• Akut tandbehandling

 • Akut psykisk krisehjælp

  Har du brug for akut hjælp kan du kontakte:

  • Akuttelefonen ved akutte psykiske problemer - tlf. 76 81 91 91.

   Åben alle hverdage fra kl. 16.00 til kl. 7.00.

   Alle weekender og helligdage døgnåbent. 
   Læs mere om Akuttelefonen her

  • Psykiatrifondens rådgivningstilbud på tlf. 39 25 25 25 mandag til torsdag kl. 10-22. 
   Fredag til søndag kl. 10-18. 

   

   

   

  Tlf.  76 81 91 91

  Akuttelefonen er til akutte psykiske problemer. Vi svarer alle hverdage fra kl. 16. til kl. 7. Alle weekender og helligdage svarer vi hele døgnet.

  Find mere information på Vejle.dk

   

   

  Er du i akut psykisk krise og har brug for hjælp? Eller er du bekymret for en borger? Så er der forskellige muligheder som akuttelefon, akutophold, kontakt til læge og akutmodtagelse - eller særlige kurser.

  Ring til akuttelefonen tlf. 76 81 91 91 - se flere oplysninger her

   

 • Akut miljøuheld

  Du skal tilkalde miljøvagten på telefon 1-1-2, hvis der sker miljøuheld med forurenende stoffer.

  Læs mere her om akut miljøberedskab

 • Bekymret for et barn eller ung?

  Hvad gør du, når du bliver bekymret for et barn, og hvor kan du få råd og hjælp?

  Se hvem du skal kontakte her

 • Brand, ulykke og miljøforurening

  112

 • Coronavirus - Covid19

  De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne side www.coronasmitte.dk

  Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på Tlf. 70 20 02 33.

 • Dyrlægevagt

  Vagttelefon: Tlf. 88 77 93 75

  Vejle, Kolding og Fredericia har en fælles vagttelefon uden for dyrlægernes normale åbningstid.

  Alle dyrlæger i vagtkredsen er familiedyrs (smådyrs) dyrlæger, som alle er klar til at yde en 100% indsats i tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst uden for normal åbningstid. 

   

 • Elektricitet

  • Vejle Oplands Strømforsyning:
   75 88 12 11
  • TREFOR Net A/S:
   79 33 34 35
  • EnergiMidt Net A/S:
   70 15 15 60
  • MES Net A/S:
   97 18 03 77

   

 • Kloak

  Vejle Spildevand: 76 41 37 00

  Web: www.vejlespildevand.dk 

 • Krisecenter

  Vejle Krisecenter er et tilbud til kvinder, med eller uden børn, der i deres nære relationer er udsat for vold eller trusler om vold, såvel fysisk som psykisk.

  På Vejle Krisecenter kan du bo i en periode sammen med dine børn i trygge, rolige omgivelser. Du får dit eget værelse og deler stue med stedets øvrige beboere. I haven kan dine børn lege på legepladsen.

  Henvend dig personligt på Rosengårds Allé 104 B, 7100 Vejle eller ring på telefon 75 83 93 33.

  E-mail vejlekrisecenter@vejlekrisecenter.dk  

  Krisecentret er døgnbemandet. 

  www.vejlekrisecenter.dk 

 • Lægevagt/skadestue

  Tlf. 70 11 07 07

  I tilfælde af akut sygdom, og du ikke kan vente til du igen kan kontakte din egen læge, kan du ringe til lægevagten i Region Syddanmark på tlf. 70 11 07 07.
  Du kan kun blive tilset af en læge, hvis du har ringet i forvejen. 

  Hvis du skal på skadestuen:

  Du skal altid (døgnet rundt) ringe til læge- og skadevagten på tlf. 70 11 07 07, før du tager på Skadestuen.

 • Lån af hjælpemidler - fx krykker

  Det offentlige har pligt til at udlevere hjælpemidler til dig, når én af følgende betingelser er opfyldt:

  • At det er lægefagligt begrundet at udlåne hjælpemidlet som led i din behandling (sygehuset har ansvaret)
  • At du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe (kommunen har ansvaret)
  • At sygehus eller kommune vurderer, at hjælpemidlet er nødvendigt i din genoptræning (sygehuset eller kommunen har ansvaret).

  Hvis ingen af de tre betingelser er opfyldt, så har det offentlige ikke pligt til at sørge for hjælpemidlet, og du må selv købe eller leje hjælpemidlet. Det gælder f.eks. når hjælpemidlet alene øger din livskvalitet eller anses for at være sædvanligt indbo.

  Læs mere om lån af hjælpemidler på sundhed.dk

 • Naturgas (Dong)

  Tlf. 72 10 20 30

   

 • Offerrådgivningen

  Tlf. 23 68 60 07

  Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

 • Politi

  Tlf. 1-1-4

 • Psykiske problemer

  Har du brug for akut hjælp kan du kontakte:

  • Akuttelefonen ved akutte psykiske problemer - tlf. 76 81 91 91.

   Åben alle hverdage fra kl. 16.00 til kl. 7.00.

   Alle weekender og helligdage døgnåbent. 
   Læs mere om Akuttelefonen her

  • Psykiatrifondens rådgivningstilbud på tlf. 39 25 25 25 mandag til torsdag kl. 10-22. 
   Fredag til søndag kl. 10-18. 

   

   

   

  Tlf.  76 81 91 91

  Akuttelefonen er til akutte psykiske problemer. Vi svarer alle hverdage fra kl. 16. til kl. 7. Alle weekender og helligdage svarer vi hele døgnet.

  Find mere information på Vejle.dk

 • Stalking

 • Vagtapotek

  Vejle Løve Apotek
  Søndergade 29
  7100 Vejle
  Tlf. 75 82 83 22

  www.vejleloeveapotek.dk

  Åbningstider udenfor normal åbningstid:
  Hverdage kl. 17.30 - 21.00
  Lørdage kl. 18.00 - 21.00

  Søn- og helligdage: 
  Kl. 10.00 - 15.00. 

   

 • Vandforsyning (TREFOR)

 • Varmeforsyning (TREFOR)

 • Veje og stier

  I Kommunes åbningstider kan du kontakte os på Tlf. 76 81 23 16

  Vi vil rigtig gerne have et praj, hvis:

  • Der er huller i vejen
  • Der er fejl ved skiltning
  • Vejmarkeringen er mangelfuld
  • Vejristen er stoppet. Som grundejer har du pligt til at fjerne snavs, blade og skidt, så vandet frit kan løbe i afløbet. Hvis det ikke hjælper, så giv os et praj.

  Vi tjekker praj inden for normal arbejdstid. Er der væltet et træ over vejen, eller opstår der andre farlige situationer, så ring til os på tlf. 76 81 23 16.
  Uden for kommunens åbningstid kontakt Vejle brandvæsen på tlf. 76 81 08 00

  Giv et Praj på Vejle.dk

 • Vilde dyr i nød

  Står du med et såret eller sygt vildt dyr, så hjælp selv dyret eller ring til Dyrenes Vagtcentral på tlf. 1812

  Se mere på www.dyrenesbeskyttelse.dk

Sidst opdateret: