Nye affaldsbeholdere ved villa

Affaldstakster for villaer, rækkehuse og parcelhuse

Alle husstande i Vejle Kommune skal betale for en affaldsløsning til dagrenovation (organisk affald og restaffald) og genanvendeligt affald (metal, plast og papir). Det er valgfrit, om du vil have din dagrenovationsbeholder tømt hver uge eller hver anden uge. Beholderen til genanvendeligt affald tømmes hver 4. uge.

Derudover skal alle husstande betale et administrationsgebyr, og et gebyr der dækker brug af genbrugspladser og øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af farligt affald og storskrald. Disse priser udgør tilsammen den samlede obligatoriske udgift til renovation.

Du finder også priser for tilkøbsordningen for haveaffald og andre ydelser, som ekstra tømning og afhentning af din beholder fra standplads.

Du kan ændre i din affaldsløsning her: Selvbetjening - Betjen dig selv via AffaldOnline - Vejle Kommune

Oversigt over beholdere

Dagrenovation pr. år

Husstand af almindelig størrelse (standardløsning)

Beholder:

Størrelse 2-delt beholder, 240 liter til dagrenovation (organisk affald og restaffald)
Tømning Hver uge
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at:

  • Ændre til 14-dags tømning af dagrenovation
  • Ændre til standpladsafhentning, hvis dine forhold tillader det

Stor husstand

Beholder:

Størrelse 2-delt beholder, 370 liter til dagrenovation (organisk affald og restaffald)
Tømning Hver uge
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at:

  • Ændre til 14-dags tømning af dagrenovation
  • Ændre til standpladsafhentning, hvis dine forhold tillader det

Lille husstand - OBS: kun til enlige og ældreboliger

Beholder:

Størrelse 2-delt beholder, 190 liter til dagrenovation (organisk affald og restaffald)
Tømning Hver uge
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at:

  • Ændre til 14-dags tømning af dagrenovation
  • Ændre til standpladsafhentning, hvis dine forhold tillader det

Genanvendeligt affald pr. år

Beholder:

Størrelse 2-delt beholder, 240 liter til genanvendeligt affald (metal/plast og papir)
Tømning Hver 4. uge
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at:

  • Ændre til større eller mindre beholder
  • Ændre til standpladsafhentning, hvis dine forhold tillader det

Haveaffald - tilkøbsordning pr. år

Beholder:

Størrelse 240 liter beholder
Tømning 13 gange om året
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at ændre til 660 liter beholder.

Farligt affald pr. år

Beholder:

Størrelse 21 liter rød kasse
Tømning Hver uge eller hver 2. uge
Placering Kassen skal stå sammen med beholderen til dagrenovation eller genavendeligt affald.

Dagrenovation og genanvendeligt affald

Administrationsgebyr pr. år

 Administrationsgebyr pr. bolig 373,00 kr. inkl. moms

Anmeldelse af jordflytning

Gebyr pr. ejendom uanset art - Miljøbeskyttelsesloven §48 13,00 kr. inkl. moms

Dagrenovation (organisk/restaffald) ugetømning pr. år

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige og ældreboliger) 1614,00 kr. inkl. moms
240 liter rumdelt beholder 1706,00 kr. inkl. moms
370 liter rumdelt beholder 2182,00 kr. inkl. moms

Dagrenovation (organisk/restaffald) 14-dagstømning pr. år

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige og ældreboliger) 1064,00 kr. inkl. moms
240 liter rumdelt beholder 1120,00 kr. inkl. moms
370 liter rumdelt beholder 1390,00 kr. inkl. moms

Afstandstillæg - dagrenovation pr. år

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

190/240/370 liter beholder med ugetømning - afstand indtil 30 meter 343,00 kr. inkl. moms
190/240/370 liter beholder med 14-dags tømning - afstand indtil 30 meter 185,00 kr. inkl. moms
190/240/370 liter beholder med ugetømning - afstand mellem 30 til 60 meter 678,00 kr. inkl. moms
190/240/370 liter beholder med 14-dags tømning - afstand mellem 30 til 60 meter 353,00 kr. inkl. moms

Genanvendeligt (metal/plast og papir) 13 årlige tømninger pr. år

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige og ældreboliger) 464,00 kr. inkl. moms
240 liter rumdelt beholder 487,00 kr. inkl. moms
370 liter rumdelt beholder 629,00 kr. inkl. moms

Afstandstillæg - genanvendeligt affald pr. år

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
190/240/370 liter Indtil 30 meter 13 årlige tømninger 93,00 kr. inkl. moms
190/240/370 liter Mellem 30 til 60 meter 13 årlige tømninger 177,00 kr. inkl. moms

Øvrige ordninger (Obligatoriske) pr. år

Afhentning af farligt affald (rød kasse), storskrald (bestilleordning), brug af kommunens
genbrugspladser og glaskuber
1.013,00 kr. inkl. moms

Haveaffald - tilkøbsordning

Tømning af haveaffaldsbeholder (Tilkøbsordning - 13 årlige tømninger) pr. år

190 liter beholder (Kun eksisterende beholdere - Beholder kan ikke købes) 319,00 kr. inkl. moms
240 liter beholder 336,00 kr. inkl. moms
370 liter beholder (Kun eksisterende beholdere - Beholder kan ikke købes) 379,00 kr. inkl. moms
660 liter beholder 571,00 kr. inkl. moms

Afstandstillæg - haveaffald pr. år

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

190/240/370 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand indtil 30 meter fra skel 236,00 kr. inkl. moms
660 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand indtil 30 meter 236,00 kr. inkl. moms
190/240/370 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand mellem 30 til 60 meter 236,00 kr. inkl. moms
660 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand mellem 30 til 60 meter 236,00 kr. inkl. moms

Køb af ny beholder til haveaffald pr. år

240 liter beholder 500,00 kr. inkl. moms
660 liter beholder 1300,00 kr. inkl. moms

Andre ydelser

Ekstra Tømning

Ekstratømning af beholder til dagrenovation eller genanvendeligt affald 982,00 kr. inkl. moms
Ekstratømning af beholder til haveaffald 233,00 kr. inkl. moms

Udskiftning/ændring af beholder

Ændring til større eller mindre beholder 259,00 kr. inkl. moms

Ændring af tømmefrekvens

1. ændring af tømmefrekvens af beholder 104,00 kr. inkl. moms
2. ændring af tømmefrekvens af beholder inden for 12 måneder 310,00 kr. inkl. moms

Erstatningspriser for beholdere inkl. levering

Hvis beholderen er ødelagt som følge af hærværk eller brand eller er blevet stjålet.

190 liter beholder rumdelt 520,00 kr. inkl. moms
240 liter beholder rumdelt 550,00 kr. inkl. moms
370 liter beholder rumdelt 760,00 kr. inkl. moms
660 liter beholder enkeltrums 1300,00 kr. inkl. moms

Tilbehør og reservedele

Tilbehør/reservedele til beholdere (herunder hjul, låg, skillerum, indkast til papir, nøgle, lås + låsebeslag mm.)
Kontakt Ressourcer & Genbrug.

Særgebyr 1

Anvendes ved oprydning, indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejlafleveret affald.

Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. Gebyret afregnes for medgået tid og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger. (f.eks. leje af container, ekstern vognmand).

Der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time 466,00 kr. inkl. moms

Særgebyr 2

Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods påmindelse af Ressourcer & Genbrug.

Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation eller i affaldsbeholder til genanvendeligt affald. Her tænkes f.eks. på farligt affald eller bygge- og anlægsaffald, hvor Ressourcer & Genbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund.

Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering affald 1034,00 kr. inkl. moms

Varer, vi sælger på alle genbrugspladserne

Sækkemærker til ekstra affald

Klistermærke til at sætte på en klar sæk, hvis du ønsker at få medtaget ekstra affald.

Sækkemærke til dagrenovation (organisk affald eller restaffald) 35,00 kr. inkl. moms
Sækkemærke til genanvendeligt affald (metal/plast eller papir) 25,00 kr. inkl. moms

Poser

1 rulle med 10 stk. klare sække til storskrald 20,00 kr. inkl. moms
1 rulle med 75 stk. 15 liters grønne poser til organisk affald 20,00 kr. inkl. moms
1 rulle med 75 stk. 30 liters grønne poser til organisk affald 30,00 kr. inkl. moms

Sække til makulering

Makuleringssæk til fortrolige papirer ekskl. behandling 5,00 kr. inkl. moms
Makuleringssæk til fortrolige papirer inkl. behandling 35,00 kr. inkl. moms

Big Bag til asbest

Pris pr. sæk 100,00 kr. inkl. moms

Kompost

1 trailerfuld kompost, maks. 500 kg. Pris pr. trailerlæs 50,00 kr. inkl. moms
Fyld en sæk med kompost 10,00 kr. inkl. moms

Minimizer

Lille beholder til smart opsamling af blød plast 50,00 kr. inkl. moms

Låg-i-låg

Hvis du gerne vil undgå at vende din beholder den dag, den skal tømmes, har du mulighed for at betale for at få låget på din beholder skiftet.

Låg-i-låg til 190 og 240 liters beholdere inkl. montering 125,00 kr. inkl. moms
Låg-i-låg til 370 liters beholdere inkl. montering 375,00 kr. inkl. moms
Sidst opdateret: