Luk vinduer og døre og sørg for, at alle åbninger udadtil er dækket til med sandsække eller lignende. Led vandet væk. Tjek at udendørs afløb, riste og tagrender ikke er tilstoppede, og grav eventuelt render rundt om huset.

Se flere råd her:

 • Flyt dit indbo fra udsatte steder

  Forhindre skade på dit indbo ved at flytte det væk fra udsatte steder som fx i kældre

 • Kontakt dit forsikringsselskab hvis uheldet er ude

  Er uheldet alligevel ude, og vandet trænger ind, skal du snarest kontakte dit forsikringsselskab med henblik på at få i værksat følgeskadebekæmpelse.

 • Hav afdækningsplast og sandsække klar

  Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden, så du kan dække gulvafløb og toilet, hvis det bliver nødvendigt.

  Her kan du se, hvor du kan få sandsække

 • Ring 112 ved uheld, ulykker og personskade

  Ved alvorlige uheld som for eksempel ulykker med personskade eller lignende skal du alarmere via 1-1-2.

 • Flyt din skraldespand

  Flyt din skraldespand, hvis den står et sted, hvor der er fare for oversvømmelse, så den ikke vælter og flyder væk.

 • Flyt din bil

  Flyt din bil, hvis den holder et sted, hvor der er fare for oversvømmelse.  

 • Sørg for, at der er et fald væk fra dit hus

  Har du ikke fald væk fra dit hus, så kan du med en presenning og sandsække sørge for, at vandet ledes væk fra huset.
  Her kan du se,  hvordan du placerer sandsækkene korrekt

 • Rens dine tagrender

  Hvis tagrenderne er fyldt med blade, eller kælderafløbet er stoppet, så er der større risiko, at du får vand i huset.

 • Check dit kælderafløb

  Hvis du har en kældernedgang, så tjek om risten foran kælderen er stoppet, så vandet kan gå op i kælderskakten. Det er de færreste kælderskakte, der er vandtætte, så hvis vandet først står i skakten, så kommer det også ind i kælderen.

  Har du kælder, så sørg for at være klar til at afdække gulvet. Hvis du har gulvafløb, så kan vandet også komme op ad den vej.

  Selv uden et højvandslukke kan du sikre, at der stiger mindre kloakvand op fra afløbet. Dæk afløbet med et stort stykke plast, læg en krydsfinérplade ovenpå og en tung sandsæk øverst

 • Sikr dine toiletter mod stigende kloakvand

  Du kan forhindre, at der stiger kloakvand op i toilettet ved at stoppe en plasticpose fyldt med stof ned i toilettet og lægge en sandsæk eller andet tungt oven på låget.

 • Sluk elektriske apparater og installationer

  Sluk for elektriske apparater, der kan komme i kontakt med vandet.

  Er du så uheldig, at du får vand i din kælder, bør du sørge for, at vandet ikke kommer i kontakt med dine ting. Elektriske apparater og installationer er særligt følsomme over for vand, som kan løbe ind i kabelføringer, kortslutte forbindelser og ødelægge elektronik og kontakter.

 • Lav en naboaftale

  Hvis du ikke kan være hjemme, når skybruddet sker, er det en god idé at få en nabo eller en ven til at tjekke udsatte områder i din bolig.

 • Rens vejriste - både offentlige og private

  Bor du i nærheden af private eller offentlige gade- og vejriste – så er det dit ansvar at holde dem fri for grene og andet affald, så vandet kan løbe væk. Lav gerne en "vagtordning" med din nabo(ere).

 • Få et gratis klimatjek

  Vidste du, at du kan booke et gratis klimatjek af din bolig?

  Læs mere på www.klimatilpasning.dk/borger/, hvor du kan finde en række gode råd til klimasikring af din bolig.

Sidst opdateret: