Genbrugsmaterialehjulet nedenfor er en oversigt over de genbrugsmaterialer, upcyclede materialer og overskudsmaterialer, der bliver brugt i byggeriet. Overskudsmaterialer er materialer og produkter, der er nye eller ubrugte og enten er i overskud hos en entreprenør eller en producent. Når vi bruger dem, sikrer vi, at materialerne ikke ender som affald.

Tagkonstruktions facade

Tagkonstruktionens facade udføres i polycarbonat. Polycarbonat er et nyt, men cirkulært, genanvendeligt materiale.

Ydre facade og facade mellem cirkulations- og ressourcerummet

Alle facader ind mod ressourcepladsen såvel som den ydre ud mod det lavtliggende niveau fremstår i stålplader. Der integreres ca. 50 % genbrugte stålplader, 10 % overskudsplader og 40 % stålplader med en cirkulær profil. De enkelte plader og moduler afstemmes i farver, overflader og opsætning og vil fremstå som en både udtryksfuld og harmonisk helhed. Det vil være tydeligt i facaden, at pladerne er fastgjort efter et princip om at de skal kunne adskilles og udskiftes efter behov. Dermed fungerer de også som udstillingsvæg for ”tidens affald” og som en samtalestarter om materialer, genbrug og cirkulær tankegang. De øvrige bygninger som det arbejdende værksted, mandskabshus og udstillingsbygninger beklædes med henholdsvis genbrugstræ og upcyclet plastikfacade.

Belægning i cirkulationsrummet

En stor del af området i Cirkulationsrummet er kørebane, der består af genbrugsasfalt (90 %). Den inderste bane mod bygningen består af upcycle/genbrugsbeton (20 %). Skiftet i belægning sikrer større opmærksomhed på parkerede biler og de bløde trafikanter, som befinder sig i denne bane. Belægningen omkring Ressourceskoven og de små stier heri består af fejlproducerede genbrugstegl fra Randers Tegl. Betonelementer med maksimalt brug af genknus, stedstøbt beton (10-20 %) og belægningssten (20 %) indgår som en stor del af genbrugs- og materialehjulet.

Genbrugsmaterialehjulet
- Første ring viser materialetypen - Anden ring viser hvor i ressourcecenteret materialet findes - Tredje ring viser hvorfra tilbudsgiver vil anskaffe materialet. - Hjulet er delt i 3 zoner der alle repræsenterer forskellige former for genbrug; genbrug, upcycle og overskudsmaterialer
Sidst opdateret: