Affaldsbeholdere ved etageejendom

Affaldstakster for fællesbebyggelser, etageejendomme og andelsboliger

Alle husstande i Vejle Kommune skal betale for en affaldsløsning til dagrenovation (organisk affald og restaffald) og genanvendeligt affald (metal, plast og papir).

For fællesbebyggelser, etageejendomme og andelsboligforeninger er det muligt at have enten enkeltrums eller rumdelte beholdere. Det er også muligt at lave en løsning med nedgravede affaldsbeholdere.

Der betales administrationsgebyr pr. boligenhed og et obligatorisk gebyr for brug af genbrugspladser, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af farligt affald og indsamling af storskrald. Priserne udgør tilsammen den samlede obligatoriske udgift til renovation.

Du finder også priser for tilkøbsordningen for haveaffald og andre ydelser som ekstra tømning og afhentning af beholdere fra standplads.

Dagrenovation - organisk affald og restaffald

Administrationsgebyr

 Administrationsgebyr pr. lejlighed 361,50 kr.

Anmeldelse af jordflytning

Gebyr pr. ejendom uanset art - Miljøbeskyttelsesloven §48 2,00 kr.

Dagrenovation (organisk/restaffald) ugetømning

140 liter enkeltrumsbeholder 1.661,00 kr.
190 liter enkeltrumsbeholder 1.919,00 kr.
240 liter enkeltrumsbeholder 2.163,50 kr.
370 liter enkeltrumsbeholder (kun restaffald) 2.985,00 kr.
660 liter enkeltrumsbeholder (kun restaffald) 5.130,00 kr.

Dagrenovation (organisk/restaffald) 14-dagstømning

140 liter enkeltrumsbeholder 896,50 kr.
190 liter enkeltrumsbeholder 1.022,50 kr.
240 liter enkeltrumsbeholder 1.145,00 kr.
370 liter enkeltrumsbeholder (kun restaffald) 1.589,00 kr.
660 liter enkeltrumsbeholder (kun restaffald) 2.731,50 kr.

Afstandstillæg - dagrenovation

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

140/190/240/370/660 liter beholder med ugetømning - afstand indtil 30 meter 349,50 kr.
140/190/240/370/660 liter beholder med 14-dags tømning - afstand indtil 30 meter 188,50 kr.
140/190/240/370/660 liter beholder med ugetømning - afstand mellem 30 til 60 meter 690,50 kr.
140/190/240/370/660 liter beholder med 14-dags tømning - afstand mellem 30 til 60 meter 359,50 kr.

Genanvendeligt affald - papir, metal, plast

Genanvendeligt - enkeltrumsbeholder - 13 årlige tømninger

140 liter enkeltrums beholder 519,00 kr.
190 liter enkeltrums beholder 621,50 kr.
240 liter enkeltrums beholder 730,50 kr.
370 liter enkeltrums beholder 1.100,00 kr.
660 liter enkeltrums beholder 1.925,00 kr.

Genanvendeligt - rumdelt beholder - 13 årlige tømninger

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige og ældreboliger) 472,50 kr.
240 liter rumdelt beholder 496,00 kr.
370 liter rumdelt beholder 640,50 kr.

Afstandstillæg - genanvendeligt affald

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
140/190/240/370/660 liter Indtil 30 meter 13 årlige tømninger 94,50 kr.
140/190/240/370/660 liter Mellem 30 til 60 meter 13 årlige tømninger 180,50 kr.

Nedgravede løsninger til dagrenovation

Nedgravede affaldsløsninger med ugetømning

Op til 1,25 m3 9.822,50 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 11.104,50 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 13.082,50 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 15.342,50 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 17.377,50 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 19.809,00 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 21.899,00 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 25.574,50 kr.

Nedgravede affaldsløsninger med 14-dages tømning

Op til 1,25 m3 4.839,00 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 5.450,00 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 6.410,50 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 7.512,50 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 8.499,50 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 9.686,00 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 10.702,50 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 12.497,00 kr.

Nedgravede affaldsløsninger med 17 årlige tømninger

Op til 1,25 m3 3.191,00 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 3.586,00 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 4.210,50 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 4.930,50 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 5.574,50 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 6.350,50 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 7.013,50 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 8.187,50 kr.

Nedgravede affaldsløsninger med 13 årlige tømninger

Op til 1,25 m3 2.393,50 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 2.689,00 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 3.159,50 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 3.699,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 4.184,00 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 4.767,50 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 5.265,50 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 6.145,50 kr.

Nedgravede løsninger til genanvendeligt affald

Nedgravede affaldsløsninger med 26 årlige tømninger

Op til 1,25 m3 5.456,00 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 6.191,50 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 7.416,50 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 8.583,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 9.747,00 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 11.265,50 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 12.451,00 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 14.251,00 kr.

Nedgravede affaldsløsninger med 13 årlige tømninger

Op til 1,25 m3 2.727,50 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 3.095,00 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 3.708,50 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 4.291,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 4.875,50 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 5.633,50 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 6.241,50 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 7.125,50 kr.

Nedgravede affaldsløsninger med tømning hver 6. uge

Op til 1,25 m3 1.823,00 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 2.069,50 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 2.479,00 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 2.870,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 3.260,00 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 3.878,50 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 4.176,00 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 4.767,50 kr.

Nedgravede affaldsløsninger med tømning hver 8. uge

Op til 1,25 m3 1.370,00 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 1.556,00 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 1.864,00 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 2.160,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 2.453,50 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 2.834,50 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 3.140,00 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 3.589,00 kr.

Offentlige nedgravede affaldsløsninger

Nedgravede affaldsløsninger - offentligt ejede

Gebyr pr. boligenhed 1.079,50 kr.
Gebyr pr. erhverv* 902,50 kr.

*Kun erhverv beliggende i ejendomme omfattet af den offentlige affaldsløsning, hvor der på ejendommen er både bolig og erhverv, kan tilsluttes.

Gebyr opkræves pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBRregisteret. Gebyret dækker nedgravede løsninger til organisk affald, restaffald, genanvendeligt papir og blandet plast/metal.

Nedgravede affaldsløsninger ved sommerhuse - offentligt ejede

Gebyr pr. boligenhed* 934,00 kr.

*Helårsbeboet sommerhus opkræves fuldt gebyr pr. boligenhed.

Haveaffald - frivillig ordning

Tømning af haveaffaldsbeholder (Tilkøbsordning - 13 årlige tømninger)

190 liter beholder (Kun eksisterende beholdere - Beholder kan ikke købes) 325,00 kr.
240 liter beholder 342,00 kr.
370 liter beholder (Kun eksisterende beholdere - Beholder kan ikke købes) 386,00 kr.
660 liter beholder 581,50 kr.

Afstandstillæg - haveaffald

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

190/240/370 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand indtil 30 meter fra skel 240,50 kr.
660 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand indtil 30 meter 240,50 kr.
190/240/370 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand mellem 30 til 60 meter 240,50 kr.
660 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand mellem 30 til 60 meter 240,50 kr.

Køb af ny beholder til haveaffald

240 liter beholder 500,00 kr.
660 liter beholder 1.300,00 kr.

Øvrige ordninger

Øvrige ordninger (obligatorisk)

Afhentning af farligt affald (rød kasse), storskrald (bestille-ordning), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber 998,00 kr.

Beholder til pap (tilkøbsordning)

Leje af pap container 660 liter 421,50 kr.

Afstandstillæg - Beholder til pap

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

660 liter beholder - afstand indtil 30 metermed 13 årlige tømninger 117,00 kr.
660 liter beholder - afstand mellem 30 til 60 meter med 13 årlige tømninger 213,00 kr.

Andre ydelser

Ekstra Tømning

Ekstratømning af beholder til dagrenovation eller genanvendeligt affald 1.000,00 kr.
Ekstratømning af beholder til haveaffald eller pap 237,50 kr.
Ekstratømning af nedgravet beholder til dagrenovation 526,50 kr.
Ekstratømning af nedgravet beholder til genanvendeligt affald 290,50 kr.

Udskiftning/ændring af beholder

Ændring til større eller mindre beholder 264,00 kr.

Ændring af tømmefrekvens

1. ændring af tømmefrekvens af beholder 106,00 kr.
2. ændring af tømmefrekvens af beholder inden for 12 måneder 315,50 kr.

Erstatningspriser for beholdere inkl. levering

Hvis beholderen er ødelagt som følge af hærværk eller brand eller er blevet stjålet.

140 liter enkeltrums beholder 325,00 kr.
190 liter enkeltrums beholder 375,00 kr.
240 liter enkeltrums beholder 500,00 kr.
370 liter enkeltrums beholder 650,00 kr.
660 liter beholder enkeltrums 1.300,00 kr.
190 liter beholder rumdelt 520,00 kr.
240 liter beholder rumdelt 550,00 kr.
370 liter beholder rumdelt 760,00 kr.

Tilbehør og reservedele

Tilbehør/reservedele til beholdere (herunder hjul, låg, skillerum, indkast til papir, nøgle, lås + låsebeslag mm.)
Kontakt Ressourcer & Genbrug.

Særgebyr 1

Anvendes ved oprydning, indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejlafleveret affald.

Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. Gebyret afregnes for medgået tid og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger. (f.eks. leje af container, ekstern vognmand).

Der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time 474,50 kr.

Særgebyr 2

Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods påmindelse af Ressourcer & Genbrug.

Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation eller i affaldsbeholder til genanvendeligt affald. Her tænkes f.eks. på farligt affald eller bygge- og anlægsaffald, hvor Ressourcer & Genbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund.

Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering affald 1.053,00 kr.

Varer, vi sælger på alle genbrugspladserne

Sækkemærker til ekstra affald

Klistermærke til at sætte på en klar sæk, hvis du ønsker at få medtaget ekstra affald.

Sækkemærke til dagrenovation (organisk affald eller restaffald) 35,00 kr.
Sækkemærke til genanvendeligt affald (metal/plast eller papir) 25,00 kr.

Poser

1 rulle med 10 stk. klare sække til storskrald 20,00 kr.
1 rulle med 75 stk. 15 liters grønne poser til organisk affald 20,00 kr.
1 rulle med 75 stk. 30 liters grønne poser til organisk affald 30,00 kr.

Sække til makulering

Makuleringssæk til fortrolige papirer ekskl. behandling 5,00 kr.
Makuleringssæk til fortrolige papirer inkl. behandling 35,00 kr.

Big Bag til asbest

Pris pr. sæk 100,00 kr.

Kompost

1 trailerfuld kompost, maks. 500 kg. Pris pr. trailerlæs 50,00 kr.
Fyld en sæk med kompost 10,00 kr.

Minimizer

Lille beholder til smart opsamling af blød plast 50,00 kr.

Låg-i-låg

Hvis du gerne vil undgå at vende din beholder den dag, den skal tømmes, har du mulighed for at betale for at få låget på din beholder skiftet.

Låg-i-låg til 190 og 240 liters beholdere inkl. montering 125,00 kr.
Låg-i-låg til 370 liters beholdere inkl. montering 375,00 kr.
Sidst opdateret: