I projekteringen af byggeriet er alle FN's 17 Verdensmål tænkt ind. De forskellige temaer bag målene er blevet brugt til at identificere konkrete virkemidler, som skal bidrage til projektets bæredygtighed. Der er i byggeriet særligt fokus på syv af verdensmålene:

1. Afskaf fattigdom

RessourceCenter Vejle bidrager til at mindske fattigdom ved at skabe muligheder for, at kommunes borgere kan aflevere, hente, dele og bytte værdier i et langt større omfang end tidligere. Desuden har Fællesforeningerne i Vejle Kommune mulighed for at hente tøj, møbler og andre genbrugseffekter til salg i deres butikker.

3. Sundhed og trivsel

Ved at bruge miljøvenlige produkter, som har dokumenteret sin livscyklus, sikres det, at brugere af administrationsbygningen ikke udsættes for farlige kemikalier.

4. Kvalitetsuddannelse

RessourceCenter Vejle skal bruges som undervisningsmiljø til at udvikle og fremme borgeres fokus på ressourcebevidsthed og bæredygtighed. Formidlingen vil ikke blot ske igennem plancher på væggene, men igennem materialekollager og varierende udstillinger.

7. Bæredygtig energi & 13. Klimaindsats

Hele RCV's tagflade er aktivereret til energiproduktion og grønt tag. Det grønne tag vil bidrage til håndtering af regnvand og en øget biodiversitet i området.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund & 12. Ansvarlig forbrug og produktion

Byggeriet af RCV udføres med lavenergiklasse og DGNB Guldcertificering, som betyder bæredygtighed i opførelse, drift og bortskaffelse. Det store fokus på sortering og genbrug skal sikre, at kommunes miljøbelastning pr. indbygger reduceres. Derudover skal implementering af opholdsarealer og grønne områder og grundig bearbejdning af projektets tilgængelighed sikre, at RessourceCenter Vejle henvender sig til alle kommunens borgere.

17. verdensmål
Sidst opdateret: