Det kan du gøre for at mindske skader ved storm - før, under og efter:

 • Ved stormvarsel

  • Kontroller at alle døre og vinduer er forsvarligt lukkede.
  • Fjern eller fastgør løse genstande. Ryd op rundt om huset, fjern eventuelle løse tagsten fra taget og fastgør trampoliner og lignende.
  • Kontroller at byggematerialer, midlertidige konstruktioner, stilladser, kraner o.a. udstyr ikke kan rive sig løs.
  • Parker ikke biler i nærheden af huse – specielt ikke høje huse, og undgå om muligt parkering i nærheden af træer.
  • Har du midlertidige afdækninger efter sidste storm, så få dem gået efter. Vær opmærksom på, om presenninger er strammet op og fastgjort.
  • Sørg for, at der er batteri på computer og mobil, og hav lommelygte eller stearinlys klar, hvis strømmen skulle gå.
  • Lyt til nyhedsudsendelser og følg med på www.dmi.dk og følg den vejledning, der bliver udsendt.
 • Under stormen

  • Hold jer inden døre.
  • Gå ikke ud under stormen for at fjerne løse ting eller fastgøre presenninger, plader og lignende.
  • Lyt til nyhedsudsendelserne og følg udviklingen.
 • Efter stormen – forebyg yderligere skader

  • Ituslåede vinduer skal hurtigst mulig dækkes med træplader, plastik eller andet, der kan holde regn og vind ude.
  • Huller i taget skal hurtigst muligt tildækkes og lukkes.
  • Er der udsigt til nedbør, skal du flytte det inventar, der er placeret umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade på dem.
  • Det, der ikke kan flyttes, bør afdækkes med plastik eller lignende – også tæpper og trægulve.
  • Sørg for at få billeddokumentation af det beskadigede.
  • Anmeld evt. skader til dit forsikringsselskab. 
Sidst opdateret: