Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om test og nye restriktioner


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Seneste fra myn­dig­heder­ne

Overblik over de seneste nyheder og anvisninger om coronavirus/covid-19 fra de danske myndigheder.

Anbefal denne side:

Seneste nyt fra myndighederne
Du kan altid finde de seneste nyheder for myndighederne på coronasmitte.dk på denne underside: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne

2. halvår 2020

 

18. september: Nye retriktioner, som gælder for hele landet til og med 4. oktober

 • Forsamlingsforbuddet sænkes til max. 50 personer
  Undtaget fra forsamlingsforbuddet er dog arrangementer, hvor deltagerne hovedsageligt sidder ned og kan overholde myndighedernes øvrige retningslinier. Her er loftet fortsat 500 deltagere.
  Det gælder fx sports- og kulturarrangementer.
 • Offentlige og private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at ansatte arbejder hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets udførelse.
  Offentlige og private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at alle sociale arrangementer på – og i tilknytning til – arbejdspladser aflyses.
 • Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder med bevilling hertil begrænses til kl. 22.00 
 • Krav om brug af mundbind eller visir på restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder – dog ikke, når man sidder ned.
 • Det anbefales, at alle byfester og andre lignende arrangementer (f.eks. open-bynight og lignende arrangementer på tværs af detailbutikker, institutioner mv. i
  det offentlige rum) aflyses.
  Det gælder også alle sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og lignende aflyses.
 • Anbefaling om, at man skal forsøge at begrænse den sociale omgang med andre, både når det gælder, hvor mange vi samles, hvor længe vi er sammen, og hvor mange forskellige personer vi mødes med. 
 • Der opfordres til at rejse uden for myldretiden og til at gå eller tage cyklen ved
  kortere ture.
 • Sundhedsstyrelsen udsender skærpede retningslinjer om brug af værnemidler
  (mundbind/visir) i sundhedsvæsenet og ældreplejen
 • Styrelsen for Patientsikkerhed vil i samarbejde med lokale myndigheder have
  øget fokus på at beskytte sårbare borgere på plejehjem, sociale botilbud, bl.a.
  ved udstedelse af påbud om besøgsrestriktioner og evt. forbud.

Læs mere om de nye restriktioner her: 

9. september: Gode råd om fester og børn 

7. september: Nye tiltag på grund af øget smittespredning:

I Københavnsområdet og Odense Kommune kan der konstateres en særlig bekymrende udvikling med en række forskellige smitteudbrud og et stigende antal smittede. Derfor indføres særlige tiltag målrettet disse kommuner. Tiltagene her vil gælde foreløbigt til 22. september 2020 for at sikre en effektiv smitteinddæmning. Se tiltagene her

4. september: Udbredelse af tilpasset Superliga-ordning til andre sportsgrene

Superliga-ordningen, som giver mulighed for at afholde kampe i 3F Superliga med flere end 500 personer til stede, dog kun hjemmebanepublikum, udbredes i en tilpasset version
til udendørs og indendørs idræt og tilhørende udendørs og indendørs faciliteter mv.
Ordningen vil omfatte arrangementer inden for både den professionelle idræt og amatøridræt, herunder f.eks. fodbold, håndbold, ishockey, hestesport, badminton og motorsport.
Mesterskaber og DBU’s arrangementer omfattes også af ordningen.


15. august: Krav om mundbind

Fra lørdag 22. august er der krav om brug af mundbind i den kollektive trafik i hele landet på alle tidspunkter af døgnet. Dog er visse persongrupper undtaget bl.a. børn. 
Personer i øget risiko for alvorligt forløb af COVID-19 anbefales at bruge mundbind i alle de situationer, hvor det ikke er muligt at holde den anbefalede afstand på to meter.

14. august: Aftale om kontrolleret genåbning

 • Forsamlingsforbuddet på 100 personer forlænges til og med 31. oktober 2020.
 • Ved udendørs begravelser og bisættelser er forsamlingsforbuddet 200 personer til og med 31. oktober 2020.
 • Forsamlingsforbuddet på 500 ved kulturarrangementer og professionel idræt med siddende publikum forlænges til og med 31. oktober.
 • Åbningstider for restauranter, barer, cafeer og lign. er udvidet til kl. 02. Der må ikke lukkes nye gæster ind efter kl. 23.
 • Erhvervsminister og kulturminister vil vurdere, om der kan ske yderligere genåbning af spillesteder, professionel idræt og breddeidræt, kulturarrangementer, messer m.v.
 • Der kan lokalt iværksættes yderligere tiltag for at slå smitteudbrud ned - hvis der er over 20 pr. 100.000 inden for de sidste 7 dage.

 

1. halvår 2020

Mandag 8. juli: Forsamlingsforbuddet hævet til 100 personer.

Lørdag 6. juni: Indendørs idræts- og foreningsliv åbner - forsamlingsforbuddet hævet fra 10 til 50

Alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsfaciliteter åbner - herunder spillehaller, lege- og badelande og svømmehaller. Og nu må man samles op til 50 personer. Det sker som led i fase 3 af genåbningen af Danmark.


Torsdag 4. juni: Alle skal bære mundbind i danske lufthavne

Fredag 29. maj: Der åbnes for rejser til og fra Tyskland, Norge og Island

Onsdag 20. maj: Folketinget enig om at fase 2 af genåbningsplanen pr. 27. maj udvides med følgende:

 • Kultur og aktiviteter
  Fx museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier – kan åbne straks
  Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv. – kan åbne straks
  Udendørs forlystelsesparker
  Sommeraktiviteter for børn og unge

 • Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse

 • Voksenuddannelse, herunder målrettet ledige (fx AMU) og sprogcentre

 • Højskoler mv.

 • Fuld åbning af DR og TV2

 • Ungdomsuddannelserne (fx gymnasier, EUD mv.)

 • Videregående uddannelser kan afvikle mundtlige eksamener fysisk samt undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde

 • Foreningsliv – aftenskoler, musik- og kulturskoler (med restriktioner bl.a. ift. korsang mv.), spejdere og lignende

 • Da der pt. er store regionale forskelle på udbredelsen af COVID-19-smitte, kan den fysiske tilstedeværelse genoptages i den offentlige sektor, bortset fra i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 • Retningslinjerne for besøgs- og aktivitetsrestriktioner på fx plejehjem, hospice, psykiatri, bosteder, beskyttet beskæftigelse, kriminalforsorgens institutioner mv. afvikles eller tilrettes, i det omfang det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det aftales nærmere i relevante sektorpartnerskaber på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Dette indebærer, at alt, der tidligere har været lukket, kan åbne under sundhedsmæssigt forsvarlige retningslinjer, bortset fra følgende:

 • Indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning samt indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. Partierne er enige om, at disse aktiviteter, gennemgås af sundhedsmyndighederne med henblik på, at partierne forud for og i forbindelse med overgangen til fase 3, aftaler en samlet genåbningsplan for disse aktiviteter.

 • Diskoteker, spillesteder og natteliv (fase 4)

 • Videregående uddannelser, som ikke allerede er åbnet (fase 4)

 

Søndag 10. maj - nye afstandskrav

De nye regler siger, at en meters afstand mellem mennesker som oftest er nok - dog med visse undtagelser. 
Hold mindst to meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte via spyt, host eller nys, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn.

De to meters anbefalede afstand gælder også besøg på plejecentre, sygehuse eller hos personer med særlig risiko, hvis de smittes.
Det vigtigste ifølge Sundhedsstyrelsen er dog et skærpet fokus på grundig hygiejne.

Torsdag 7. maj: 2. fase af genåbningen:
Folketingets partier er blevet enige om følgende genåbning i fase 2:

 • Fuld åbning af detailhandel (11. maj)
 • 6-10. klasser + klubtilbud (18. maj) - kommuner og skoler får ’lokal fleksibilitet’
 • Efterskoler (18. maj)
 • Undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde (18. maj)
 • STU, EUD, FGU (18. maj)
 • Ind- og udlån på biblioteker (18. maj)
 • Restaurationer, caféer og lign. (18. maj)
 • Folkekirken og trossamfund (18. maj)
 • Idræt- og foreningsliv udendørs (nu) – forsamlingsforbuddet skal fortsat overholdes
 • Professionel idræt uden tilskuere (nu)
 • Zoologiske haver, hvor gæster transporterer sig i bil (nu)
 • Løbende tilpasninger af den offentlige sektor – så som tilsynsmyndigheder, socialområdet m.m.
 • Regeringen vil senest 1. juni tage stilling til grænsekontrollen
 • Forsamlingsforbuddet er fortsat på 10 personer i den næste måneds tid

 

Lørdag 18. april: Forlængelse og udvidelse af hjælpepakker

Torsdag 16. april: Liberale erhverv genåbnes

Folketingets partier vedtog torsdag nat at udvide den første fase af genåbningen, og derfor kan en række liberale erhverv holde åbent igen fra mandag den 20. april. Det gælder bl.a. frisører, optikere, tandlæger og køreskoleundervisere. Også domstolene og familieretshusene kan åbne igen, når der er taget højde for de sundhedsfaglige retningslinjer.

Partierne blev også enige om, at familie og pårørende skal have mulighed for - på en sundhedsmæssig forsvarlig måde – at besøge deres ældre. Hvordan og hvornår skal drøftes videre mellem KL, Sundhedsstyrelsen og de faglige organisationer.


Mandag 6. april: Første fase af en gradvis genåbning af det danske samfund.

Dagtilbud åbnes igen hurtigst muligt fra den 15. april 2020, og så snart kommunen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer det forsvarligt.

Det samme gælder for skolerne, som åbnes igen for 0.-5. klasser og specialtilbud på alle klassetrin hurtigst muligt fra onsdag den 15. april 2020.
Skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber (for børn op til 5. klasse) åbner tilsvarende.

I forhold til prøver og eksaminer ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer, der gives senest muligt på skoleåret, til prøvekarakterer.

Ungdomsuddannelsesinstitutioner holdes fortsat fysisk lukket. Dog åbner de gymnasiale uddannelser for elever i 3.g, 2.hf., ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser) og eux-elever, der skal afslutte uddannelsen til sommer.

Lukning af natklubber, værtshuse, restauranter og caféer mv. og lukning af storcentre og liberale erhverv, hvor der ikke kan undgås kontakt med kunder, er forlænget til og med 10 maj.

Forbud mod arrangementer, begivenheder mv. med flere end 10 personer er også forlænget til og med 10. maj.

Offentligt ansatte skal også arbejde hjemme til og med 10. maj, mens privat ansatte kan møde ind fysisk på job, hvis det kan foregå fuldt forsvarligt. 

Når det gælder større arrangementer, begivenheder mv. gælder forbuddet til den 31. august 2020.

Læs mere om gradvis genåbning her

 

Mandag 23. marts: Tiltag forlænges

Regeringen forlænger alle tiltag mod spredning af coronavirus til og med 2. påskedag, 13. april, ligesom danskerne også opfordres til at blive hjemme i påsken.

Læs mere om dagens pressemøde


Torsdag 19. marts: Hjælpepakke til erhvervslivet

Folketinget vedtog torsdag en ny hjælpepakke til virksomheder og selvstændige.
I pakken indgår bl.a. kompensationsordning for selvstændige, kompensation for virksomhedernes faste udgifter, kompensation til freelancere, øget adgang til eksportkredit og statsgaranterede låneordninger.
Der er også øget adgang til dagpenge og sygedagpenge og øgede lånemuligheder for elever og studerende.

Se hjælpepakke på Finansministeriets hjemmeside

 

Tirsdag 17. marts: Forsamlinger på mere end 10 personer forbudt

Det er helt afgørende, at vi nu får brudt smittekæden. Derfor har regeringen indført nye drastiske tiltag for at begrænse smittespredningen. Det blev præsenteret på et pressemøde tirsdag aften, og tiltagene gælder frem til 30. marts.

Forsamlinger på mere end 10 personer bliver forbudt fra onsdag kl. 10. Forbuddet gælder alle arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Det gælder både indendørs og udendørs - og for både offentlige og private arrangementer og begivenheder.

Samtidig skal shoppingcentre (undtagen fødevarevirksomheder), sportsfaciliteter, restauranter, cafeer, barer, natklubber, diskoteker, fitnesscentre. Også andre erhverv med tæt kontakt mellem mennesker skal lukke, f.eks. solcentre, tatovører, massører, kosmetologer, frisører m.fl. Det vil stadig være muligt at lever takeaway.

Der bliver også skærpede krav til dagligvarebutikker. Kunderne skal kunne vaske hænder/spritte hænderne af i butikken, og der skal være god afstand mellem kunderne.

Nu opfordres alle, der kommer hjem fra udlandsrejse, til at blive hjemme i 14 dage.

 

Søndag 15. marts: Ny trepartsaftale hjælper lønmodtagerne

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag 15. marts indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Den skal hindre, at virksomhederne er nødt til at fyre deres medarbejdere pga. ordrenedgang og færre kunder som følge af coronavirus.

Læs mere om de nye initiativer her https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/trepartsaftale-skal-hjaelpe-loenmodtagere

 

Fredag 13. marts: Lad være med at rejse - grænserne lukker

Lørdag 14. marts kl. 12 lukker alle Danmarks grænser - man skal have et anerkendelsesværdigt formål med rejsen for at få lov til at komme ind i Danmark. Kun godstransport kan køre ind og ud. Alle danskere kan komme ind.

Grænsekontrollen gælder både landegrænser, færger, broer og flyselskaber.

Udenrigsministeriet har samtidig skærpet rejsevejledningerne. Budskabet er klart: Lad være med at rejse ud! 
Og borgere, der er på rejse i udlandet, skal skynde sig at komme hjem hurtigst muligt. (Gælder ikke danskere, der bor i udlandet).
Og det gælder hele verden. Alle rejsemål er enten orange eller røde.

Både grænsekontrol og rejsevejledninger gælder til og med 13 april - efter Påske.

Lad altså være med at rejse ud, medmindre det er absolut nødvendigt. Følg med på www.coronasmitte.dk

 

Onsdag 11. marts: Drastiske tiltag

Antallet af smittede er steget voldsomt. Regeringen har derfor onsdag aften den 11. marts gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde og formindske smittespredningen.

Det betyder, at

 • Alle Kulturinstitutioner lukkes senest fredag den 13. marts
 • Frivillige organisationer, trossamfund  m.v. opfordres til det samme 
 • Elever fra alle ungdoms- og videregående uddannelser sendes hjem i 14 dage fra og med torsdag den 12. marts
 • Alle skoler og daginstitutioner lukkes fra og med mandag den 16. marts og 14 dage frem.
  Vi vil i løbet af i morgen torsdag komme med flere informationer om nødpasning m.v.
 • Alle offentligt ansatte sendes hjem fra fredag den 13. marts og 14 dage med undtagelse af ældre-, døgn-, og sundhedsområdet og andre kritiske funktioner. Hjemmearbejdspladser skal bruges mest muligt.
 • Der opfordres kraftigt til at undgå forsamlinger på over 100 mennesker. Forbud forventes som følge af særlov.
 • Flere begrænsninger for udrejse

I løber af torsdagen kommer vi med flere informationer, når vi i Vejle Kommune har fået planlagt de nye tiltag.

 • Hotline

 • Hotline coronavirus/covid19

  De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på en webside - www.coronasmitte.dk 

  Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Sidst opdateret: 20. september 2020