Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om test og nye restriktioner


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Affaldstakster for villaer, rækkehuse og parcelhuse

Nye affaldsbeholdere ved villa

Affaldstakster for villaer, rækkehuse og parcelhuse

Alle husstande i Vejle Kommune skal betale for en affaldsløsning til dagrenovation (organisk affald og restaffald) og genanvendeligt affald (metal, plast og papir). Det er valgfrit, om du vil have din dagrenovationsbeholder tømt hver uge eller hver anden uge. Beholderen til genanvendeligt affald tømmes hver 4. uge.

Derudover skal alle husstande betale et administrationsgebyr, og et gebyr der dækker brug af genbrugspladser og øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af farligt affald og storskrald. Disse priser udgør tilsammen den samlede obligatoriske udgift til renovation.

Du finder også priser for tilkøbsordningen for haveaffald og andre ydelser, som ekstra tømning og afhentning af din beholder fra standplads.

Oversigt over beholdere

Dagrenovation

Husstand af almindelig størrelse (standardløsning)

Beholder:

Størrelse 2-delt beholder, 240 liter til dagrenovation (organisk affald og restaffald)
Tømning Hver uge
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at:

  • Ændre til 14-dags tømning af dagrenovation
  • Ændre til standpladsafhentning, hvis dine forhold tillader det

Stor husstand

Beholder:

Størrelse 2-delt beholder, 370 liter til dagrenovation (organisk affald og restaffald)
Tømning Hver uge
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at:

  • Ændre til 14-dags tømning af dagrenovation
  • Ændre til standpladsafhentning, hvis dine forhold tillader det

Lille husstand - OBS: kun til enlige og ældreboliger

Beholder:

Størrelse 2-delt beholder, 190 liter til dagrenovation (organisk affald og restaffald)
Tømning Hver uge
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at:

  • Ændre til 14-dags tømning af dagrenovation
  • Ændre til standpladsafhentning, hvis dine forhold tillader det

Genanvendeligt affald

Beholder:

Størrelse 2-delt beholder, 240 liter til genanvendeligt affald (metal/plast og papir)
Tømning Hver 4. uge
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at:

  • Ændre til større eller mindre beholder
  • Ændre til standpladsafhentning, hvis dine forhold tillader det

Haveaffald - tilkøbsordning

Beholder:

Størrelse 240 liter beholder
Tømning 13 gange om året
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at ændre til 660 liter beholder.

Farligt affald

Beholder:

Størrelse 21 liter rød kasse
Tømning Hver uge eller hver 2. uge
Placering Kassen skal stå sammen med beholderen til dagrenovation eller genavendeligt affald.

Dagrenovation og genanvendeligt affald

Administrationsgebyr

 Administrationsgebyr pr. bolig 369,00 kr. inkl. moms

Anmeldelse af jordflytning

Gebyr pr. ejendom uanset art - Miljøbeskyttelsesloven §48 13,00 kr. inkl. moms

Dagrenovation (organisk/restaffald) ugetømning

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige og ældreboliger) 1596,50 kr. inkl. moms
240 liter rumdelt beholder 1687,00 kr. inkl. moms
370 liter rumdelt beholder 2158,00 kr. inkl. moms

Dagrenovation (organisk/restaffald) 14-dagstømning

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige og ældreboliger) 1052,00 kr. inkl. moms
240 liter rumdelt beholder 1108,00 kr. inkl. moms
370 liter rumdelt beholder 1374,50 kr. inkl. moms

Afstandstillæg - dagrenovation

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

190/240/370 liter beholder med ugetømning - afstand indtil 30 meter 339,00 kr. inkl. moms
190/240/370 liter beholder med 14-dags tømning - afstand indtil 30 meter 183,00 kr. inkl. moms
190/240/370 liter beholder med ugetømning - afstand mellem 30 til 60 meter 670,00 kr. inkl. moms
190/240/370 liter beholder med 14-dags tømning - afstand mellem 30 til 60 meter 349,50 kr. inkl. moms

Genanvendeligt (metal/plast og papir) 13 årlige tømninger

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige og ældreboliger) 435,00 kr. inkl. moms
240 liter rumdelt beholder 452,00 kr. inkl. moms
370 liter rumdelt beholder 576,00 kr. inkl. moms

Afstandstillæg - genanvendeligt affald

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
190/240/370 liter Indtil 30 meter 13 årlige tømninger 92,00 kr. inkl. moms
190/240/370 liter Mellem 30 til 60 meter 13 årlige tømninger 175,00 kr. inkl. moms

Øvrige ordninger (Obligatoriske)

Afhentning af farligt affald (rød kasse), storskrald (bestilleordning), brug af kommunens
genbrugspladser og glaskuber
981,00 kr. inkl. moms

Haveaffald - tilkøbsordning

Tømning af haveaffaldsbeholder (Tilkøbsordning - 13 årlige tømninger)

190 liter beholder (Kun eksisterende beholdere - Beholder kan ikke købes) 315,50 kr. inkl. moms
240 liter beholder 332,00 kr. inkl. moms
370 liter beholder (Kun eksisterende beholdere - Beholder kan ikke købes) 374,50 kr. inkl. moms
660 liter beholder 565,00 kr. inkl. moms

Afstandstillæg - haveaffald

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

190/240/370 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand indtil 30 meter fra skel 233,00 kr. inkl. moms
660 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand indtil 30 meter 233,00 kr. inkl. moms
190/240/370 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand mellem 30 til 60 meter 233,50 kr. inkl. moms
660 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand mellem 30 til 60 meter 233,50 kr. inkl. moms

Køb af ny beholder til haveaffald

240 liter beholder 500,00 kr. inkl. moms
660 liter beholder 1300,00 kr. inkl. moms

Andre ydelser

Ekstra Tømning

Ekstratømning af beholder til dagrenovation eller genanvendeligt affald 971,50 kr. inkl. moms
Ekstratømning af beholder til haveaffald 230,00 kr. inkl. moms

Udskiftning/ændring af beholder

Ændring til større eller mindre beholder 256,00 kr. inkl. moms

Ændring af tømmefrekvens

1. ændring af tømmefrekvens af beholder 102,50 kr. inkl. moms
2. ændring af tømmefrekvens af beholder inden for 12 måneder 307,50 kr. inkl. moms

Erstatningspriser for beholdere inkl. levering

Hvis beholderen er ødelagt som følge af hærværk eller brand eller er blevet stjålet.

190 liter beholder rumdelt 520,00 kr. inkl. moms
240 liter beholder rumdelt 550,00 kr. inkl. moms
370 liter beholder rumdelt 760,00 kr. inkl. moms
660 liter beholder enkeltrums 1300,00 kr. inkl. moms

Tilbehør og reservedele

Tilbehør/reservedele til beholdere (herunder hjul, låg, skillerum, indkast til papir, nøgle, lås + låsebeslag mm.)
Kontakt AffaldGenbrug.

Særgebyr 1

Anvendes ved oprydning, indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejlafleveret affald.

Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. Gebyret afregnes for medgået tid og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger. (f.eks. leje af container, ekstern vognmand).

Der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time 460,50 kr. inkl. moms

Særgebyr 2

Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods påmindelse af AffaldGenbrug.

Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation eller i affaldsbeholder til genanvendeligt affald. Her tænkes f.eks. på farligt affald eller bygge- og anlægsaffald, hvor AffaldGenbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund.

Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering affald 1022,50 kr. inkl. moms

Varer, vi sælger på alle genbrugspladserne

Sækkemærker til ekstra affald

Klistermærke til at sætte på en klar sæk, hvis du ønsker at få medtaget ekstra affald.

Sækkemærke til dagrenovation (organisk affald eller restaffald) 35,00 kr. inkl. moms
Sækkemærke til genanvendeligt affald (metal/plast eller papir) 25,00 kr. inkl. moms

Poser

1 rulle med 10 stk. klare sække til storskrald 20,00 kr. inkl. moms
1 rulle med 75 stk. 15 liters grønne poser til organisk affald 20,00 kr. inkl. moms
1 rulle med 75 stk. 30 liters grønne poser til organisk affald 30,00 kr. inkl. moms

Sække til makulering

Makuleringssæk til fortrolige papirer ekskl. behandling 5,00 kr. inkl. moms
Makuleringssæk til fortrolige papirer inkl. behandling 35,00 kr. inkl. moms

Big Bag til asbest

Pris pr. sæk 100,00 kr. inkl. moms

Kompost

1 trailerfuld kompost, maks. 500 kg. Pris pr. trailerlæs 50,00 kr. inkl. moms
Fyld en sæk med kompost 10,00 kr. inkl. moms

Minimizer

Lille beholder til smart opsamling af blød plast 50,00 kr. inkl. moms

Låg-i-låg

Hvis du gerne vil undgå at vende din beholder den dag, den skal tømmes, har du mulighed for at betale for at få låget på din beholder skiftet.

Låg-i-låg til 190 og 240 liters beholdere inkl. montering 125,00 kr. inkl. moms
Låg-i-låg til 370 liters beholdere inkl. montering 375,00 kr. inkl. moms

Eksempler på priser

Eksempel 1

Du har to rumdelte 240 liters beholdere til hhv. dagrenovation og genanvendeligt affald. Du får hentet dagrenovation hver uge og genanvendeligt affald hver 4. uge ved skel.

240 liter beholder til organisk affald og restaffald med ugetømning 1687,00 kr. inkl. moms
240 liter beholder til metal/plast og papir med tømning hver 4. uge 452,00 kr. inkl. moms
Administrationsgebyr 369,00 kr. inkl. moms
Gebyr for jordflytning 13,00 kr. inkl. moms
Øvrige ordninger – farligt affald (rød kasse), storskrald, brug af genbrugspladser og glaskuber 981,00 kr. inkl. moms
Årligt gebyr i kr. inkl. moms – opkræves via Ejendomskatten 3502,00 kr. inkl. moms

Eksempel 2

Du har to rumdelte 240 liters beholdere til hhv. dagrenovation og genanvendeligt affald. Du får hentet dagrenovation hver 14. dag og genanvendeligt affald hver 4. uge ved skel.

240 liter beholder til organisk affald og restaffald med 14-dags tømning 1108,00 kr. inkl. moms
240 liter beholder til metal/plast og papir med tømning hver 4. uge 452,00 kr. inkl. moms
Administrationsgebyr 369,00 kr. inkl. moms
Gebyr for jordflytning 13,00 kr. inkl. moms
Øvrige ordninger – farligt affald (rød kasse), storskrald, brug af genbrugspladser og glaskuber 981,00 kr. inkl. moms
Årligt gebyr i kr. inkl. moms – opkræves via Ejendomskatten 2923,00 kr. inkl. moms

Eksempel 3

Du har en rumdelt 240 liters beholder til dagrenovation med ugetømning, der hentes inde på din grund (25 m fra skel)og en 370 liters beholder til genanvendeligt affald, der tømmes hver 4. uge fra skel. Derudover har du en 240 liters beholder til haveaffald.

240 liter beholder til organisk affald og restaffald med ugetømning 1687,00 kr. inkl. moms
Afstandstillæg 0-30 meter 339,00 kr. inkl. moms
370 liter beholder til metal/plast og papir med tømning hver 4. uge 576,00 kr. inkl. moms
240 liters beholder til haveaffald, 13 årlige tømninger 332,00 kr. inkl. moms
Administrationsgebyr 369,00 kr. inkl. moms
Gebyr for jordflytning​ 13,00 kr. inkl. moms
Øvrige ordninger – farligt affald (rød kasse), storskrald, brug af genbrugspladser og glaskuber 981,00 kr. inkl. moms​
Årligt gebyr i kr. inkl. moms – opkræves via Ejendomskatten 4297,00 kr. inkl. moms
Sidst opdateret: 11. august 2020