Information om Coronavirus

Læs her, hvad corona betyder for dig som borger eller virksomhed i Vejle Kommune og se forslag til aktiviteter.
Klik her for information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Plejecentre og hjemmepleje

Hvis du bor på et plejecenter eller modtager hjemmehjælp, er du særlig sårbar. Derfor følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt, hvad vi kan for at undgå smittespredning. Læs, hvilke tiltag vi har sat i værk.

Anbefal denne side:

Rengøring, tøjvask og træning (status 15. maj)

I marts blev rengøringen hos ca. 1.500 borgere, der fik hjælp til rengøring og/eller tøjvask, suspenderet for at mindske smittespredning. Det var kun de borgere, der af helbredsmæssige årsager havde brug for rengøring mv., som fik hjælpen.

Nu er vi igen begyndt at løse praktiske opgaver hos borgere i eget hjem, men behovet for hjælp vurderes fortsat individuelt og ud fra, om borgeren kan klare det selv eller ved anden hjælp. 

Vi er også begyndt at tilbyde træning og genoptræning – også denne hjælp vurderes individuelt.

Kun mulighed for besøg på plejecentrenes udearealer 

Den 18. marts indførte regeringen besøgsforbud på bl.a. plejecentre. Senere valgte vi også at stoppe for besøg på plejecentrenes udearealer. Politikerne har nu besluttet fra mandag den 27. april at åbne for udendørs besøg igen, så længe de finder sted under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold og myndighedernes retningslinjer naturligvis overholdes.

Det betyder, at besøgene skal foregå uden døre som besøg på beboerens terrasse eller i haven. Der er fortsat forbud mod besøg på selve centret. Det betyder, at pårørende heller ikke har mulighed for at låne et toilet, mens de er på besøg.

Et terrassebesøg: Besøget kan foregå på beboerens terrasse med tæpper og en stol udenfor, hvis der er adgang til at mødes udendørs på beboerens terrasse, og den besøgende ikke skal igennem plejehjemmet.

Et havebesøg: Hvis terrassebesøg ikke er muligt, kan beboer og pårørende mødes i haven til en gåtur eller hen over hækken til en snak.

Retningslinjer for udendørs besøg:

  • Besøgende skal aftale alle besøg med beboeren og centerlederen, borgerens kontaktperson eller en medarbejder.
  • Besøgende må ikke komme uanmeldt. Dette er for at sikre, at besøgene fordeles, så alle besøgende ikke kommer på besøg på samme tidspunkt.
  • Der skal være to meters afstand mellem beboeren og de besøgende.
  • Besøgende skal vaske/spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg. De skal selv medbringe sprit. Der vil dog være sprit til rådighed ved mangel.
  • Besøget må vare op til en time. Dette er igen for at sikre, at der ikke forsamles for mange besøgende på én gang.
  • Der kan højest deltage to besøgende til den enkelte beboer ad gangen. Vi opfordrer til, at det så vidt muligt er de samme personer, som kommer på besøg.
  • Besøgende med symptomer på coronavirus får ikke adgang og bliver oplyst om, at de skal være symptomfri i 48 timer før besøg.

Det er kun muligt med indendørs besøg fra nære pårørende i kritiske situationer, dvs. hvor beboeren er kritisk syg eller døende. Det er ledelsen på plejecentret, som foretager en konkret faglig vurdering i hver situation, om besøget kan gennemføres. Besøget og rammerne for besøget aftales med centerlederen.

Dag- og aktivitetscentre og cafeer har lukket

Alle dag- og aktivitetscentre er lukket for at forebygge coronaspredning.

Fritvalgsbevis 

Har du et fritvalgbevis og plejer at få mad i en af centrenes cafeer og ikke har mulighed for at købe mad andre steder, så kontakt Myndighedsafdelingen, tlf. 76 81 80 82. De vil sørge for, at du i stedet får din mad fra Det Danske Madhus, som leverer direkte til din dør.

Visiterede dagcentre har lukket

Alle visiterede dagcentre er lukket for at forebygge spredning af coronavirus.

Er du visiteret til træning på et dagcenter, kontakter din hjemmeplejeleverandør dig direkte for at aftale nærmere.

Sidst opdateret: 15. maj 2020