Du skal tilkalde miljøvagten på telefon 112, hvis der sker miljøuheld med forurenende stoffer.

Akut miljøberedskab

Du skal ringe 112, hvis du opdager et akut miljøuheld, som f.eks. en større olielæk, et gylleudslip eller andre forurenende stoffer i miljøet.

Alarmcentralen giver Trekantområdets Brandvæsen besked, så de kan standse og afværge ulykken.

Trekantområdets Brandvæsen tager kontakt til den fælleskommunale miljøvagt, som udover Vejle Kommune også dækker følgende kommuner:

  • Hedensted
  • Billund
  • Horsens
  • Fredericia
  • Middelfart
  • Kolding
  • Vejen

Hvad laver Miljøvagten?

  • Miljøvagten rådgiver indsatslederen, når et uheld forurener vandløb, søer, kyststrækninger, grundvand, jord, luft eller drikkevand.
  • Miljøvagten sikrer beviser, f.eks. i form af vandprøver og fotos og vurderer eventuelle skader på miljøet.
  • Miljøvagten forsøger også at opspore forureningskilden, hvis årsagen til uheldet er ukendt.

Jeg har opdaget en jordforurening - hvad skal jeg gøre?

Opdager du en jordforurening, når du graver i jorden, skal du omgående stoppe gravearbejdet og kontakte Teknik & Miljø. Her kan du få at vide, hvordan du skal forholde dig til forureningen og oprydningen.

Sidst opdateret: