Området omkring Ressorcer & Genbrug på Vestre Engvej er fyldt med deponiaffald fra den tidligere losseplads. Når Ressorcer & Genbrug flytter til RessourceCenter Vejle, bliver affaldet liggende i jorden. 

Det nedgravede affald danner metangas, som er en drivhusgas, der damper af til atmosfæren. For at gøre den gamle losseplads så miljøvenlig som muligt, har vi etableret såkaldte biocovere. 

Når man laver et biocover, fjerner man noget det afdækningslag, der er oven på lossepladsen. Nederst lægger man et gasfordelingslag der består af f.eks. knust beton. Det sørger for, at gassen fordeles jævnt. Oven på gasfordelingslaget lægger man et lag kompost – også kaldt metanoxidationslag. Komposten gør, at metangassen automatisk og naturligt bliver omdannet til CO2. 

CO2 er ca. 25 gange mildere end metan og dermed meget mere fordelagtig for klimaet. Vi forventer, at kunne reducere 80-90 % af den gas, der dannes, hvilket svarer til ca. 4.400 ton CO2 ækvivalenter årligt. 

Biocovers
Sidst opdateret: