Baller med plastik

I Vejle Kommune har vi gennem mange år indsamlet plastik på kommunens genbrugspladser, og siden 2016 har vi også husstandsindsamlet plastik og metal i én beholder – og med stor succes. I 2018 afsatte vi ca. 1300 ton plastik fra Vejle Kommune. Ca. 500 – 600 ton var fra indsamlingen hjemme hos borgerne. Det blev afsat til et anlæg i Tyskland. De sidste 700 – 800 ton var indsamlet på genbrugspladserne af både private og erhverv, og blev afsat til danske anlæg.

Kommunens blandede plastik og metal fra husholdningerne bliver, gennem det dansk firma DKK-Plastics, sendt til et søsteranlæg i Tyskland. Her sorteres metal og plastik fra hinanden og efterfølgende sorteres plastikken ud i de forskellige typer. Det sorterede plastik bliver sendt til oparbejdning på forskellige anlæg rundt i Europa, hvor det bliver oparbejdet til nye plastikprodukter og fyldstof i bl.a. tekstilindustrien.

Der vil altid være en rest, som ikke kan genanvendes. Men teknologien på sorteringsanlæggene udvikler sig hele tiden, så det der ikke kan genanvendes i dag, kan måske i morgen. Derfor indsamler Vejle Kommune også alle plastiktyper. Det gør det nemmere at udpege og sætte fokus på de problematiske plastiktyper og sikre, at de fremover gøres nemmere at genanvende.

Årsagen til at affaldet sendes til Tyskland er, at det lige nu er den bedste løsning for at opnå den bedst mulige genanvendelse. Vi stiller naturligvis krav til, at plastikken oparbejdes på godkendte anlæg, og vi får dokumentation på affaldsstrømmen, så vi hele tiden kan følge med i, hvad der sker med vores affald.

Ressourcerne er vores fremtid

Det er politisk vedtaget, at alle kommuner inden 2020 skal udsortere 50 % af deres affald til genanvendelse. I Vejle har vi for længst nået målet, og vi ligger lige nu på en genanvendelsesprocent på 59. Det er rigtig flot, og det viser tydeligt, at borgerne i Vejle er blandt Danmarks bedste til at sortere deres affald.

I Vejle Kommune bliver vi ved med at have fokus på sortering. Vi skal passe på vores ressourcer, ikke mindst plastik, der er lavet af olie. Vi arbejder fortsat på at sikre, at det afsættes til den bedst mulige genanvendelse – fordi vi vil det for miljøets skyld, og fordi danskerne og samfundet ønsker det.

Vi takker for jeres gode sortering og dermed bidrag til bedre ressourceudnyttelse. Vi kan kun opfordre til fortsat fokus på sortering. Det er utroligt vigtigt for de videre muligheder for endnu mere genanvendelse.

Sidst opdateret: