Har du været i berøring med spildevand og/eller kloakvand, så skal du være særlig opmærksom.

Brug altid handsker og anden beklædning, hvis du skal i kontakt med vandet og gå i bad bagefter. Genstande, der har været i kontakt med vandet, bør smides ud, og alt andet rengøres med desinficerende rengøringsmidler. Det frarådes desuden, at mennesker med nedsat immunforsvar kommer i kontakt med vandet.

Har du influenza-lignende symptomer og har du været i berøring med spildevand fx vand fra overløb i toiletter, kloakvand i kældre m.m., så anbefaler vi, at du kontakter din læge snarest muligt. 

Sidst opdateret: