Vi vil løbende komme med statusopdateringer på Facebook, Twitter og her på www.vejle.dk/kriseinfo i forbindelse med oversvømmelser, storm, forurening m.m. Vi har også en SMS-service, du kan tilmelde dig.

Du kan følge os her:

Tilmeld dig vores SMS-service

Du kan få beredskabsinformation fra os som SMS-besked. Det koster normal SMS-takst at tilmelde dig. Det er derefter gratis at modtage SMS'er fra os.

  • Du tilmelder dig vores SMS-varsling ved at sende en sms med indholdet "KRISEINFO" til 1910.

Så sender vi dig en besked, når vi har sikre varsler om kraftig storm, skybrud eller oversvømmelse. Du vil også blive underrettet i forbindelse med vandforurening, brand og lignende.

Hurtig information giver dig mulighed for at reagere på en hensigtsmæssig måde, så omfanget af skader begrænses.

Nogle gange er hændelsen sket, men vi sender SMS ud for at informere alle, der er på ferie m.v.

Bemærk - kun én SMS:
Vi sender normalt kun en enkelt SMS ud vedr. hændelsen.
Derudover må du holde dig orienteret på vores Facebook-, Twitter- eller hjemmeside.

Den korte SMS-besked kan se sådan ud:

  • Der er varslet skybrud i området inden for kort tid. Læs mere om hvordan du skal forholde dig på www.vejle.dk/kriseinfo og følg med på www.facebook.dk/vejlekommune
  • Vejle Kommune er ramt af vandforurening. Hvis du bor i det ramte område skal du koge vandet før det kan drikkes. Læs mere på www.vejle.dk/kriseinfo og på www.facebook.dk/vejlekommune
  • Der er udbrudt brand i et område. Bor du i området, bedes du blive inden døre og lukke vinduer og ventilationsanlæg. Søg læge, hvis du føler dig utilpas og hold øje med tekst tv. Du kan også finde informationer på www.facebook.dk/vejlekommune og www.vejle.dk/kriseinfo


Som udgangspunkt sender vi dig en SMS-besked når enten: 

  • Hændelsen er sket eller
  • Varslet er meget sikkert og
  • Det berører mange borgere eller
  • Der er en stor fare-risiko 

Ønsker du ikke længere at være tilmeldt SMS-tjenesten, kan du framelde dig ved at sende en SMS med indholdet ”KRISEINFO AFMELD" til 1910.

Sidst opdateret: