RessourceCenter Vejle bliver opført som et skævt U, der skærmer for den til tider hårde vind på de åbne arealer.

Byggeriets tag bliver et sedumtag med monterede solceller. Det bliver konstrueret, så det ser ud, som om det svæver over resten at byggeriet. Administrationen ligger i selve taget med udsyn til både Ressourceskoven, ankomstområdet og det omkringliggende landskab.

 

Genbrugstorvet med arbejdende værksted
Genbrugstorvet med arbejdende værksted og skiftende udstillinger. Illustration af RAVN Arkitektur

Under Administrationen bliver der etableret et torv. Torvet er RessourceCenterets samlingspunkt og dét, der byder besøgende velkommen. Det er her, alle besøgende kan finde inspiration og læring. På torvet er der 2 pavilloner. En af pavillonerne på huser et Laboratorie - et arbejdende værksted -, mens en anden pavillon huser skiftende udstillinger.

Midt i RessourceCenteret ligger Ressourceskoven – en grøn oase med opstammede træer, græsser og en blomstereng. Ressourceskoven har en varieret topografi med begrønnede lavninger. Den er tænkt som inspiration til besøgendes egne haver: et eksempel på en vildtvoksende naturhave med et rigt dyre- og insektliv og belægninger i genbrugsmaterialer.

 

Ressourceskoven midt i cirkulationsrummet
Ressourceskoven ligger midt i cirkulationsrummet. Illustration af RAVN Arkitektur

Kørselsområderne på genbrugspladsen og Ressourceskoven ligger under en pergola, der indrammer området og henleder tankerne til et handelsområde. Der kommer ikke containere på genbrugspladsen. I stedet vil aflevering af affald foregå gennem indkast i forskellige ressourcerum, hvor effekterne bliver opbevaret, inden de går videre til genanvendelse.

På den udvendige side af ressourcerummene bliver der lavet en flot Læringsbro, der leder besøgende langs RessourceCenterets facader, hvor de kan både se og mærke den skiftende facadebeklædning. Informationstavler, skærme og kreativ lyssætning formidler historien om RessourceCenterets værdier og vigtige arbejde. Det er her, de besøgende introduceres til Vejle Kommunes ambitiøse klima- og miljøtiltag, resiliens og verdensmålene.

 

Formidlingsbroen
Illustration af RAVN Arkitektur

Fra Læringsbroen kan besøgende følge materialernes vej fra traileren, til indkastet og ned til videre bearbejdning i Produktionshallerne.

Platforme bliver placeret højt over Produktionshallernes gulv, hvor de giver udsigt over aktiviteterne. Læringsbroens sidste løb knækker ind over kørebanen, så de besøgendes rute ender i Ressourceskoven. Herfra er der passage tilbage til torvet.

Se flere illustrationer

RCV
Illustration af RAVN Arkitektur
RCV
Illustration af RAVN Arkitektur
RCV
Illustration af RAVN Arkitektur
RCV
Illustration af RAVN Arkitektur
RCV
Illustration af RAVN Arkitektur
Sidst opdateret: