Planer og projekter vand og spildevand

Vi har fokus på klima og energi. Her kan du blive klogere på, hvilke strategier og planer vi arbejder med.

 Links skal laves på anden måde!!!

Krisestyringsstab
Ved hændelser, hvor der er behov for en overordnet koordinerende funktion for kommunens fortsatte virke, nedsætter vi kommunens krisestyringsstab.

Vejle Kommune, herunder TrekantBrand vil i kritiske oversvømmelsessituationer pumpe vand væk fra kritiske steder og redde mennesker i akut fare, omlægge trafikken og tage hånd om vitale dele af den kommunale service.

Krisestyringsstaben aktiveres af borgmesteren, kommunaldirektøren, beredskabschefen eller i særlige tilfælde vagthavende indsatsleder hos TrekantBrand.

Det er dig som grundejer, der skal sikre private ejendomme mod skader og oversvømmelser

 

Sidst opdateret: 31. marts 2017