10 overordnede principper danner grundlaget for byggeriet af RessourceCenter Vejle

  1. RessourceCenteret (RCV) skal være fleksibelt og tilpasses samfundsudviklingen med fortsat fokus på øget genanvendelse
  2. Centeret skal bidrage til udvikling og gerne skabe nye private arbejdspladser i området
  3. Centeret skal placeres i Vejle Nord
  4. Brugerne af genbrugspladsen på centeret skal opleve højt serviceniveau (være nemt) og inspireres til ressourceudnyttelse
  5. RessourceCenteret skal drives af Vejle Kommune, og indsamling af dagrenovation og slutbehandling af affald sker gennem private leverandører
  6. Centeret indeholder som minimum de samme funktioner som i dag undtaget kompostering
  7. Valg af løsning for etableringen skal ske med udgangspunkt i totaløkonomiske betragtninger og ikke blot anlægsudgifter
  8. Arkitektur anvendes aktivt som middel til at opnå optimale og nyskabende løsninger
  9. Etableringen sker med fokus på miljøet, og der bygges bæredygtigt (DGNB-certificeret)
  10. Prisen for opførelsen af centeret skal ligge på et niveau, der gør, at forbrugerne oplever uændret eller gerne lavere gebyrer som følge af etableringen
Sidst opdateret: