Nye affaldsbeholdere ved villa

Affaldstakster for villaer, rækkehuse og parcelhuse

Alle husstande i Vejle Kommune skal betale for en affaldsløsning til dagrenovation (organisk affald og restaffald) og genanvendeligt affald (metal, plast og papir). Det er valgfrit, om du vil have din dagrenovationsbeholder tømt hver uge eller hver anden uge. Beholderen til genanvendeligt affald tømmes hver 4. uge.

Derudover skal alle husstande betale et administrationsgebyr, og et gebyr der dækker brug af genbrugspladser og øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af farligt affald og storskrald. Disse priser udgør tilsammen den samlede obligatoriske udgift til renovation.

Du finder også priser for tilkøbsordningen for haveaffald og andre ydelser, som ekstra tømning og afhentning af din beholder fra standplads.

Oversigt over beholdere

Dagrenovation

Husstand af almindelig størrelse (standardløsning)

Beholder:

Størrelse 2-delt beholder, 240 liter til dagrenovation (organisk affald og restaffald)
Tømning Hver uge
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at:

  • Ændre til 14-dags tømning af dagrenovation
  • Ændre til standpladsafhentning, hvis dine forhold tillader det

Stor husstand

Beholder:

Størrelse 2-delt beholder, 370 liter til dagrenovation (organisk affald og restaffald)
Tømning Hver uge
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at:

  • Ændre til 14-dags tømning af dagrenovation
  • Ændre til standpladsafhentning, hvis dine forhold tillader det

Lille husstand - OBS: kun til enlige og ældreboliger

Beholder:

Størrelse 2-delt beholder, 190 liter til dagrenovation (organisk affald og restaffald)
Tømning Hver uge
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at:

  • Ændre til 14-dags tømning af dagrenovation
  • Ændre til standpladsafhentning, hvis dine forhold tillader det

Genanvendeligt affald

Beholder:

Størrelse 2-delt beholder, 240 liter til genanvendeligt affald (metal/plast og papir)
Tømning Hver 4. uge
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at:

  • Ændre til større eller mindre beholder
  • Ændre til standpladsafhentning, hvis dine forhold tillader det

Haveaffald - tilkøbsordning

Beholder:

Størrelse 240 liter beholder
Tømning 13 gange om året
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at ændre til 660 liter beholder.

Farligt affald

Beholder:

Størrelse 21 liter rød kasse
Tømning Hver uge eller hver 2. uge
Placering Kassen skal stå sammen med beholderen til dagrenovation eller genavendeligt affald.

Dagrenovation og genanvendeligt affald

Administrationsgebyr

 Administrationsgebyr pr. bolig 361,50 kr.

Anmeldelse af jordflytning

Gebyr pr. ejendom uanset art - Miljøbeskyttelsesloven §48 2,00 kr.

Dagrenovation (organisk/restaffald) ugetømning

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige og ældreboliger) 1.605,00 kr.
240 liter rumdelt beholder 1.688,50 kr.
370 liter rumdelt beholder 2.147,00 kr.

Dagrenovation (organisk/restaffald) 14-dagstømning

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige og ældreboliger) 1.053,00 kr.
240 liter rumdelt beholder 1.102,00 kr.
370 liter rumdelt beholder 1.355,50 kr.

Afstandstillæg - dagrenovation

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

190/240/370 liter beholder med ugetømning - afstand indtil 30 meter 349,00 kr.
190/240/370 liter beholder med 14-dags tømning - afstand indtil 30 meter 188,50 kr.
190/240/370 liter beholder med ugetømning - afstand mellem 30 til 60 meter 690,50 kr.
190/240/370 liter beholder med 14-dags tømning - afstand mellem 30 til 60 meter 359,50 kr.

Genanvendeligt (metal/plast og papir) 13 årlige tømninger

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige og ældreboliger) 472,50 kr.
240 liter rumdelt beholder 496,00 kr.
370 liter rumdelt beholder 640,50 kr.

Afstandstillæg - genanvendeligt affald

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
190/240/370 liter Indtil 30 meter 13 årlige tømninger 94,50 kr.
190/240/370 liter Mellem 30 til 60 meter 13 årlige tømninger 180,50 kr.

Øvrige ordninger (Obligatoriske)

Afhentning af farligt affald (rød kasse), storskrald (bestilleordning), brug af kommunens
genbrugspladser og glaskuber
998,00 kr.

Haveaffald - tilkøbsordning

Tømning af haveaffaldsbeholder (Tilkøbsordning - 13 årlige tømninger)

190 liter beholder (Kun eksisterende beholdere - Beholder kan ikke købes) 325,00 kr.
240 liter beholder 342,00 kr.
370 liter beholder (Kun eksisterende beholdere - Beholder kan ikke købes) 386,00 kr.
660 liter beholder 581,00 kr.

Afstandstillæg - haveaffald

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

190/240/370 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand indtil 30 meter fra skel 240,50 kr.
660 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand indtil 30 meter 240,50 kr.
190/240/370 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand mellem 30 til 60 meter 240,50 kr.
660 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand mellem 30 til 60 meter 240,50 kr.

Køb af ny beholder til haveaffald

240 liter beholder 500,00 kr.
660 liter beholder 1.300,00 kr.

Andre ydelser

Ekstra Tømning

Ekstratømning af beholder til dagrenovation eller genanvendeligt affald 1.000,00 kr.
Ekstratømning af beholder til haveaffald 237,50 kr.

Udskiftning/ændring af beholder

Ændring til større eller mindre beholder 264,00 kr.

Ændring af tømmefrekvens

1. ændring af tømmefrekvens af beholder 106,00 kr.
2. ændring af tømmefrekvens af beholder inden for 12 måneder 315,50 kr.

Erstatningspriser for beholdere inkl. levering

Hvis beholderen er ødelagt som følge af hærværk eller brand eller er blevet stjålet.

190 liter beholder rumdelt 375,00 kr.
240 liter beholder rumdelt 500,00 kr.
370 liter beholder rumdelt 650,00 kr.
660 liter beholder enkeltrums 1.300,00 kr.

Tilbehør og reservedele

Tilbehør/reservedele til beholdere (herunder hjul, låg, skillerum, indkast til papir, nøgle, lås + låsebeslag mm.)
Kontakt Ressourcer & Genbrug.

Særgebyr 1

Anvendes ved oprydning, indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejlafleveret affald.

Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. Gebyret afregnes for medgået tid og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger. (f.eks. leje af container, ekstern vognmand).

Der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time 474,50 kr.

Særgebyr 2

Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods påmindelse af Ressourcer & Genbrug.

Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation eller i affaldsbeholder til genanvendeligt affald. Her tænkes f.eks. på farligt affald eller bygge- og anlægsaffald, hvor Ressourcer & Genbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund.

Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering affald 1.053,00 kr.

Varer, vi sælger på alle genbrugspladserne

Sækkemærker til ekstra affald

Klistermærke til at sætte på en klar sæk, hvis du ønsker at få medtaget ekstra affald.

Sækkemærke til dagrenovation (organisk affald eller restaffald) 35,00 kr.
Sækkemærke til genanvendeligt affald (metal/plast eller papir) 25,00 kr.

Poser

1 rulle med 10 stk. klare sække til storskrald 20,00 kr.
1 rulle med 75 stk. 15 liters grønne poser til organisk affald 20,00 kr.
1 rulle med 75 stk. 30 liters grønne poser til organisk affald 30,00 kr.

Sække til makulering

Makuleringssæk til fortrolige papirer ekskl. behandling 5,00 kr.
Makuleringssæk til fortrolige papirer inkl. behandling 35,00 kr.

Big Bag til asbest

Pris pr. sæk 100,00 kr.

Kompost

1 trailerfuld kompost, maks. 500 kg. Pris pr. trailerlæs 50,00 kr.
Fyld en sæk med kompost 10,00 kr.

Minimizer

Lille beholder til smart opsamling af blød plast 50,00 kr.

Låg-i-låg

Hvis du gerne vil undgå at vende din beholder den dag, den skal tømmes, har du mulighed for at betale for at få låget på din beholder skiftet.

Låg-i-låg til 190 og 240 liters beholdere inkl. montering 125,00 kr.
Låg-i-låg til 370 liters beholdere inkl. montering 375,00 kr.
Sidst opdateret: