Sådan håndterer vi krisesituationer med oversvømmelser.

Vejle Kommune vil i kritiske oversvømmelsessituationer pumpe vand væk fra kritiske steder og redde mennesker i akut fare, omlægge trafikken og tage hånd om vitale dele af den kommunale service.

I krisesituationer holder vi dig opdateret om udviklingen her på hjemmesiden, på facebook og via medierne.

Ved alvorlige uheld som for eksempel ulykker med personskade eller lignende skal du alarmere via 112.

Det er dig som grundejer, der skal sikre private ejendomme mod skader og oversvømmelser.

Krisestyringsstab

Ved hændelser, hvor der er behov for en overordnet koordinerende funktion for kommunens fortsatte virke, nedsætter vi kommunens krisestyringsstab.

Vejle Kommune, vil i kritiske oversvømmelsessituationer pumpe vand væk fra kritiske steder og redde mennesker i akut fare, omlægge trafikken og tage hånd om vitale dele af den kommunale service.

Krisestyringsstaben aktiveres af borgmesteren, kommunaldirektøren, beredskabschefen eller i særlige tilfælde vagthavende indsatsleder hos Vejle Brandvæsen.

Sidst opdateret: