Jordene er allerede vandmættede. Vandstanden i åerne vil derfor stige hurtigt, hvis der kommer meget regn.

3. januar 2023

Risiko for oversvømmelse fra åerne - sandsække ved Spinderihallerne

DMI varsler rigtig meget regn onsdag og fredag. Jordene er allerede vandmættede og kan derfor ikke tilbageholde mere vand.
Vandstanden i åerne vil derfor stige hurtigt, når det begynder at regne. Det kan betyde risiko for oversvømmelse i Vejle By.

Vejle Kommune stiller derfor en container med sandsække til fri afbenyttelse ved Spinderihallerne ved Ågade.
Du kan også hente sandsække ved Materielgården på Vardevej 268.

Derudover opfordrer højvandsvagten dig til at rense eventuelle riste på vejen ved din bolig, så vandet kan løbe væk.

Slusen ved Bryggen holdes klar til at pumpe vand væk.
Kommunen har også planer om at tage det nye anlæg ved Fløjstrup for enden af Grejsdalen i brug, hvis det bliver nødvendigt. Her kan vandet parkeres via en dæmning, og det giver højvandsvagten mulighed for at bremse noget af vandet fra at fosse ned mod Vejle via Grejs Å.

- - -

4. januar 2023 kl. 9.30

Vandstanden ved Grejsdalens Planteskole er 11 cm højere end nytårsnat.

Slusen ved Bryggen er sat i drift og det nye vandtilbageholdelsesområde i Fløjstrup Bæk er også sat i drift.

Der er allerede faldet 20 mm regn og der forventes yderligere 8 mm i løbet af dagen. Vandstanden vil derfor stige yderligere, men det forventes at slusen kan holde vandstanden nede, så umiddelbart forventer vi ikke oversvømmelse i Vejle By.

- - -

4. januar 2023 kl. 14.00

Med en nedbør der er faldet indtil nu, så er vores vurdering. at risikoen for, at der kommer oversvømmelse i aften eller i nat, er relativt lille.

- - -

6. januar kl. 12.00

Selvom der er kommet del nedbør i nat, forventer højvandsvagten ikke, at det vil give anledning til oversvømmelse i Vejle By.

Der er sat en tom container op nede ved Spinderihallerne, så du kan aflevere eventuelle sandsække tilbage i løbet af weekenden, når vandstanden har toppet senere i dag.
Containeren vil blive fjernet i begyndelsen af næste uge.

Omløbsåen
Åerne i Vejle midtby er fyldt godt op med vand - her Omløbsåen ved Vejle Kommunes administrationsbygning
Sidst opdateret: