RessourceCenter Vejle er et bæredygtigt klogt byggeri. I byggeriet bliver der brugt både cirkulære materialer og genbrugs-, upcycle- og overskudsmateriale. Materialerne er valgt ud fra arkitektoniske og æstetiske udtryk og overvejelser og samtidig ud fra krav om et højt kvalitetsniveau, en lang levetid og en stor genanvendelighedsgrad.

Pergolaen

Pergolaen spænder over hele Cirkulationsrummet. Med synlige CLT-boltede samlinger fortæller den historien om ‘design for adskillelse’ - hvordan enkelte elementer kan udskiftes og genbruges eller afskaffes på den rette vis.
Træet, der er brugt til konstruktionen, er 100 % genanvendeligt og bio-nedbrydeligt.

Det grønne tag

Det grønne sedumtag tegner hele RessourceCenter Vejles overordnede form. Sedum understøtter biodiversiteten, og sammen med Ressourceskoven i midten sikres gode levevilkår for bier og sommerfugle. 

Polycarbonat

En lysende ‘glorie’ viser vej og fungerer som en markør i landskabet.
Polycarbonat en er 100 % genanvendeligt og har en levetid på minimum 25 år.

Stålfacade

En blanding af cirkulære, genbrugte og upcyclede materialer tegner både den indre og den ydre facade. Stålpladerne fortæller historien om ‘design for adskillelse’, hvor enkeltelementer kan udskiftes, og facaden kan udvikle sig over tid.
Stål er 100 % genanvendeligt.

Stålkonstruktion

Stålkonstruktionen er synlig for besøgende og medarbejdere i Cirkulationsrummet.
Stål er 100 % genanvendeligt.

Administrationsbygningen

RCV's administrationsbygning er indrettet med sunde naturlige materialer som træ, linoleum og Troldtekt. De naturlige materialer sikrer et godt arbejdsmiljø for RessourceCenter Vejles medarbejdere såvel som besøgende. Den indre aptering som skillevægge, indbyggede møbler, fliser i vådrum og møderum i glas er så vildtmuligt udført i genbrugsmaterialer.

Genbrugsplast

Mandskabshuset er beklædt med et cirkulært plastikmateriale, som er synligt for besøgende, og som fortæller historien om genbrug, upcycling, innovation og god ressourceudnyttelse.
Pretty Plastic er et 100 % genanvendeligt materiale.

Det cirkulære materialehjul
(Skal læses udefra og ind mod midten) - Den første ring ring viser materialetypen - Den anden ring viser hvor i ressourcecenteret materialet findes - Den tredje ring viser producent og produkt navn - Den fjerde ring viser materislets levetid - Den femte ring viser materialets genanvendelighedsgrad
Sidst opdateret: