Affaldshierarkiet danner grundlaget for den måde, vi sorterer, håndterer og behandler affaldet i Danmark og Europa.
Deponi var det, vi gjorde i gamle dage. Dengang gravede vi alt affald ned i jorden og tænkte ikke meget i ressourceudnyttelse og genanvendelse. Nu er vi blevet meget klogere, vores fokus har flyttet sig, og nu arbejder vi især på de tre øverste trin i Affaldshierarkiet – forebyggelse, genbrug og genanvendelse.  

Affaldshierarkiet
Affaldshierarkiet

Udnyttelse af ressourcer er ikke ukendt for borgerne i Vejle Kommune. Siden 1989 har vi sammen sorteret det organiske affald fra til genanvendelse, og i april 2016 tog vi endnu et skridt med det nye affaldsordninger, hvor vi indførte beholderen til genanvendeligt affald. Med introduktionen af de nye ordninger udvidede vi mulighederne for at sortere i eller nærved husstanden fra 6 til 8 affaldstyper, og denne udvidelse er et af flere eksempler på, hvordan vi i fællesskab arbejder henimod at genanvende endnu mere og dermed flytte mere affald fra de to nederste lag i Affaldshierarkiet – energiudnyttelse (afbrænding) og deponi (nedgravning) - til genanvendelse og genbrug.

I Vejle er vi godt på vej

Regeringen er kommet med en ny Klimaplan, der også udstikker nogle nye tiltag inden for affaldshåndtering. Der er blandt andet tiltag, der skal strømline affaldshåndteringen i alle kommuner. Det vil sige, at alle kommuner skal sortere på samme måde og bruge de samme piktogrammer, så borgerne oplever affaldssorteringen ens, lige meget om de er hjemme eller i sommerhus i den anden ende af landet. 

Herudover er der kommet krav til, at kommunerne skal sørge for, at 10 forskellige affaldstyper bliver sorteret ved husstandene. I Vejle Kommune er vi allerede godt på vej. Vi sorterer allerede i 8 ud af de 10 affaldstyper. 

Bogfællesskabet i Give og Vejle, Skraldepas, Container Outlet i Børkop og Vejle, vores samarbejde med Fællesforeningerne om Genbrugsrummene og rundvisninger på de fire genbrugspladser er eksempler på, hvordan vi sammen med kommunens borgere er med til at flytte ressourcerne endnu længere op i Affaldshierarkiet.

Bogfællesskabet på genbrugspladsen i Vejle
Bogfællesskabet på genbrugspladsen i Vejle
Bogfællesskabet på genbrugspladsen i Vejle
Bogfællesskabet på genbrugspladsen i Vejle
Container Outlet på genbrugspladsen i Vejle
Container Outlet på genbrugspladsen i Vejle
Container Outlet på genbrugspladsen i Vejle
Container Outlet på genbrugspladsen i Vejle
Det nye Genbrugsrum i Børkop
Det nye Genbrugsrum i Børkop
Sidst opdateret: