Her kan du se en oversigt over foreløbige tiltag for at spare på strøm og varme. Men der kommer løbende nye tiltag i den kommende tid.

Vejle Kommunes bygninger:

 • Vi skruer ned for varmen til 19 grader

  En del bygninger vil efter den enkelte forvaltnings vurdering være fritaget for de 19 grader. Det er fx plejehjem, botilbud til handicappede  og vuggestuer.

  • Ved hjælp af bygningsautomatik sættes den ønskede indetemperatur til 19 grader i brugstiden. Har bygningen ikke automatik, der kan hjælpe med at indstille indetemperaturen, skal radiatorerne indstilles enkeltvis på 19 grader.
  • Holder løbende øje med at radiatorerne står på denne indstilling, og vi skruer ned i weekenden.
  • Lukker eventuelle rum, der ikke bliver brugt, helt ned for vinteren 
 • Vi sparer på strømmen

  • Slukker infoskærme og storskærme 
  • Slukker ”hyggebelysning” og nøjes med grundbelysningen 
  • Vænner os til at slukke lys, elektronik – når det ikke er i brug og ved fyraften.
  • Slukker helt for el apparater, når de ikke benyttes og undgår standby forbrug.
  • Slukker udvendig facadebelysning, hvis det er muligt.

  • I administrationsbygniningen i Skolegade: Lys på gangarealer, bagtrapper og rundtrapper skal nu aktiveres på kontakt og slukker automatisk. Lys i trappetårn er slukket. Lys i forhallen og ved mødelokaler optimeres og er nu kun tændt fra kl. 07.00 til 15.30 – torsdag 17.30, fredag 14.30.
 • Vi bruger mindre varmt vand

  • Sætter skilte op ved håndvaske med teksten ”Koldt vand med sæbe – tager snavset og dræber bakterierne”. Hvor det er muligt, frakobles det varme vand helt.
  • Bruger vaskeprogrammer på opvaskemaskiner mv. med lavere temperatur, så længe lovgivningen stadig efterkommes. Undgår så vidt muligt at benytte tørretumbler, hænger i stedet vasketøjet op på tørresnoren.
  • Anvender strømmen, når den er billigst
   - Undgår de mest energitunge aktiviteter i morgenperioden 07-10 og aften 17-21 – her er strømmen som regel dyrest.

  Alle kommunale institutioner og ejendomme bliver kontaktet af Kommunale Ejendomme og vil bl.a. få vejledning til at spare på energien. Kommunen forventer, at rumtemperaturen er nedbragt til 19 grader, hvor det er relevant, når kalenderen rammer 1. oktober.

Øvrige områder:

 • Skøjtebanen holder lukket

  Skøjtebanen åbner ikke i denne vinter på grund af stort strømforbrug. Det er besluttet i Teknisk Udvalg.

  Hvis det sætter ind med hård frost i en længere periode, vil man sprøjte vand på banen, der så kan fryse uden brug af nedkølingsanlæg.

 • Tirsbæk Vinterbad uden sauna

  På grund af energikrisen har Klima, Natur- og Miljøudvalget besluttet, at Tirsbæk Sauna ikke bliver opsat. Når forsyningssituationen normaliserer sig, vil vi sætte Tirsbæk Sauna op igen.

  Der opsættes læhegn og bruser med koldt vand, foruden det lukkede omklædningsrum og den åbne pavillon.

  Tirsbæk Vinterbad kan derfor ikke bookes.

  Foreningen Morgenrøden vil have adgang til det lukkede omklædningsrum dagligt i tidsrummet mellem kl. 5.00 og 10.30. Resten af tiden er omklædningsrummet offentligt tilgængeligt.

 • Julebelysning indskrænkes

  Vi får stadig julelys i gaderne op til jul. Men det bliver i kortere tid end tidligere år. Det gælder både i Vejle by og i de øvrige byer.
  Julelysene bliver kun tændt kl. 16-22 fra søndag til torsdag og kl. 16-23.30 fredag og lørdag.

  Der bliver til gengæld ikke tændt kunstlys i de 180 træer i Vejle og andre byer, som plejer at skabe hygge.

  Der ændres ikke på gadebelysningen. Vejbelysning har stor effekt på trafiksikkerheden, den oplevede tryghed og kriminalpræventiv forebyggelse. Lyset er i dag allerede dæmpet 50 % fra midnat til kl. 6.
  Det er ikke med de eksisterende LED armaturer muligt at skrue yderligere ned. Og hvis hver anden lampe skal slukkes, skal det ske manuelt, ligesom det er usikkert, om de så kan tændes igen senere. Der vil være en risiko for, at LED armaturet kan gå i stykker, hvis spændingen er afbrudt i længere perioder med de armaturer, Vejle Kommune har sat op.

 • Energibesparelser i kWh

  Julebelysningen brugte i 2021 ca. 16.000 kWh (svarende til 3-4 gennemsnitsfamiliers årlige elforbrug). Med lyset tændt i færre timer giver det en besparelse på ca. 8.000 kWh.

  Kunstbelysning i træerne brugte i 2021 ca. 14.550 kWh (svarende til ca. 3 gennemsnitsfamiliers årlige elforbrug).

  Sauna og vinterbadet ved Tirsbæk Strand bruger i gennemsnit ca. 5.400 kWh om måneden, og det svarer til ca. 38.000 kWh for en sæson.

Sidst opdateret: