksempel kemikalier, batterier og lavenergipærer. Du beslutter, om ejendommen skal have fælles kasser, eller om hver lejlighed skal have sin egen kasse.

Genbrugsordning

Vi henter ejendommens genbrugseffekter som for eksempel møbler og andet indbo. Du skal bestille afhentning og oplyse, hvad vi skal hente. På den måde kører vi kun efter genbrug, når der er noget at hente.

Affaldsbeholdere

– dit daglige affald

Beholdere til madaffald, restaffald, papir/karton, plast-/metal/mad- & drikkekartoner og farligt affald.

Affaldsbeholdere til dagligt affald

Ressourcer & Genbrug vejleder dig

– guider dig til den bedste løsning

Er du i tvivl om, hvordan du planlægger affaldssorteringen, eller hvordan du vælger den rigtige affaldsløsning, så tøv ikke med at kontakte Ressourcer & Genbrug.

Vi har et dedikeret team af medarbejdere, der står klar til at vejlede og rådgive dig, uanset om du ringer for at få en snak om dine muligheder eller måske har særlige udfordringer med affaldsløsningen, der kræver et besøg på ejendommen.

Vi tager altid udgangspunkt i de faktiske forhold i din ejendom, og hvordan dine affaldsløsninger er i dag.

Vi ved blandt andet noget om:

 • Beholdervalg
 • Indretning og placering
 • Sortering inde og ude
 • Særlige udfordringer

Ring til os eller book et møde på tlf. 76 81 28 00

Indendørs sortering

Det daglige affald

– gør sortering til den gode vane

Din affaldssortering starter i køkkenet – der hvor affaldet opstår. Sortering er den lille gode vane, der gør en stor forskel.

Vi ved godt, at det kan være svært at ændre på sine vaner og rutiner, og derfor finder du på de næste sider gode råd, tips og ideer, der kan hjælpe på vej. Jo smartere du indretter dig, jo nemmere bliver det at sortere i hverdagen.

Sortér, der hvor affaldet opstår

Vi anbefaler, at du laver et samlet opsamlingssted i køkkenet – for eksempel under køkkenvasken – hvor du sorterer madaffald, restaffald og plast/metal/mad- & drikkekartoner.

Sorteringen bliver lettere, når du kan sortere der, hvor affaldet opstår.

Giv affaldet en fast plads

Giv alle affaldstyper en fast plads at mellemlande på, inden de bæres ud til genbrug. Papir og tomme kartonæsker, glas og flasker m.m., der måske ikke kan være i køkkenet, kan for eksempel få plads i et kosteskab, i en kurv på en hylde, i poser på væggen eller i kasser på gulvet. Find den løsning, der passer bedst til dig.

Fire vigtige vaner

Indret

Indret en plads til hver type affald, så du har mulighed for at sortere det, der hvor affaldet opstår.

Sortér

Hold madaffald og restaffald adskilt - det skal i hver sin beholder. Du skal sortere plast, metal og mad- & drikkekartoner fra til genanvendelse, men de må komme i den samme beholder. Papir og karton lægges løst i beholderen. Pap skal enten afleveres på genbrugspladsen eller bundtes og sættes frem til storskraldsafhentning.

Tøm, mas, fold

Sørg for at tømme emballagen for alt indhold. Mas den sammen, så den ikke fylder så meget. Kartoner fra mad- & drikkekartoner kan foldes, inden de kommes i beholderen. På den måde får du plads til mere affald i beholderen.

Husk knuden

Du skal bruge poser til det mad- og restaffaldet. Det er vigtigt at lukke godt for poserne og slå en knude, inden du kommer dem i beholderen, så bliver beholderen ikke så snavset. De øvrige typer affald skal lægges løst i beholderne.

Sorteringsguide

Madaffald

Madaffald er madrester, tilberedte og rå fødevarer, plantedele og letopløselige papirtyper. Det skal i den grønne pose.

JA TAK TIL:

 • Frugt og grøntsager
 • Brød, gryn og nødder
 • Ost- og mælkeprodukter
 • Ris og pasta
 • Kød, knogler og indmad
 • Slik og chips (uden papir)
 • Æggeskaller og æggebakker af pap
 • Blomster og plantedele
 • Køkkenrulle, servietter og papirhåndklæder
 • Te- og kaffefiltre
 • Alt madaffald – tilberedt og råt (uden emballage)

Restaffald

Restaffald er affald, der er fedtet og beskidt med madrester. Du har frit posevalg til dit restaffald.

JA TAK TIL:

 • Brugt engangsservice
 • Tandpasta og vatpinde
 • Bleer og hygiejnebind
 • Plastemballage til olie, smør- og margarineprodukter
 • Tuber til for eksempel mayonnaise, remoulade eller makrel
 • Gulvopfej og støvsugerposer
 • Beskidt emballage, der ikke kan skrabes rene
 • Aske (brug dobbelt pose, så det ikke støver)

Metal, plast og mad- & drikkekartoner

Metal, plast og mad- & drikkekartoner skal være tømt for indhold, når du afleverer det, og lægges løst i beholderen.

JA TAK TIL (METAL):

 • Konservesdåser for eksempel tomat-, makrel-, fersken- og kagedåser
 • Øl- og sodavandsdåser
 • Alubakker og sølvpapir
 • Fyrfadslysholdere, kapsler og metalskruelåg
 • Kasseroller og mindre metalgenstande

JA TAK TIL (PLAST):

 • Rene plastbakker fra kager, frugt og grønt
 • Plastfolier for eksempel bæreposer, fryseposer og plastposer fra mad- og tøjemballage
 • Plastlåg og -flasker fra for eksempel saft og juice
 • Plastdunke og -bøtter fra for eksempel eddike, skyr, is, shampoo, opvaskemiddel, køle- og sprinklervæske.

JA TAK TIL (MAD- & DRIKKEKARTONER)

 • Mælkekartoner
 • Juicekartoner
 • Yoghurtkartoner
 • Andre drikkekartoner

Papir

Papir og kartonæsker skal være rene og tørre, når du lægger det løst i beholderen.

JA TAK TIL:

 • Aviser og ugeblade
 • Magasiner og tegneserier
 • Reklamer og brochurer
 • Skrive-, tegne- og kopipapir
 • Breve og kuverter
 • Kartonæsker fra for eksempel cornflakes, tandpasta og elpærer
 • Telefonbøger

Glas, flasker og pap

Glas og flasker skal afleveres på genbrugspladsen eller i kommunens flaskekuber.

Pap skal afleveres på genbrugspladsen, via Genbrugsordningen eller i en lejet 660-liters beholder.

Inspiration til indendørs sortering

Under køkkenvasken

Ældre køkken

Hvis du har et ældre køkken, vil du typisk have mindre plads under køkkenvasken. Vi anbefaler, at du prioriterer sortering af madaffald og restaffald og måske finder plads til metal, plast og mad- & drikkekartoner også. Det tørre papir, pap og glas og flasker kan du med fordel sortere i en kurv eller et indkøbsnet et andet sted i lejligheden.

Sortering i ældre køkken

Nyere køkken

Har du et moderne køkken, er der som regel god plads under køkkenvasken. Vi anbefaler, at du indretter skabet med spande eller et stativ, der kan rumme affaldsposer til flere affaldstyper.

Affaldssortering under køkkenvask i nyere køkken

I skabe og kasser

Affaldssortering i skabe og skuffer

Papir-, plast- og metalsortering

Indret din sortering af for eksempel papir, plast/metal/mad- & drikkekartoner og glas og flasker i kurve eller kasser i et skab.

Affaldssortering i kasser i ældre køkken

Klistermærker gør det nemt for hele familien

Indret din sortering med let genkendelig vejledning, så du ikke er i tvivl om, hvad der skal i den enkelte kasse eller pose. 

Affaldsskakte - hvad gør jeg?

Affaldsskakt

Større etageejendomme med affaldsskakt skal sikre, at både det mad- og restaffaldet fra dagrenovationen kan holdes adskilt i hver sin beholder.

Det betyder, at du som grundejer skal beslutte dig for, om affaldsskakten:

 • Skal lukkes, og der i stedet skal etableres en affaldsø eller nedgravede affaldscontainere til affaldet
 • Kun skal benyttes til madaffald
 • Kun skal benyttes til restaffald
 • Evt. skal ombygges, så madaffald og restaffald kan afleveres via skakten

Yderligere information

Du er meget velkommen til at kontakte Ressourcer & Genbrug, så kan vi vejlede dig i at finde den skaktløsning, der passer bedst til din ejendom.

Lukning af eksisterende affaldsskakt i ejendom

Reglerne omkring lukning af affaldsskakte er reguleret i bygningsreglementet. Du skal altid søge kommunen om tilladelse til at lukke en eksisterende affaldsskakt.

Affaldsskakte i nybyggeri

I forbindelse med opførelse af beboelsesejendomme med tre etager og derover er der jf. Bygningsreglementet et funktionskrav, der kan opfyldes med forskellige affaldstyper, der lever op til hensynet til kildesortering, sundhed, komfort og energiforbrug.

Udendørs sortering af affald

Løsninger til udendørs sortering af affald

– Se mulighederne

Affaldsbeholdere på række

Du har flere muligheder, når du skal vælge affaldsløsning til den udendørs sortering af det daglige affald. Der er nemlig stor forskel på, hvordan ejere indretter ejendommens affaldsløsning.

Traditionelle løsninger

 • Beholdere opstillet ved ejendommen ligesom ved enfamilieboliger
 • Fælles affaldsområde placeret centralt med traditionelle beholdere
Overfyldte beholdere
Vær opmærksom på at få stillet tilstrækkelig beholdervolumen op, så du undgår overfyldte beholdere. Det er vigtigt, at antallet af beholdere passer din ejendoms affaldsproduktion.

Nedgravede affaldsløsninger

(Relevant, hvor mere end 22-25 husstande deler affaldsløsning)

 • Centralt placerede affaldspositioner til to til fire affaldstyper – helt eller delvist nedgravede affaldscontainere
 • Vi anbefaler, at du altid overvejer alle fire affaldstyper ved nyetablering af nedgravede affaldsløsninger

Når du planlægger ejendommens udendørs affaldsløsning, skal du først have et overblik over, hvor meget affald ejendommen producerer, så du ved, hvor stor beholdervolumen der skal stilles op ved ejendommen.

Det guider vi dig til nedenfor, hvor du også kan se dine valgmuligheder, alt efter om du vælger den traditionelle løsning med affaldsbeholdere eller den nedgravede affaldsløsning.

Nøgletal om affald

– Tjek din affaldssituation i dag

For at vælge affaldsløsning, skal du vide, hvor stor volumen, der skal stilles op på ejendommen. Hvis du følger disse fem trin, så er du godt på vej.

Du skal altid vurdere, om nøgletallene virker sandsynlige i forhold til din viden om ejendommen, for eksempel hvor mange der bor der, og hvilket forbrug der er. Tilpas eventuelt tallene, så de passer med de faktiske forhold, som hvor mange der bor i ejendommen, hvor meget affald opstår der osv.

Trin 1

 • Tjek din affaldssituation i dag
 • Hvilke beholdere har ejendommen i dag?
 • Er beholderne ofte overfyldte eller halvfyldte?

Trin 2

Brug Ressourcer & Genbrugs nøgletal til at beregne hvilken volumen, du kan forvente til de enkelte affaldstyper.

Se eventuelt også tabellen nedenfor med generelle anbefalinger for ejendomme med op til 10 boliger.

Trin 3

Sammenhold din viden om ejendommen med det anbefalede – matcher det?

Ligger det anbefalede under den volumen, du har opstillet i dag, skal du kontakte os for yderligere vejledning. Ligger det anbefalede over, skal du vælge det. Erfaring viser nemlig, at det er vigtigt, at der er opstillet beholdere nok.

Trin 4

Tag stilling til om ejendommen ønsker:

 • at få hentet beholderne ved standplads
 • at tilmelde sig ordningen for haveaffald
 • at få røde kasser til farligt affald pr. lejemål eller et antal kasser, som lejlighederne deler

Trin 5

Kontakt os for at bestille din affaldsløsning.
Mail: ressourcergenbrug@vejle.dk
Telefon: 76 81 28 00.

AffaldGenbrugs nøgletal

Ifølge affaldsanalyser kan du i gennemsnit regne med, at hver lejlighed i en etageejendom producerer disse affaldsmængder:

Nøgletal
Nøgletallene er baseret på, at der i en etagebolig i Vejle Kommune gennemsnitligt bor 1,66 lejer pr. husstand.

Dimensionering af ejendommens beholdere

– hvor mange og hvor store?

Det kan være svært at vurdere, hvor mange og hvor store beholder du skal sætte op. Derfor kan det være en god idé at kontakte os for afklaring af den endelige affaldsløsning. 

Hvilke beholdere findes der?

I beholderoversigten nedenfor kan du se, hvilke beholdere du kan få til de forskellige affaldstyper.

Beholderoversigt

Beholderoversigt

Inspiration til sortering af dagrenovation i affaldsbeholdere

Beholdere og nedgravet
Fra 30 beholdere til en nedgravet affaldsbeholder kan rumme op til fem m3 affald. Det betyder, at den kan erstatte 30 stk. 140 l. affaldsbeholdere.

Nedgravede affaldscontainere

- lad affaldet gå under jorden

Ved større fællesbebyggelser, hvor mange husstande har en fælles affaldsløsning, kan der etableres en nedgravet affaldsløsning, hvor affaldet opbevares under jorden.

Nedgravede affaldsbeholdere optager ikke meget plads og syner ikke så voldsomt i bebyggelsernes fællesarealer.

Beholderne bliver tømt af en kranbil. Ejendomsfunktionærer og renovationsfolk undgår dermed direkte kontakt med affaldet og tunge løft, træk og skub.

En række praktiske forhold som for eksempel pladsforhold og krav til tilkørselsvej skal være opfyldt, inden man etablerer en nedgravet affaldsløsning. Ressourcer & Genbrug skal godkende den valgte løsning, så vi er sikre på, at vi kan tømme modellen, og at dimensionen giver en kapacitet, der svarer til antallet af brugere.

Vi anbefaler at du kontakter os i forbindelse med planlægningen, så vi sammen kan finde den mest optimale løsning for netop dit projekt.

Fordele og ulemper

Fordele ved nedgravede affaldsløsninger

 • Pæne løsninger med stor kapacitet, hvor pladsen er trang
 • Ingen tunge løft, træk og skub. Ingen direkte kontakt med affaldet og mindre arbejde for ejendomsfunktionærerne
 • Nemt og driftsstabilt
 • Lukket system - bedre hygiejne, færre lugtgener, ingen rotter
 • Slut med affaldsbeholdere, der kan sættes i brand

Ulemper ved nedgravede affaldsløsninger

 • Tager plads fra friarealer – kan ikke anlægges, hvor der er ført rør i jorden
 • Tømning sker med kranbil – forudsætter adgang for kranbil og plads i luftrummet for tømning
 • Ændring af brugernes adfærd – kan medføre utilfredshed i opstartsperioden
 • Forudsætter anlægsinvestering

Se vores guide til nedgravede affaldsløsninger 

Nedgravede affaldscontainere - hvor store?

I skemaerne ser du, hvor mange lejligheder der kan dele en nedgravet container. I eksemplerne er antal lejemål beregnet ud fra følgende nøgletal:

 • 10 liter organisk affald pr. lejemål pr. uge
 • 65 liter restaffald pr. lejemål pr. uge
 • 60 liter papir hver 4. uge
 • 50 liter metal/plast hver 4. uge

Tømningsfrekvens kan vælges jvf. skemaerne. Hvis der er tale om eksisterende bebyggelse, bør der tages udgangspunkt i den beholdervolumen, som bebyggelsen er tilmeldt i dag.

Tømmefrekvens for nedgravede - dagrenovation
Tømmefrekvens for nedgravede - genanvendeligt
OBS. Der forelægger ingen nøgletal for mad- og drikkekartoner, derfor er tallet usikkert.
Nedgravet affaldsbeholder
Eksempel på nedgravet affaldsbeholder
Delvist nedgravet affaldsbeholder
Eksempel på delvist nedgravet affaldsbeholder

Tip

Rumdelt - To fluer med ét smæk
Nedgravede affaldsbeholdere findes også som rumdelte beholdere, hvor beholderen kan bruges til to affaldstyper for eksempel madaffald og glas.

Indkast med omtanke
Vælg indkast med omtanke, så containeren bruges til det affald, den er tiltænkt. Nedgravede affaldsløsninger fås med forskellige typer indkast for eksempel runde og firkantede huller af forskellige form og størrelse, tromler, osv.

Der skal altid laves aftale med Ressourcer & Genbrug, inden der etableres nedgravede beholdere.

Find mere inspiration i vores guide til nedgravede affaldsløsninger

Nedgravede affaldsbeholdere
Helt nedgravede affaldsbeholdere i Havnegade i Vejle
Molok-model
Molok-model – Delvist nedgravede affaldsbeholdere i Juulsbjergparken i Bredballe

Det øvrige affald

Ordninger til det øvrige affald

Ind imellem er der affald, der ikke kan være i affaldsbeholderne, eller som slet ikke må komme i affaldsbeholderne. Det kan for eksempel være møbler, elektronik, store papkasser, glas og flasker, tøj og sko, grene og blade eller kemikalier. Mange af disse affaldstyper kan nemt genanvendes, og derfor skal de afleveres på genbrugspladsen eller via Vejle Kommunes ordninger for genbrug, haveaffald og farligt affald.

 

Genbrug foran lejlighed

Her får du et hurtigt overblik over ordningerne.

Genbrugsordningen

Ejendommen kan få hentet for eksempel møbler og andet indbo via Genbrugsordningen. Genbrugsordningen er en bestilleordning, hvor vi henter op til 26 gange om året. 

Læs mere om vores genbrugsordning

Haveaffald

Haveaffaldsordningen er et tilbud, som man kan vælge at benytte mod betaling. Det betyder, at vi henter haveaffald ved de tilmeldte ejendomme.

Hvis der ikke findes en haveaffaldsbeholder på ejendommen, kan man købe en af Ressourcer & Genbrug.

Læs mere om vores haveaffaldsordning

Farligt affald - den røde kasse

Farligt affald skal håndteres sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt.

Den røde kasse skal bruges til for eksempel brugte batterier og kemikalierester, der skal håndteres med omtanke, så miljøet ikke tager skade.

Læs mere om farligt affald og den røde kasse

Glas og flasker

Glas og flasker skal afleveres på genbrugspladsen eller i de glaskuber, der er placeret rundt om i kommunen.
Find oversigten over alle glaskuber i Vejle Kommune

Sorteringsområde, affalds-ø eller sorteringsgård?

Hvad gør du med det øvrige affald?

– Genbrugsplads eller sortering ved ejendommen?

Når du planlægger, hvordan ejendommens affaldsløsninger skal være, må du ikke glemme det øvrige affald på ejendommen.

I nogle ejendomme har den enkelte lejer selv ansvar for at køre på genbrugspladsen med affaldet. Andre ejendomme vælger at afsætte plads til sortering på ejendommen.

Det kan for eksempel være i:

 • et mindre område/hjørne, der forbeholdes til affaldssortering
 • en central plads ved ejendommen - en affaldsø
 • en sorteringsgård, hvis der er tale om en stor bebyggelse
Eksempel på sorteringsplads

Etablér et sorteringsområde

– ved den lille og mellemstore bebyggelse

Det er fint at afsætte et hjørne eller særligt område til sortering af det øvrige affald. Det gør det nemt for dig og de øvrige beboere at aflevere det genanvendelige affald, der ikke hører hjemme i beholderne til husholdningsaffald, genbrug og haveaffald.

For små og mellemstore bebyggelser, der favner alt fra ca. 7 til 60 lejemål, behøver det hverken at koste mange penge eller kræve mange kvadratmeter at etablere et sorteringsområde

Sorteringsområdet kan for eksempel placeres i:

 • en garage
 • et skur
 • et ledigt lokale i bebyggelsen
 • et hjørne af et kælderrum

Hvis det er indrettet fornuftigt, giver sorteringsområdet orden i affaldet, og det gør sorteringen bedre til gavn for miljøet.

Du kan hente trykklare filer til skilte i sorteringsområdet og læse meget mere her

Eksempel på sorteringsområde ved lille eller mellemstor fællesbebyggelse

Cental plads - affaldsø?

– find den bedste placering

Du kan også vælge at etablere en affaldsø til ejendommens affald. En affaldsø er et fælles opsamlingssted, hvor affaldsbeholdere eller sækkestativer står samlet og afskærmet.

I affaldsøen kan du for eksempel sortere din dagrenovation, dit genanvendelige affald og dit øvrige affald alt efter, hvordan affaldsøen indrettes. Det giver en god oplevelse, når man kan aflevere det meste affald på samme sted, og man får et godt indtryk af affaldsløsningen, hvis den er placeret, så den visuelt og æstetisk tager mest muligt hensyn til omgivelserne.

En affaldsø kan være relevant, hvis din ejendom bruger affaldsbeholdere eller sækkestativer til store mængder affald.

Hvordan bliver beholderne i affaldsøen tømt?

Som grundejer skal du sørge for, at affaldsbeholderne bliver kørt frem til skel på tømningsdagen.

Hvis du ønsker det, kan du få beholderne tømt direkte fra affaldsøen. Det kræver, at skraldebilen kan køre helt frem til affaldsøen, at den kan fortsætte igennem bebyggelsen eller har gode vendemuligheder, og at adgangsvejen lever op til krav fra arbejdstilsynet.

Alternativt kan der tilkøbes afhentning på standplads. Læs mere om kravene til standplads på www.vejle.dk/standplads

5 gode råd til etablering af affaldsø

 • Vælg et centralt sted, hvor brugerne naturligt har deres gang, så det er nemt at komme af med deres affald
 • Etabler flere affaldsøer, hvis der er tale om store bebyggelser, da gåafstanden til affaldsløsningen ikke bør overstige 80 m
 • Affaldsøen bør være åben og lys - også i de mørke måneder. Det giver brugerne større tilbøjelighed til at benytte alle beholdere og ikke kun de første, de møder
 • Det er en fordel, at beholderne enten får et permanent overdække eller placeres bag en indhegning - det er pænere at se på for omgivelserne og beskytter desuden beholderne mod kraftig blæst og direkte sol
 • Hvis I ønsker tømning direkte fra et fælles opsamlingssted (affaldsø), skal skraldebilen kunne køre helt frem til affaldsøen. Alternativt kan I tilkøbe afhentning på standplads

Du er velkommen til at kontakte os om placering og størrelse. Giv os et ring eller send os en mail, så vi kan se på dine muligheder sammen.

Eksempel på en affalds-ø med central placering

Tjekliste

Når du planlægger din affaldsø, kan du bruge denne tjekliste til at sikre, at vi kan tømme dine beholdere. Hvis du kan svare ja til punkterne, er adgangsforholdene umiddelbart i orden.

 • Adgangsvejen har en bredde på minimum 1 meter
 • På adgangsvejen og ved beholderne er der en frihøjde på 2,2 meter
 • Adgangsvejen består af et fast, jævnt underlag som fliser, asfalt eller lignende (Ærte- og perlesten, brosten, græs og lignende er ikke fast underlag)
 • Der er plads omkring beholderne, så de uden problemer kan hentes
 • Adgangsvejen er uden trin
 • Der er mindre end 10% stigning på adgangsvej
 • Porte og låger kan fastholdes i åben stilling
 • Beholdere står på et fast, jævnt underlag af fliser, beton, asfalt eller lignende, og de er intakte
 • Adgangsvejen er fri for cykler, legetøj, haveredskaber, sne og lignende

Hvis du ikke kan opfylde kravene, skal beholderen stilles frem til skel senest kl. 6.00.

Etablér en sorteringsgård

– ved den store bebyggelse

Bor du i en større boligbebyggelse med mere end 100 husstande, hvor der produceres meget affald, kan det give god mening at indrette en sorteringsgård med plads til sortering af større mængder genanvendeligt affald.

Det er en fordel at placere sorteringsgården et centralt sted, hvor det er nemt for alle at komme til.

Det kan også være en fordel at opstille rumdelte maxi-containere til eksempelvis stort jern, pap og træ/møbler.

Hvis du overvejer at etablere en sorteringsgård ved en større bebyggelse, hjælper vi gerne med råd og vejledning.

Tilkørselsforhold er vigtige og skal godkendes af Ressourcer & Genbrug.

Kontakt Ressourcer & Genbrug på tlf. 76 81 28 00, så vi kan få en snak om jeres planer og ønsker. Når I har fundet en løsning, skal den godkendes af os.

Du skal være opmærksom på, at der er regler om byggetilladelse ved opførelse af bygninger og opstilling af containere.

Eksempel på en sorteringsgård ved stor fællesbebyggelse

CASE: Lille byejendom

Mindre byejendomme med flere lejligheder kan med fordel indrette baggården med et dedikeret areal til affaldssortering. Ved renoveringer kan du evt. overveje, om du kan indrette et affaldsområde, der kan indgå som en naturlig del af gårdmiljøet.

Skal du etablere en ny affaldsgård, kan du med fordel tænke adgangsveje ind i projektet. Overholder adgangsvejene kravene, er der mulighed for at få hentet beholderne på standplads.

Du skal fra start være opmærksom på at have plads til de ønskede beholdere, eksempelvis også pap.

Vi hjælper dig gerne med at udregne et gennemsnitligt behov ud fra antallet af lejligheder og antal beboere.

Husk at der er stor forskel på, om det er enlige eller småbørnsfamilier i forhold til affaldsmængderne.

Vi hjælper også gerne med at vurdere på et forslag til indretning, så dit projekt kommer godt fra start.

En afskærmning omkring beholderne giver baggården et roligt udtryk, holder beholderne på plads i blæsevejr og giver mulighed for at udnytte de ekstra vægge, man får ved afskærmningen. Beholderne fylder altid visuelt mere på rad og række.

I det viste eksempel kan du se, hvordan man har indrettet sig med mange beholdere på et forholdsvis begrænset areal. Foruden de almindelige affaldstyper er der tilvalgt beholdere til pap.

Faste belægninger og stigning på maks. 10% gør, at det er muligt at benytte sig af standpladsafhentning.

Er der skrånende arealer, skal du være opmærksom på, at de ikke må stige med mere end 10%, hvis du ønsker standpladsafhentning.

Eksempel på affaldsgård i lille gårdmiljø

CASE: Andelsforening/rækkehus

Fællesbebyggelser kan med fordel indrettes med fælles affaldsløsninger. Det sparer plads ved den enkelte bebyggelse og giver mulighed for at have plads til fællesløsning for eksempelvis pap.

Samlingsstedet eller affaldsgården skal være placeret umiddelbart ud for, hvor skraldebilen kan køre til. Skraldemanden afhenter og returnerer beholderne efter tømning. Udgangspunktet er en afstand på maks. 10 meter.

Der skal være fast underlag, stigninger må maks. være på 10%, og der skal være rampe eller let skrånende belægning fra kantsten til asfalt.

Ressourcer & Genbrug vejleder gerne omkring placeringer, indretning af samlingssteder og dimensionering af beholderne.

Ved indretning af samlingssted kan du med fordel oveveje, om der også skal være plads til beholdere til pap, og om forholdene er til håndtering af kasserne til farligt affald, f.eks. ved lukkede/aflåste skure/indhegninger.

Det er vigtigt, at beholdernes størrelser og antal til de enkelte affaldstyper er afstemt efter beboerantallet, da man ellers risikerer overfyldte beholdere, eller affald der bliver efterladt omkring beholderne.

Ressourcer & Genbrug kan hjælpe med beregninger af de forventede affaldsmængder.

Afstanden fra beboelserne til det enkelte opsamlingssted bør ikke overstige 70-80 meter.

Eksempel på sorteringsplads ved andelsboliger
Eksempel på sorteringsplads ved rækkehuse

CASE: De fem søstre/Åkæret

De fem Søstre består af 5 tårne. Hvert tårn består af 48 lejligheder fordelt på 12 etager. Alle tårne er fra start indrettet med affaldsskakte til restaffald og madaffald. I stueplan er der indrettet affaldsrum til affaldshåndtering af de obligatoriske affaldstyper, men der er også afsat plads til beholdere til pap og de røde kasser til farligt affald.

Selv mindre og smalle rum til affaldshåndtering kan med få tiltag blive harmonisk indrettede, samtidigt med at de stadig kan tømmes af skraldemanden.

Et tæt samarbejde med bestyrelser kan identificere udfordringer og ønsker til indretning, herunder skiltning.

Du kan kontakte Ressourcer & Genbrugs hjemmeside for skilte til print. Dermed kan affaldsrum indrettes efter den enkelte bebyggelses behov og ønsker.

Vi hjælper gerne med råd og vejledning. Også når byggeriet står færdigt, og hverdagen melder sig.

I forbindelse med indretning af affaldsrum er det vigtigt at kende affaldsmængderne. Ved nybyggeri kan du med fordel benytte dig af vores nøgletal, men du skal selvfølgelig være opmærksom på, om nøgletallene er repræsentative for byggeriet.

Ressourcer & Genbrug hjælper gerne med beregningerne, så håndteringen af affaldet fungerer fra start.

Affaldsrum kan med fordel indrettes med plads til farligt affald. På den måde kan kasserne opbevares centralt og ikke i hver lejlighed. Ordningen aftales med Ressourcer & Genbrug.

Bestilling af afhentning af de røde kasser til farligt affald foregår ved via vores selvbetjeningssystem.

Ved større bebyggelser skal du være opmærksom på, at du skal foretage nogle valg, der betyder noget for den plads, der skal afsættes til affaldshåndtering. Beholdere til eksempelvis pap forhindrer fejlsorteringer og overfyldninger, og Ressourcer & Genbrug anbefaler altid beholdere til pap ved større fælles bebyggelser.

De fem søstre

CASE: Boligforening ved Havnen

Havneparken i Vejle består af 120 almennyttige boliger. Der er etableret fuldt nedgravede affaldsløsninger, og man har også valgt at etablere en lokal løsning til glas. Hyppigheden af tømningerne er afstemt efter beholderstørrelser og antal.

Delvist eller fuldt nedgravede affaldsløsninger er populære, da man ved at gå under jorden sparer en del plads i forhold til de traditionelle beholdere. De lugter mindre og indgår mere diskrete i områdets omgivelser.

Der findes mange forskellige modeller og muligheder for at beholderne kan tilpasses til netop dit byggeprojekt. Eksempelvis er der både træ- og metalbeklædninger, og ofte kan metalbeholderne males efter helt specifikke farvevalg.

Ved etablering af nedgravede affaldsløsninger skal der afsættes plads til håndtering af ejendommens genbrugs effekter og de røde kasser til farligt affald. Det kan både være indendørs eller i aflukkede skure.

Det er vigtigt, at placeringen af de nedgravede affaldsløsninger planlægges tidligt i byggeprojektet, da beholderne skal kunne tømmes af en kranbil, hvilket også kræver kørefast underlag.

Ved eksisterende bebyggelser er adgangsforhold afgørende for valg af placeringer.

Med vores nøgletal for affaldsmængder ud fra antal beboere kan Ressourcer & Genbrug hjælpe med at vurdere beholderstørrelser og tømningshyppighed.

Du kan finde vores vejledning til nedgravede affaldsløsninger her

Nedgravede affaldsløsninger skal altid anmeldes til Ressourcer & Genbrug.

Vi anbefaler, at du kontakter os i forbindelse med planlægningen, så vi sammen kan finde den mest optimale løsning for netop dit projekt.

Eksempel på fuldt nedgravet affaldsløsning
Nedgravede affaldsløsninger ved havnen

Kontakt Ressourcer & Genbrug - Administration og kundecenter

Voervej 12, 7120 Vejle Øst
Tlf. 76 81 28 00

Telefontid

 • Mandag til torsdag 8.00-15.30
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag til torsdag 8.00-15.30
 • Fredag 8.00-15.00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Sidst opdateret: