Affaldsbeholdere ved etageejendom

Affaldstakster for fællesbebyggelser, etageejendomme og andelsboliger

Alle husstande i Vejle Kommune skal betale for en affaldsløsning til dagrenovation (organisk affald og restaffald) og genanvendeligt affald (metal, plast og papir).

For fællesbebyggelser, etageejendomme og andelsboligforeninger er det muligt at have enten enkeltrums eller rumdelte beholdere. Det er også muligt at lave en løsning med nedgravede affaldsbeholdere.

Der betales administrationsgebyr pr. boligenhed og et obligatorisk gebyr for brug af genbrugspladser, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af farligt affald og indsamling af storskrald. Priserne udgør tilsammen den samlede obligatoriske udgift til renovation.

Du finder også priser for tilkøbsordningen for haveaffald og andre ydelser som ekstra tømning og afhentning af beholdere fra standplads.

Dagrenovation - organisk affald og restaffald

Administrationsgebyr

 Administrationsgebyr pr. lejlighed 373,00 kr. inkl. moms

Anmeldelse af jordflytning

Gebyr pr. ejendom uanset art - Miljøbeskyttelsesloven §48 13,00 kr. inkl. moms

Dagrenovation (organisk/restaffald) ugetømning

140 liter enkeltrumsbeholder 1659,00 kr. inkl. moms
190 liter enkeltrumsbeholder 1922,00 kr. inkl. moms
240 liter enkeltrumsbeholder 2172,00 kr. inkl. moms
370 liter enkeltrumsbeholder (kun restaffald) 3005,00 kr. inkl. moms
660 liter enkeltrumsbeholder (kun restaffald) 5169,00 kr. inkl. moms

Dagrenovation (organisk/restaffald) 14-dagstømning

140 liter enkeltrumsbeholder 902,00 kr. inkl. moms
190 liter enkeltrumsbeholder 1034,00 kr. inkl. moms
240 liter enkeltrumsbeholder 1162,00 kr. inkl. moms
370 liter enkeltrumsbeholder (kun restaffald) 1619,00 kr. inkl. moms
660 liter enkeltrumsbeholder (kun restaffald) 2788,00 kr. inkl. moms

Afstandstillæg - dagrenovation

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

140/190/240/370/660 liter beholder med ugetømning - afstand indtil 30 meter 343,00 kr. inkl. moms
140/190/240/370/660 liter beholder med 14-dags tømning - afstand indtil 30 meter 185,00 kr. inkl. moms
140/190/240/370/660 liter beholder med ugetømning - afstand mellem 30 til 60 meter 678,00 kr. inkl. moms
140/190/240/370/660 liter beholder med 14-dags tømning - afstand mellem 30 til 60 meter 353,00 kr. inkl. moms

Genanvendeligt affald - papir, metal, plast

Genanvendeligt - enkeltrumsbeholder - 13 årlige tømninger

140 liter enkeltrums beholder 510,00 kr. inkl. moms
190 liter enkeltrums beholder 610,00 kr. inkl. moms
240 liter enkeltrums beholder 717,00 kr. inkl. moms
370 liter enkeltrums beholder 1080,00 kr. inkl. moms
660 liter enkeltrums beholder 1890,00 kr. inkl. moms

Genanvendeligt - rumdelt beholder - 13 årlige tømninger

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige og ældreboliger) 464,00 kr. inkl. moms
240 liter rumdelt beholder 487,00 kr. inkl. moms
370 liter rumdelt beholder 629,00 kr. inkl. moms

Afstandstillæg - genanvendeligt affald

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
140/190/240/370/660 liter Indtil 30 meter 13 årlige tømninger 93,00 kr. inkl. moms
140/190/240/370/660 liter Mellem 30 til 60 meter 13 årlige tømninger 177,00 kr. inkl. moms

Nedgravede løsninger til dagrenovation

Nedgravede affaldsløsninger med ugetømning

Op til 1,25 m3 9.894,00 kr. inkl. moms
1,26 m3 - 1,75 m3 11.253,00 kr. inkl. moms
1,76 m3 - 2,25 m3 13.295,00 kr. inkl. moms
2,26 m3 - 2,75 m3 15.614,00 kr. inkl. moms
2,76 m3 - 3,25 m3 17.712,00 kr. inkl. moms
3,26 m3 - 3,75 m3 20.199,00 kr. inkl. moms
3,76 m3 - 4,25 m3 22.351,00 kr. inkl. moms
4,26 m3 - 5,00 m3 26.110,00 kr. inkl. moms

Nedgravede affaldsløsninger med 14-dages tømning

Op til 1,25 m3 4.951,00 kr. inkl. moms
1,26 m3 - 1,75 m3 5.631,00 kr. inkl. moms
1,76 m3 - 2,25 m3 6.654,00 kr. inkl. moms
2,26 m3 - 2,75 m3 7.816,00 kr. inkl. moms
2,76 m3 - 3,25 m3 8.865,00 kr. inkl. moms
3,26 m3 - 3,75 m3 10.110,00 kr. inkl. moms
3,76 m3 - 4,25 m3 11.118,00 kr. inkl. moms
4,26 m3 - 5,00 m3 13.070,00 kr. inkl. moms

Nedgravede affaldsløsninger med 17 årlige tømninger

Op til 1,25 m3 3.295,00 kr. inkl. moms
1,26 m3 - 1,75 m3 3.748,00 kr. inkl. moms
1,76 m3 - 2,25 m3 4.426,00 kr. inkl. moms
2,26 m3 - 2,75 m3 5.198,00 kr. inkl. moms
2,76 m3 - 3,25 m3 5.895,00 kr. inkl. moms
3,26 m3 - 3,75 m3 6.722,00 kr. inkl. moms
3,76 m3 - 4,25 m3 7.438,00 kr. inkl. moms
4,26 m3 - 5,00 m3 8.689,00 kr. inkl. moms

Nedgravede affaldsløsninger med 13 årlige tømninger

Op til 1,25 m3 2.475,00 kr. inkl. moms
1,26 m3 - 1,75 m3 2.815,00 kr. inkl. moms
1,76 m3 - 2,25 m3 3.327,00 kr. inkl. moms
2,26 m3 - 2,75 m3 3.907,00 kr. inkl. moms
2,76 m3 - 3,25 m3 4.433,00 kr. inkl. moms
3,26 m3 - 3,75 m3 5.056,00 kr. inkl. moms
3,76 m3 - 4,25 m3 5.595,00 kr. inkl. moms
4,26 m3 - 5,00 m3 6.534,00 kr. inkl. moms

Nedgravede løsninger til genanvendeligt affald

Nedgravede affaldsløsninger med 26 årlige tømninger

Op til 1,25 m3 5.357,00 kr. inkl. moms
1,26 m3 - 1,75 m3 6.079,00 kr. inkl. moms
1,76 m3 - 2,25 m3 7.282,00 kr. inkl. moms
2,26 m3 - 2,75 m3 8.427,00 kr. inkl. moms
2,76 m3 - 3,25 m3 9.570,00 kr. inkl. moms
3,26 m3 - 3,75 m3 11.061,00 kr. inkl. moms
3,76 m3 - 4,25 m3 12.255,00 kr. inkl. moms
4,26 m3 - 5,00 m3 12.992,00 kr. inkl. moms

Nedgravede affaldsløsninger med 13 årlige tømninger

Op til 1,25 m3 2.678,00 kr. inkl. moms
1,26 m3 - 1,75 m3 3.039,00 kr. inkl. moms
1,76 m3 - 2,25 m3 3.641,00 kr. inkl. moms
2,26 m3 - 2,75 m3 4.213,00 kr. inkl. moms
2,76 m3 - 3,25 m3 4.787,00 kr. inkl. moms
3,26 m3 - 3,75 m3 5.531,00 kr. inkl. moms
3,76 m3 - 4,25 m3 6.128,00 kr. inkl. moms
4,26 m3 - 5,00 m3 6.996,00 kr. inkl. moms

Nedgravede affaldsløsninger med tømning hver 6. uge

Op til 1,25 m3 1.790,00 kr. inkl. moms
1,26 m3 - 1,75 m3 2.032,00 kr. inkl. moms
1,76 m3 - 2,25 m3 2.434,00 kr. inkl. moms
2,26 m3 - 2,75 m3 2.818,00 kr. inkl. moms
2,76 m3 - 3,25 m3 3.201,00 kr. inkl. moms
3,26 m3 - 3,75 m3 3.808,00 kr. inkl. moms
3,76 m3 - 4,25 m3 4.100,00 kr. inkl. moms
4,26 m3 - 5,00 m3 4.681,00 kr. inkl. moms

Nedgravede affaldsløsninger med tømning hver 8. uge

Op til 1,25 m3 1.345,00 kr. inkl. moms
1,26 m3 - 1,75 m3 1.528,00 kr. inkl. moms
1,76 m3 - 2,25 m3 1.830,00 kr. inkl. moms
2,26 m3 - 2,75 m3 2.121,00 kr. inkl. moms
2,76 m3 - 3,25 m3 2.409,00 kr. inkl. moms
3,26 m3 - 3,75 m3 2.783,00 kr. inkl. moms
3,76 m3 - 4,25 m3 3.083,00 kr. inkl. moms
4,26 m3 - 5,00 m3 3.524,00 kr. inkl. moms

Offentlige nedgravede affaldsløsninger

Nedgravede affaldsløsninger - offentligt ejede

Gebyr pr. boligenhed 1.141,00 kr. inkl. moms
Gebyr pr. erhverv* 886,00 kr. inkl. moms

*Kun erhverv beliggende i ejendomme omfattet af den offentlige affaldsløsning, hvor der på ejendommen er både bolig og erhverv, kan tilsluttes.

Gebyr opkræves pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBRregisteret. Gebyret dækker nedgravede løsninger til organisk affald, restaffald, genanvendeligt papir og blandet plast/metal.

Nedgravede affaldsløsninger ved sommerhuse - offentligt ejede

Gebyr pr. boligenhed* 805,00 kr. inkl. moms

*Helårsbeboet sommerhus opkræves fuldt gebyr pr. boligenhed.

Haveaffald - frivillig ordning

Tømning af haveaffaldsbeholder (Tilkøbsordning - 13 årlige tømninger)

190 liter beholder (Kun eksisterende beholdere - Beholder kan ikke købes) 319,00 kr. inkl. moms
240 liter beholder 336,00 kr. inkl. moms
370 liter beholder (Kun eksisterende beholdere - Beholder kan ikke købes) 379,00 kr. inkl. moms
660 liter beholder 571,00 kr. inkl. moms

Afstandstillæg - haveaffald

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

190/240/370 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand indtil 30 meter fra skel 236,00 kr. inkl. moms
660 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand indtil 30 meter 236,00 kr. inkl. moms
190/240/370 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand mellem 30 til 60 meter 236,00 kr. inkl. moms
660 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand mellem 30 til 60 meter 236,00 kr. inkl. moms

Køb af ny beholder til haveaffald

240 liter beholder 500,00 kr. inkl. moms
660 liter beholder 1300,00 kr. inkl. moms

Øvrige ordninger

Øvrige ordninger (obligatorisk)

Afhentning af farligt affald (rød kasse), storskrald (bestille-ordning), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber 1013,00 kr. inkl. moms

Beholder til pap (tilkøbsordning)

Leje af pap container 660 liter 414,00 kr. inkl. moms

Afstandstillæg - Beholder til pap

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

660 liter beholder - afstand indtil 30 metermed 13 årlige tømninger 115,00 kr. inkl. moms
660 liter beholder - afstand mellem 30 til 60 meter med 13 årlige tømninger 209,00 kr. inkl. moms

Andre ydelser

Ekstra Tømning

Ekstratømning af beholder til dagrenovation eller genanvendeligt affald 982,00 kr. inkl. moms
Ekstratømning af beholder til haveaffald eller pap 233,00 kr. inkl. moms
Ekstratømning af nedgravet beholder til dagrenovation 517,00 kr. inkl. moms
Ekstratømning af nedgravet beholder til genanvendeligt affald 285,00 kr. inkl. moms

Udskiftning/ændring af beholder

Ændring til større eller mindre beholder 259,00 kr. inkl. moms

Ændring af tømmefrekvens

1. ændring af tømmefrekvens af beholder 104,00 kr. inkl. moms
2. ændring af tømmefrekvens af beholder inden for 12 måneder 310,00 kr. inkl. moms

Erstatningspriser for beholdere inkl. levering

Hvis beholderen er ødelagt som følge af hærværk eller brand eller er blevet stjålet.

140 liter enkeltrums beholder 325,00 kr. inkl. moms
190 liter enkeltrums beholder 375,00 kr. inkl. moms
240 liter enkeltrums beholder 500,00 kr. inkl. moms
370 liter enkeltrums beholder 650,00 kr. inkl. moms
660 liter beholder enkeltrums 1300,00 kr. inkl. moms
190 liter beholder rumdelt 520,00 kr. inkl. moms
240 liter beholder rumdelt 550,00 kr. inkl. moms
370 liter beholder rumdelt 760,00 kr. inkl. moms

Tilbehør og reservedele

Tilbehør/reservedele til beholdere (herunder hjul, låg, skillerum, indkast til papir, nøgle, lås + låsebeslag mm.)
Kontakt Ressourcer & Genbrug.

Særgebyr 1

Anvendes ved oprydning, indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejlafleveret affald.

Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. Gebyret afregnes for medgået tid og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger. (f.eks. leje af container, ekstern vognmand).

Der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time 466,00 kr. inkl. moms

Særgebyr 2

Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods påmindelse af Ressourcer & Genbrug.

Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation eller i affaldsbeholder til genanvendeligt affald. Her tænkes f.eks. på farligt affald eller bygge- og anlægsaffald, hvor Ressourcer & Genbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund.

Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering affald 1034,00 kr. inkl. moms

Varer, vi sælger på alle genbrugspladserne

Sækkemærker til ekstra affald

Klistermærke til at sætte på en klar sæk, hvis du ønsker at få medtaget ekstra affald.

Sækkemærke til dagrenovation (organisk affald eller restaffald) 35,00 kr. inkl. moms
Sækkemærke til genanvendeligt affald (metal/plast eller papir) 25,00 kr. inkl. moms

Poser

1 rulle med 10 stk. klare sække til storskrald 20,00 kr. inkl. moms
1 rulle med 75 stk. 15 liters grønne poser til organisk affald 20,00 kr. inkl. moms
1 rulle med 75 stk. 30 liters grønne poser til organisk affald 30,00 kr. inkl. moms

Sække til makulering

Makuleringssæk til fortrolige papirer ekskl. behandling 5,00 kr. inkl. moms
Makuleringssæk til fortrolige papirer inkl. behandling 35,00 kr. inkl. moms

Big Bag til asbest

Pris pr. sæk 100,00 kr. inkl. moms

Kompost

1 trailerfuld kompost, maks. 500 kg. Pris pr. trailerlæs 50,00 kr. inkl. moms
Fyld en sæk med kompost 10,00 kr. inkl. moms

Minimizer

Lille beholder til smart opsamling af blød plast 50,00 kr. inkl. moms

Låg-i-låg

Hvis du gerne vil undgå at vende din beholder den dag, den skal tømmes, har du mulighed for at betale for at få låget på din beholder skiftet.

Låg-i-låg til 190 og 240 liters beholdere inkl. montering 125,00 kr. inkl. moms
Låg-i-låg til 370 liters beholdere inkl. montering 375,00 kr. inkl. moms
Sidst opdateret: