I Vejle er der flere åløb der passerer igennem byen. Der er Omløbsåen, Grejs Å, Sønder Å, Vejle Å, og Mølleåen. I kommunen er der også en række store og små søer - bl.a. Fårup Sø og Engelsholm Sø.

På  http://www.hydrometri.dk/kommune/vejle/  kan du følge vandstanden i de forskellige åløb. 

 På siden præsenteres vandløbs målestationer og vandstande i vandløb. 

I Vejle Kommune er der 350 km offentlige vandløb, som vi har ansvaret for at vedligeholde. Derudover er der ca. 1.200 km private vandløb, som den enkelte lodsejer er forpligtet til at vedligeholde.

I Vejle by er bl.a. Grejs Å, Mølleåen, Omløbsåen og Vejle Å (Sønderå) offentlige.

Sidst opdateret: