Når vi bygger RessourceCenter Vejle har vi selvfølgelig også fokus på Affaldshierarkiet. Byggeriet er planlagt ud fra devisen, at materialerne er ressourcer til låns. Derfor vil størstedelen af de valgte løsninger og produkter indgå i et cirkulært materialekredsløb. Sammen med genbrugsmaterialer, upcyclede produkter og overskudsmateriale vil cirkulære materialer i byggeriet vise, at Vejle Kommune også har førertrøjen på, når vi skal bygge bæredygtigt, grønt og klogt - og med udgangspunkt i det Affaldshierarki, som vi allerede nu arbejde aktivt med.

Genbrugs- og overskudsmaterialer 

Det bedste er at forebygge affald, og derfor er der en stor gevinst i at bruge alle de overskudsmaterialer, der allerede er produceret, så vi undgår, at de lander på de nederste lag af Affaldshierarkiet (i jorden eller til forbrænding). 

Genbrugsmaterialehjulet
Genbrugsmaterialehjulet

Genbrugsmaterialehjulet viser, hvilke genbrugsmaterialer, upcyclede materialer og overskudsmaterialer, RessourceCenter Vejle bliver bygget af. Overskudsmaterialer er materialer og produkter, der er nye og ubrugte, og som er i overskud hos en entreprenør eller en producent. Markedet for overskudsmaterialer er stort, og når vi bruger dem, er vi med til at sikre, at materialerne bliver en ressource i stedet for affald.

Det grønne tag – et grønt vartegn 

Det grønne tag understøtter biodiversiteten, og sammen med Ressourceskoven i midten sikres gode levevilkår for bier og sommerfugle.

Det grønne tag
Det grønne tag

På taget over administrationen og Genbrugstorvet placeres solceller, der bidrager til energikonceptet. Hele RessourceCentrets tagflade er aktivereret til energiproduktion, der også kommer til at opsamle regnvand. 

Genbrugstorvet

Genbrugstorvet med arbejdende værksted
Genbrugstorvet med arbejdende værksted

På det nye Genbrugstorv vil besøgende blive mødt af udstillingstårne i glas, hvor genbrugsguld og upcyclede produkter vil blive præsenteret. En af pavillonerne på Genbrugstorvet kommer til at huse et arbejdende værksted, og en anden pavillon kommer til at have skiftende udstillinger. Pavillonerne er beklædt i genbrugsmaterialer – plastik, træ og metal – og kommer dermed til at inspirere borgerne til at bruge genbrugsmaterialer på egne byggeprojekter. De store facader af genbrugsglas signalerer tydeligt, hvad Genbrugstorvet bidrager til for borgerne – og at affald er en ressource.

Formidlingsbroen

På Formidlingsbroen ledes besøgende langs ressourcecentrets facader, hvor de kan både se og mærke den skiftende facadebeklædning. Informationstavler, skærme og kreativ lyssætning formidler historien om RessourceCentrets værdier og vigtige arbejde. Det er også på Formidlingsbroen, de besøgende introduceres til Vejle Kommunes ambitiøse klima- og miljøtiltag, resiliens og FN’s 17 Verdensmål.

Formidlingsbroen
Formidlingsbroen

Fra Formidlingsbroen kan besøgende følge materialernes vej fra traileren, til indkastet og ned til videre bearbejdning i Produktionshallerne. Formidlingsplatformene er placeret højt over produktionshallernes gulv og giver således udsigt over aktiviteterne.

 

Sidst opdateret: