Kolonihave

Affaldstakster for sommerhuse og kolonihaver

Alle sommerhuse i Vejle Kommune skal være tilmeldt dagrenovation (madaffald og restaffald) og genanvendeligt affald (metal, plast, mad- & drikkekartoner og papir).

Derudover skal alle husstande betale et administrationsgebyr, og et gebyr der dækker brug af genbrugspladser og øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af farligt affald og genbrugsordningen. Disse priser udgør tilsammen den samlede obligatoriske udgift til renovation.

Standard sommerhustømning

Som udgangspunkt bliver der tømt en gang om ugen i perioden 1. april - 30. september og en gang om måneden resten af året.

Standard sommerhustømning + ugetømning i oktober

Hvis en enkelt tømning i oktober måned er for lidt, kan du som en ekstra service vælge at supplere din standard sommerhustømning med ugetømning i oktober.

Helårstømning

Hvis dit sommerhus bliver benyttet hele året, betaler du renovationsgebyr som almindelig enfamiliebolig.

Der gælder de samme regler for dagrenovation ved sommerhuset som for den øvrige dagrenovation i Vejle Kommune.

Dagrenovation og genanvendeligt affald - sommerhuse

Administrationsgebyr

 Administrationsgebyr pr. bolig 250,00 kr.

Anmeldelse af jordflytning

Gebyr pr. ejendom uanset art - Miljøbeskyttelsesloven §48 3,00 kr.

Beholder til rest- og madaffald - dagrenovation
(ugetømning fra 1/4-30/9)

190 liter rumdelt beholder 1.112,00 kr.
240 liter rumdelt beholder 1.193,00 kr.
370 liter rumdelt beholder 1.475,00 kr.

Beholder til rest- og madaffald - dagrenovation
(14-dagstømning 1/4-30/9)

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige) 741,00 kr.
240 liter rumdelt beholder 803,00 kr.
370 liter rumdelt beholder 1.031,00 kr.

Oktobertømning af dagrenovation

Tillæg, ugetømning af beholder i oktober 130,00 kr.
Tillæg, 14-dagstømning af beholder i oktober 43,00 kr.

Afstandstillæg (standpladsafhentning) - beholder til dagrenovation

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
190/240/370 liter Indtil 30 meter Ugetømning 313,00 kr.
190/240/370 liter Indtil 30 meter 14-dags tømning 186,00 kr.
190/240/370 liter Mellem 30 til 60 meter Ugetømning 557,00 kr.
190/240/370 liter Mellem 30 til 60 meter 14-dags tømning 330,00 kr.

Beholder til papir, plast/metal/mad- og drikkekartoner - genanvendeligt
(19 årlige tømninger)

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige) 611,00 kr.
240 liter rumdelt beholder 635,00 kr.
370 liter rumdelt beholder 729,00 kr.

Tømning af beholder til pap (tilkøbsordning - 10 årlige tømninger)

Pap 240 liter 284,00 kr.

Afstandstillæg (standpladsafhentning) - beholder til genanvendeligt

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
190/240/370 liter Indtil 30 meter 19 årlige tømninger 186,00 kr.
190/240/370 liter Mellem 30 til 60 meter 19 årlige tømninger 330,00 kr.

Afstandstillæg (standpladsafhentning) - beholder til pap

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
190/240/370 liter Indtil 30 meter 10 årlige tømninger 98,00 kr.
190/240/370 liter Mellem 30 til 60 meter 10 årlige tømninger 174,00 kr.

Haveaffald - sommerhuse

Øvrige ordninger

Afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning via genbrugsbilen (bestilleordning), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber 963,00 kr.

Benyttes sommerhuset som helårsbolig, og er det tilmeldt helårsrenovation, svarer taksten til enfamiliebolig.

Beholder til haveaffald (tilkøbsordning med 8 årlige tømninger)

240 liter beholder 243,00 kr.
660 liter beholder 410,00 kr.

Afstandstillæg (afhentning ved standplads) - beholder til haveaffald

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
240/660 liter Indtil 30 meter 8 årlige tømninger 164,00 kr.
240/660 liter Mellem 30 til 60 meter 8 årlige tømninger 164,00 kr.

Køb af ny beholder til haveaffald

240 liter beholder 524,00 kr.
660 liter beholder 1.363,00 kr.

Kolonihaver

Dækker tømning af beholder til rest- og madaffald med uge- eller 14-dagestømning og tømning af beholder til genanvendeligt hver 14. dag i perioden 1. april - 30. september, administration, adgang til genbrugspladser og jordgebyr jf. Miljøbeskyttelsesloven § 48.

Pris pr. havelod 507,00 kr.

Sæsonudbringning og hjemtagelse

Udbringning, hjemtagelse, vask og lager pr. haveforening 594,00 kr.

Andre ydelser

Ekstra Tømning

Ekstratømning af beholder pr. adresse (restaffald, madaffald, genanvendeligt affald) 380,00 kr.
Ekstratømning af beholder pr. adresse (haveaffald) 258,00 kr.
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (pap) 380,00 kr.
Ekstra tømning nedgravet løsning (rest- og madaffald) 572,00 kr.
Ekstra tømning nedgravet løsning (genanvendeligt affald) 315,00 kr.

Udskiftning eller midlertidig afmelding af beholder

Til større eller mindre beholder, inkl. tilmelding og afmelding af beholder 287,00 kr.

Ændring af tømmefrekvens

1. ændring af tømmefrekvens af beholder 115,00 kr.
2. ændring af tømmefrekvens af beholder inden for 12 måneder 343,00 kr.

Køb af beholder til haveaffald

240 liter beholder 524,00 kr.
660 liter beholder 1.363,00 kr.

Køb af beholder til pap

240 liter beholder 524,00 kr.

Tilbehør og reservedele

Tilbehør/reservedele til beholdere (herunder hjul, låg, skillerum, indkast til papir, nøgle, lås + låsebeslag mm.)
Kontakt Ressourcer & Genbrug

Særgebyr 1 (pr. time)

Anvendes ved oprydning, indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejlafleveret affald.

Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. Gebyret afregnes for medgået tid og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger. (f.eks. leje af container, ekstern vognmand).

Der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time 516,00 kr.

Særgebyr 2

Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler trods påmindelse af Ressourcer & Genbrug.

Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation eller i affaldsbeholder til genanvendeligt affald. Her tænkes f.eks. på farligt affald eller bygge- og anlægsaffald, hvor Ressourcer & Genbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund.

Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering affald 1.145,00 kr.

Varer, vi sælger på alle genbrugspladserne

Sækkemærker til ekstra affald

Klistermærke til at sætte på en klar sæk, hvis du ønsker at få medtaget ekstra affald.

Sækkemærke til dagrenovation (madaffald eller restaffald) 35,00 kr.
Sækkemærke til genanvendeligt affald (metal/plast eller papir) 25,00 kr.

Poser

1 rulle med 10 stk. klare sække til Genbrugsordningen 25,00 kr.
1 rulle med 75 stk. 15 liters grønne poser til madaffald 25,00 kr.
1 rulle med 75 stk. 30 liters grønne poser til madaffald 35,00 kr.

Erstatningspriser for beholdere inkl. levering

Hvis beholderen er ødelagt som følge af hærværk eller brand eller er blevet stjålet.

140 liter beholder 341,00 kr.
190 liter beholder 393,00 kr.
240 liter beholder 524,00 kr.
370 liter beholder 681,00 kr.
660 liter beholder 1.363,00 kr.
190 liter beholder rumdelt 545,00 kr.
240 liter beholder rumdelt 576,00 kr.
370 liter beholder rumdelt 797,00 kr.

Henteordning for asbest

Big bags til asbest. Køb inkl. afhentning pr. big bag 314,00 kr.

Kompost

1 trailerfuld kompost, maks. 500 kg. Pris pr. trailerlæs 50,00 kr.
Fyld en sæk med kompost 10,00 kr.

Låg-i-låg

Hvis du gerne vil undgå at vende din beholder den dag, den skal tømmes, har du mulighed for at betale for at få låget på din beholder skiftet.

Låg-i-låg til 190 og 240 liters beholdere inkl. montering 125,00 kr.
Låg-i-låg til 370 liters beholdere inkl. montering 375,00 kr.
Sidst opdateret: