Affaldstakster for sommerhuse og kolonihaver

Kolonihave

Affaldstakster for sommerhuse og kolonihaver

Alle sommerhuse i Vejle Kommune skal være tilmeldt dagrenovationsordningen.

Standard sommerhustømning

Som udgangspunkt bliver der tømt en gang om ugen i perioden 1. april - 30. september, og en gang om måneden resten af året.

Standard sommerhustømning + ugetømning i oktober

Hvis en enkelt tømning i oktober måned er for lidt, kan du som en ekstra service vælge at supplere din standard sommerhustømning med ugetømning i oktober.

Helårstømning

Hvis dit sommerhus bliver benyttet hele året, betaler du renovationsgebyr som almindelig enfamiliebolig.

Der gælder de samme regler for dagrenovation ved sommerhuset, som for den øvrige dagrenovation i Vejle Kommune.

Dagrenovation og genanvendeligt affald - sommerhuse

Administrationsgebyr

 Administrationsgebyr pr. bolig 369,00 kr. inkl. moms

Anmeldelse af jordflytning

Gebyr pr. ejendom uanset art - Miljøbeskyttelsesloven §48 13,00 kr. inkl. moms

Dagrenovation (organisk/restaffald) ugetømning fra 1/4-30/9

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige) 981,50 kr. inkl. moms
240 liter rumdelt beholder 1036,50 kr. inkl. moms
370 liter rumdelt beholder 1326,50 kr. inkl. moms

Dagrenovation (organisk/restaffald) 14-dagstømning 1/4-30/9

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige) 594,00 kr. inkl. moms
240 liter rumdelt beholder 626,00 kr. inkl. moms
370 liter rumdelt beholder 804,50 kr. inkl. moms

Oktobertømning af dagrenovation

Tillæg, ugetømning af beholder i oktober måned 134,50 kr. inkl. moms
Tillæg, 14-dagstømning af beholder i oktober måned 68,00 kr. inkl. moms

Afstandstillæg - dagrenovation

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
190/240/370 liter Indtil 30 meter Ugetømning 219,00 kr. inkl. moms
190/240/370 liter Indtil 30 meter 14-dags tømning 141,50 kr. inkl. moms
190/240/370 liter Mellem 30 til 60 meter Ugetømning 422,50 kr. inkl. moms
190/240/370 liter Mellem 30 til 60 meter 14-dags tømning 263,50 kr. inkl. moms

Genanvendeligt (metal/plast og papir) 10 årlige tømninger

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige) 381,00 kr. inkl. moms
240 liter rumdelt beholder 397,00 kr. inkl. moms
370 liter rumdelt beholder 495,50 kr. inkl. moms

Afstandstillæg - genanvendeligt affald

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
190/240/370 liter Indtil 30 meter 13 årlige tømninger 73,50 kr. inkl. moms
190/240/370 liter Mellem 30 til 60 meter 13 årlige tømninger 138,50 kr. inkl. moms

Haveaffald - sommerhuse

Øvrige ordninger

Afhentning af farligt affald (rød kasse), storskrald (bestilleordning), brug af kommunens
genbrugspladser og glaskuber
658,50 kr. inkl. moms

Tømning af haveaffaldsbeholder (Tilkøbsordning - 8 årlige tømninger)

240 liter beholder 217,00 kr. inkl. moms
660 liter beholder 365,50 kr. inkl. moms

Afstandstillæg - haveaffald

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
240 liter Indtil 30 meter 8 årlige tømninger 233,00 kr. inkl. moms 
660 liter Indtil 30 meter 8 årlige tømninger 233,00 kr. inkl. moms
240 liter Mellem 30 til 60 meter 8 årlige tømninger 233,50 kr. inkl. moms
660 liter Mellem 30 til 60 meter 8 årlige tømninger 233,50 kr. inkl. moms

Køb af ny beholder til haveaffald

240 liter beholder 500,00 kr. inkl. moms
660 liter beholder 1300,00 kr. inkl. moms

Kolonihaver

Dagrenovation og genanvendeligt affald

Tømning af beholdere til dagrenovation hver 7. eller hver 14. dag og tømning af beholder til genanvendeligt affald hver 4. uge i perioden 1. april til 30. september. Dækker også administration, adgang til genbrugspladser og jordgebyr jvf. Miljøbeskyttelsesloven § 48.

Pris pr. havelod 452,50 kr. inkl. moms

Sæsonudbringning og hjemtagelse

Udbringning, hjemtagelse, vask og lager pr. haveforening 531,00 kr. inkl. moms

Andre ydelser

Ekstra Tømning

Ekstratømning af beholder til dagrenovation eller genanvendeligt affald 971,50 kr. inkl. moms
Ekstratømning af beholder til haveaffald 230,00 kr. inkl. moms

Udskiftning/ændring af beholder

Ændring til større eller mindre beholder 256,00 kr. inkl. moms

Ændring af tømmefrekvens

1. ændring af tømmefrekvens af beholder 102,50 kr. inkl. moms
2. ændring af tømmefrekvens af beholder inden for 12 måneder 307,50 kr. inkl. moms

Erstatningspriser for beholdere inkl. levering

Hvis beholderen er ødelagt som følge af hærværk eller brand eller er blevet stjålet.

190 liter beholder rumdelt 520,00 kr. inkl. moms
240 liter beholder rumdelt 550,00 kr. inkl. moms
370 liter beholder rumdelt 760,00 kr. inkl. moms
660 liter beholder enkeltrums 1300,00 kr. inkl. moms

Tilbehør og reservedele

Tilbehør/reservedele til beholdere (herunder hjul, låg, skillerum, indkast til papir, nøgle, lås + låsebeslag mm.)
Kontakt AffaldGenbrug.

Særgebyr 1

Anvendes ved oprydning, indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejlafleveret affald.

Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. Gebyret afregnes for medgået tid og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger. (f.eks. leje af container, ekstern vognmand).

Der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time 460,50 kr. inkl. moms

Særgebyr 2

Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods påmindelse af AffaldGenbrug.

Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation eller i affaldsbeholder til genanvendeligt affald. Her tænkes f.eks. på farligt affald eller bygge- og anlægsaffald, hvor AffaldGenbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund.

Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering affald 1022,50 kr. inkl. moms

Varer, vi sælger på alle genbrugspladserne

Sækkemærker til ekstra affald

Klistermærke til at sætte på en klar sæk, hvis du ønsker at få medtaget ekstra affald.

Sækkemærke til dagrenovation (organisk affald eller restaffald) 35,00 kr. inkl. moms
Sækkemærke til genanvendeligt affald (metal/plast eller papir) 25,00 kr. inkl. moms

Poser

1 rulle med 10 stk. klare sække til storskrald 20,00 kr. inkl. moms
1 rulle med 75 stk. 15 liters grønne poser til organisk affald 20,00 kr. inkl. moms
1 rulle med 75 stk. 30 liters grønne poser til organisk affald 30,00 kr. inkl. moms

Sække til makulering

Makuleringssæk til fortrolige papirer ekskl. behandling 5,00 kr. inkl. moms
Makuleringssæk til fortrolige papirer inkl. behandling 35,00 kr. inkl. moms

Big Bag til asbest

Pris pr. sæk 100,00 kr. inkl. moms

Kompost

1 trailerfuld kompost, maks. 500 kg. Pris pr. trailerlæs 50,00 kr. inkl. moms
Fyld en sæk med kompost 10,00 kr. inkl. moms

Minimizer

Lille beholder til smart opsamling af blød plast 50,00 kr. inkl. moms

Låg-i-låg

Hvis du gerne vil undgå at vende din beholder den dag, den skal tømmes, har du mulighed for at betale for at få låget på din beholder skiftet.

Låg-i-låg til 190 og 240 liters beholdere inkl. montering 125,00 kr. inkl. moms
Låg-i-låg til 370 liters beholdere inkl. montering 375,00 kr. inkl. moms
Sidst opdateret: 16. marts 2020