Affaldsbeholdere ved etageejendom

Affaldstakster for fællesbebyggelser, etageejendomme og andelsboliger

Alle husstande i Vejle Kommune skal betale for en affaldsløsning til dagrenovation (mad- og restaffald) og genanvendeligt affald (metal, plast, mad- og drikkekartoner og papir).

For fællesbebyggelser, etageejendomme og andelsboligforeninger er det muligt at have enten enkeltrums- eller rumdelte beholdere. Det er også muligt at lave en løsning med nedgravede affaldsbeholdere.

Der betales administrationsgebyr pr. boligenhed og et obligatorisk gebyr for brug af genbrugspladser, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af farligt affald og indsamling af effekter til genbrug. Priserne udgør tilsammen den samlede obligatoriske udgift til renovation.

Du finder også priser for tilkøbsordningen for haveaffald og andre ydelser som ekstra tømning og afhentning af beholdere fra standplads.

Dagrenovation - madaffald og restaffald

Administrationsgebyr

 Administrationsgebyr pr. lejlighed 250,00 kr.

Anmeldelse af jordflytning

Gebyr pr. ejendom uanset art - Miljøbeskyttelsesloven §48 3,00 kr.

Beholder til restaffald - dagrenovation (ugetømning)

140 liter enkeltrumsbeholder 1.846,00 kr.
190 liter enkeltrumsbeholder 1.995,00 kr.
240 liter enkeltrumsbeholder 2.179,00 kr.
370 liter enkeltrumsbeholder 3.331,00 kr.
660 liter enkeltrumsbeholder 5.209,00 kr.

Beholder til restaffald - dagrenovation (14-dagestømning)

140 liter enkeltrumsbeholder 995,00 kr.
190 liter enkeltrumsbeholder 1.069,00 kr.
240 liter enkeltrumsbeholder 1.161,00 kr.
370 liter enkeltrumsbeholder 1.844,00 kr.
660 liter enkeltrumsbeholder 2.988,00 kr.

Beholder til madaffald - dagrenovation (ugetømning)

140 liter enkeltrumsbeholder 1.641,00 kr.
190 liter enkeltrumsbeholder 1.687,00 kr.
240 liter enkeltrumsbeholder 1.767,00 kr.

Beholder til madaffald - dagrenovation (14-dagestømning)

140 liter enkeltrumsbeholder 935,00 kr.
190 liter enkeltrumsbeholder 956,00 kr.
240 liter enkeltrumsbeholder 998,00 kr.

Afstandstillæg (standpladsafhentning) - beholder til dagrenovation

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

140/190/240/370/660 liter beholder med ugetømning - afstand indtil 30 meter 508,00 kr.
140/190/240/370/660 liter beholder med 14-dagestømning - afstand indtil 30 meter 254,00 kr.
140/190/240/370/660 liter beholder med ugetømning - afstand mellem 30 til 60 meter 905,00 kr.
140/190/240/370/660 liter beholder med 14-dagestømning - afstand mellem 30 til 60 meter 452,00 kr.

Genanvendeligt affald - papir, metal, plast, mad- og drikkekartoner

Beholder til papir - genanvendeligt
(26 årlige tømninger)

140 liter enkeltrumsbeholder 644,00 kr.
190 liter enkeltrumsbeholder 695,00 kr.
240 liter enkeltrumsbeholder 850,00 kr.
370 liter enkeltrumsbeholder 1.121,00 kr.
660 liter enkeltrumsbeholder 1.813,00 kr.

Beholder til plast/metal/mad- og drikkekartoner - genanvendeligt
(26 årlige tømninger)

140 liter enkeltrumsbeholder 861,00 kr.
190 liter enkeltrumsbeholder 883,00 kr.
240 liter enkeltrumsbeholder 1.002,00 kr.
370 liter enkeltrumsbeholder 1.346,00 kr.
660 liter enkeltrumsbeholder 2.161,00 kr.

Beholder til papir eller plast/metal/mad- og drikkekartoner - genanvendeligt
(26 årlige tømninger)

190 liter rumdelt beholder 752,00 kr.
240 liter rumdelt beholder 926,00 kr.
370 liter rumdelt beholder 1.237,00 kr.

Afstandstillæg (standpladsafhentning) - beholder til genanvendeligt affald

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
140/190/240/370/660 liter Indtil 30 meter 26 årlige tømninger 254,00 kr.
140/190/240/370/660 liter Mellem 30 til 60 meter 26 årlige tømninger 452,00 kr.

Nedgravede løsninger til dagrenovation

Nedgravede affaldsløsninger - restaffald dagrenovation - ugetømning

2,26 m3 - 2,75 m3 17.454,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 19.706,00 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 21.869,00 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 24.030,00 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 27.274,00 kr.

Nedgravede affaldsløsninger - restaffald dagrenovation - 14-dagestømning

2,26 m3 - 2,75 m3 8.772,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 9.854,00 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 10.934,00 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 12.014,00 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 13.636,00 kr.

Nedgravede affaldsløsninger - restaffald dagrenovation - 17 årlige tømninger

2,26 m3 - 2,75 m3 5.848,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 6.568,00 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 7.290,00 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 8.009,00 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 9.092,00 kr.

Nedgravede affaldsløsninger - restaffald dagrenovation - 13 årlige tømninger

2,26 m3 - 2,75 m3 4.387,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 4.661,00 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 5.161,00 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 5.660,00 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 6.818,00 kr.

Nedgravede affaldsløsninger - madaffald - ugetømninger

Op til 1,25 m3 9.564,00 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 11.130,00 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 12.695,00 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 14.260,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 15.825,00 kr.

Nedgravede affaldsløsninger - madaffald dagrenovation - 14-dagestømning

Op til 1,25 m3 4.782,00 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 5.565,00 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 6.347,00 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 7.130,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 7.913,00 kr.

Nedgravede affaldsløsninger - madaffald dagrenovation - 17 årlige tømninger

Op til 1,25 m3 3.188,00 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 3.710,00 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 4.231,00 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 4.753,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 5.275,00 kr.

Nedgravede affaldsløsninger - madaffald dagrenovation - 13 årlige tømninger

Op til 1,25 m3 2.391,00 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 2.782,00 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 3.174,00 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 3.565,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 3956,00 kr.

 

Nedgravede løsninger til genanvendeligt affald

Nedgravede affaldsløsninger - papir genanvendeligt - 26 årlige tømninger

Op til 1,25 m3 4.348,00 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 4.891,00 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 5.503,00 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 6.046,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 6.657,00 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 7.200,00 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 7.812,00 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 8.695,00 kr.

Nedgravede affaldsløsninger - papir genanvendeligt - 13 årlige tømninger

Op til 1,25 m3 2.174,00 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 2.446,00 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 2.751,00 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 3.023,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 3.329,00 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 3.600,00 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 3.906,00 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 4.348,00 kr.

Nedgravede affaldsløsninger - papir genanvendeligt - tømning hver 6. uge

Op til 1,25 m3 1.450,00 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 1.630,00 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 1.834,00 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 2.015,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 2.119,00 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 2.400,00 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 2.604,00 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 2.899,00 kr.

Nedgravede affaldsløsninger - papir genanvendeligt - tømning hver 8. uge

Op til 1,25 m3 1.087,00 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 1.223,00 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 1.376,00 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 1.512,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 1.664,00 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 1.801,00 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 1.953,00 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 2.174,00 kr.

Nedgravede affaldsløsninger - plast/metal/mad- og drikkekartoner
- genanvendeligt - 26 årlige tømninger

Op til 1,25 m3 5.163,00 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 6.114,00 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 7.065,00 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 8.016,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 8.899,00 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 9.850,00 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 10.801,00 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 12.160,00 kr.

Nedgravede affaldsløsninger - plast/metal/mad- og drikkekartoner
- genanvendeligt - 13 årlige tømninger

Op til 1,25 m3 2.581,00 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 3.057,00 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 3.533,00 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 4.008,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 4.925,00 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 4.925,00 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 5.401,00 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 6.080,00 kr.

Nedgravede affaldsløsninger - plast/metal/mad- og drikkekartoner
- genanvendeligt - tømning hver 6. uge

Op til 1,25 m3 1.721,00 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 2.038,00 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 2.355,00 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 2.672,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 2.967,00 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 3.284,00 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 3.600,00 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 4.054,00 kr.

Nedgravede affaldsløsninger - plast/metal/mad- og drikkekartoner
- genanvendeligt - tømning hver 8. uge

Op til 1,25 m3 1.291,00 kr.
1,26 m3 - 1,75 m3 1.529,00 kr.
1,76 m3 - 2,25 m3 1.766,00 kr.
2,26 m3 - 2,75 m3 2.004,00 kr.
2,76 m3 - 3,25 m3 2.225,00 kr.
3,26 m3 - 3,75 m3 2.463,00 kr.
3,76 m3 - 4,25 m3 2.700,00 kr.
4,26 m3 - 5,00 m3 3.040,00 kr.

Offentlige nedgravede affaldsløsninger

Nedgravede affaldsløsninger - offentligt ejede

Gebyr pr. boligenhed 1.152,00 kr.

Gebyr opkræves pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBRregisteret. Gebyret dækker nedgravede løsninger til organisk affald, restaffald, genanvendeligt papir og blandet plast/metal.

Nedgravede affaldsløsninger ved sommerhuse - offentligt ejede

Gebyr pr. boligenhed* 1.015,00 kr.

*Helårsbeboet sommerhus opkræves fuldt gebyr pr. boligenhed.

Haveaffald - frivillig ordning

Beholder til haveaffald (tilkøbsordning - 13 årlige tømninger)

190 liter beholder (Kun eksisterende beholdere - Beholder kan ikke købes) 353,00 kr.
240 liter beholder 372,00 kr.
660 liter beholder 632,00 kr.

Afstandstillæg (standpladsafhentning) - beholder til haveaffald

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

190/240/660 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand indtil 30 meter fra skel 262,00 kr.
190/240/660 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand mellem 30 til 60 meter 262,00 kr.

Øvrige ordninger

Øvrige ordninger (Fællesbebyggelser)

Afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning via genbrugsbilen (bestilleordning), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber 1.113,00 kr.

Øvrige ordninger (Kommunale institutioner og kommunale virksomheder)

Afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning via genbrugsbilen (bestilleordning). Kommunale institutioner og virksomheder betaler pr. besøg på kommunens genbrugspladser via G'bizz. 187,00 kr.

Beholder til pap

660 liter container med 13 årlige tømninger  571,00 kr.

Afstandstillæg (standpladsafhentning) - Beholder til pap

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

660 liter beholder - afstand indtil 30 meter med 13 årlige tømninger 127,00 kr.
660 liter beholder - afstand mellem 30 til 60 meter med 13 årlige tømninger 226,00 kr.

Andre ydelser

Ekstra Tømning

Ekstratømning af beholder pr. adresse (restaffald, madaffald, genanvendeligt affald) 380,00 kr.
Ekstratømning af beholder pr. adresse (haveaffald eller pap) 228,00 kr.
Ekstratømning af nedgravet beholder til dagrenovation 380,00 kr.
Ekstratømning af nedgravet beholder til genanvendeligt affald 315,00 kr.

Udskiftning eller midlertidig ændring af beholder

Til større eller mindre beholder, inkl. tilmelding og afmelding af beholder 287,00 kr.

Ændring af tømmefrekvens

1. ændring af tømmefrekvens af beholder 115,00 kr.
2. ændring af tømmefrekvens af beholder inden for 12 måneder 343,00 kr.

Køb af beholder til haveaffald inkl. levering

240 liter beholder 524,00 kr.
660 liter beholder 1.363,00 kr.

Køb af beholder til pap inkl. levering

240 liter beholder 524,00 kr.

Særgebyr 1 (pr. time)

Anvendes ved oprydning, indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejlafleveret affald.

Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. Gebyret afregnes for medgået tid og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger. (f.eks. leje af container, ekstern vognmand).

Der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time 516,00 kr.

Særgebyr 2

Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods påmindelse af Ressourcer & Genbrug.

Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation eller i affaldsbeholder til genanvendeligt affald. Her tænkes f.eks. på farligt affald eller bygge- og anlægsaffald, hvor Ressourcer & Genbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund.

Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering affald 1.145,00 kr.

Varer, vi sælger på alle genbrugspladserne

Sækkemærker til ekstra affald

Klistermærke til at sætte på en klar sæk, hvis du ønsker at få medtaget ekstra affald.

Sækkemærke til dagrenovation (madaffald eller restaffald) 35,00 kr.
Sækkemærke til genanvendeligt affald (metal/plast eller papir) 25,00 kr.

Poser

1 rulle med 10 stk. klare sække til Genbrugsordningen 25,00 kr.
1 rulle med 75 stk. 15 liters grønne poser til madaffald 25,00 kr.
1 rulle med 75 stk. 30 liters grønne poser til madaffald 35,00 kr.

Henteordning for asbest

Big bags til asbest. Køb inkl. afhentning pr. big bag 314,00 kr.

Kompost

1 trailerfuld kompost, maks. 500 kg. Pris pr. trailerlæs 50,00 kr.
Fyld en sæk med kompost 10,00 kr.

Erstatningspriser for beholdere inkl. levering

Hvis beholderen er ødelagt som følge af hærværk eller brand eller er blevet stjålet.

140 liter enkeltrums beholder 341,00 kr.
190 liter enkeltrums beholder 393,00 kr.
240 liter enkeltrums beholder 524,00 kr.
370 liter enkeltrums beholder 681,00 kr.
660 liter beholder enkeltrums 1.363,00 kr.
190 liter beholder rumdelt 545,00 kr.
240 liter beholder rumdelt 576,00 kr.
370 liter beholder rumdelt 797,00 kr.

Tilbehør og reservedele

Tilbehør/reservedele til beholdere (herunder hjul, låg, skillerum, indkast til papir, nøgle, lås + låsebeslag mm.)
Kontakt Ressourcer & Genbrug

Låg-i-låg

Hvis du gerne vil undgå at vende din beholder den dag, den skal tømmes, har du mulighed for at betale for at få låget på din beholder skiftet.

Låg-i-låg til 190 og 240 liters beholdere inkl. montering 125,00 kr.
Låg-i-låg til 370 liters beholdere inkl. montering 375,00 kr.
Sidst opdateret: