• Etabler højvandslukke i din kloak eller tilbageløbsstop. Tal med en autoriseret kloakmester om det.

 • Rens jævnligt sandfanget i nedløbsbrønde for blade m.m.

 • Har du pumpebrønd, kan du få placeret en ekstra pumpe i brønden.

 • Sørg for at fliser og terræn omkring huset har den rette vinkel, så vandet kan løbe væk.

 • Anlæg dræn om kælderen, hvis vandet ofte trænger gennem kældervæggen.

Se flere råd her

 • Kend dit hus

  Gå en tur rundt om dit hus. Kig nærmere på husets lavtliggende åbninger i facade og fundament (døre og vinduer).

  Læg også mærke til følgende:

  • Er der sprækker eller skøre steder i facaden?
  • Er gennemgående huller til vandforsyning og afløb tætte?
  • Er gennemgående huller til el- og telefonforbindelser tætte?
  • Er der mulighed for hurtigt at lukke for ventilationshuller i fundamentet?
  • OBS:
   Luk ikke ventilationshuller permanent. Det kan forårsage manglende udluftning og som en følge af det, råd i gulvkonstruktioner.
 • Tæt døre, vinduer og ventilationshuller

  Der findes i handelen diverse former for færdige løsninger til at tætne åbningerne i dit hus i form af vandtætte skodder eller dæksler til ventilationshuller i mure.

  For "gør det selv borgeren" kan du selv lave skodder af vandfast krydsfiner suppleret med skinner til fastgørelse.
  Brug internettet til at blive inspireret og søg efter de løsninger, som kan passe til din opgave.

 • Luk huller i bygningssokler og murværk

  Luk huller og sprækker i murværk og efterbehandl med en elastisk og vandtæt maling, som også er vanddamp-gennemtrængelig (diffusionsåben).

 • Flyt elektriske apparater og installationer over gulvhøjde

  Det er en god idé at lade ledninger løbe langs loftet.

  El-udtag og kontakter bør også være i en god højde over gulvet.

  Du kan også stille elektriske apparater, for eksempel vaskemaskine og tørretumbler, på sokler, så de ikke bliver ødelagt.

  Elektrisk værktøj kan du placere på hylder med god afstand til gulvet.

 • Bor du ned til en å - så opbevar ikke haveaffald ned mod den

  Brug ikke haveaffald til at sikre din grund ned mod åen.

  Ved højvande og oversvømmelse, så er der stor sandsynlighed for at haveaffaldet flyder med ud i vandet og kan være med til at stoppe riste og afløb og dermed give oversvømmelse andre steder.

 • Sikr dine kloakker med en højvandslukker

  Hvis du har oversvømmelse inde i dit hus, som følge af indtrængende kloakvand, så kan du gøre noget for at forhindre det.

  Det er i mange tilfælde muligt at montere et højvandslukke i afløbet.

  Et højvandslukke fungerer som en envejsventil, hvor vandet kun kan løbe ud af afløbet og ikke ind.

 • Sikr dit toilet mod overløb

  Du kan sikre dit toilet mod overløb ved at få installeret en dykpumpe.
  Tal med en autoriseret kloakmester om det.

  Du kan også få installeret en højvandslukker. *

  En højvandslukke fungerer som en envejsventil, hvor vandet kun kan løbe ud af afløbet og ikke ind.

Sidst opdateret: