Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde  smittespredningen af Coronavirus og senest en gradvis genåbning af samfundet. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Sundhedsplejen, dagtilbud og skole

Skoler og dagtilbud er lukket fra den 16. marts og til efter påske. SSP opfordrer forældrene til at snakke med deres børn for at undgå smittespredning. SSP er på gaden.

Anbefal denne side:

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har følgende aflysninger pga. risikoen for smittespredning af coronavirus:

 • Åben konsultation i henholdsvis Give, Egtved, Børkop, Løget Kvarterhuset og på Vestbygården i Vejle.
 • Amme rådgivningen er midlertidigt aflyst.
 • Alle grupper såsom – Ung mor, Sårbar mor, Fødselsdepressionsgrupper og Mad og Motorik er også midlertidigt aflyst.
 • Desuden er UngSex, Overvægtsklinikken og Forældrekursus ”Forstå mig nu”  midlertidigt aflyst.


Gradvis genoplukning af dagtilbud og 0.-5. klassetrin på skolerne

Kære børn og forældre i Vejle Kommune.

Vi glæder os til gradvist at kunne åbne skoler og daginstitutioner efter påske. Vi ved, at mange børn også glæder sig til at se deres kammerater igen, og at mange forældre har været pressede af at skulle arbejde med børn omkring sig. Og vi ser frem til at give vores bidrag til genåbningen af Danmark.

Det vil være en anderledes hverdag både i skole og dagtilbud end før Coronakrisen. Børnene vil fortsat blive undervist efter bekendtgørelsen om nødundervisning, og for både skole og dagtilbud er der nogle deciderede hygiejnekrav, vi skal overholde, bl.a. om hyppig håndvask.

Der er også nogle anbefalinger omkring organisering og om at være mest muligt ude, som vil få betydning for den hverdag, vi kan give børnene. Inden for de rammer vil vi selvfølgelig gøre vores yderste for at give børnene en god tilbagekomst til skole og dagtilbud.

Vi tager de sundhedsfaglige retningslinjer meget alvorligt, og vi vil være sikre på at starte på den bedst mulige og mest trygge måde.

Det betyder at vi vil starte genåbningen gradvist efter følgende model:

 • Specialskoler, specialklasserækker, 0. - 3. kl. og alle børnehavebørn samt dagplejen starter onsdag den 15. april
 • Skolernes 4. - 5. kl. starter dagene efter i takt med at de enkelte skoler er klar, dog senest mandag den 20. april
 • Vuggestuerne starter mandag den 20. april

Der vil fortsat være tilbud om nødpasning efter hidtidige retningslinjer den 15.-17.4 for de grupper, der ikke starter.

Vi vil senere vende tilbage i forhold til, hvordan I som forældre kan hjælpe os med at få genåbningen til at fungere bedst muligt.

Særligt om daginstitutionerne

Som under nødpasningen vil der fortsat IKKE blive serveret frokostmåltid. Børnene skal altså have en madpakke med til frokost. 

Der vil være formiddags- og eftermiddagsmad på institutionen, men ikke morgenmad.

Bagrunden er for det første, at vi vurderer, at det vil give personalet de bedste muligheder for at efterleve de nye retningslinjer. For det andet vil vi gerne frigøre tid hos køkkenpersonalet til at varetage den ekstra hygiejneindsats omkring bl.a. vask af legetøj. 

Forældrene vil blive kompenseret delvist ved tilbagebetaling af kostdelen af madordningen.

 

Nødpasning i dagtilbud og skoler

Der vil fortsat være nødpasning tirsdag den 14. april efter nedenstående retningslinjer. Da medarbejderne bl.a. skal bruge den 14. april til at forberede opstarten, vil vi anmode om, at børnene fortsat så vidt muligt holdes hjemme denne dag.
Desuden vil vi anmode om, at behov for nødpasning den 14. meddeles senest onsdag den 8. april om muligt.

Bemærk at nødpasning den 14. april foregår i det tilbud, barnet var indskrevet i 16. marts.
For de børnegrupper, der først er omfattet af genåbningen den 20. april, er der nødpasning i hele den foregående uge efter nedenstående retningslinjer.

Opstår der behov for nødpasning, skal forældrene kontakte barnets institution/skole senest kl 12 dagen før, behovet er der, og aftale nærmere.

Nødpladser tilbydes ifølge Børne og Undervisningsministeriets bekendtgørelse følgende børn:

 1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og
  Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Forældrene vil af ledelsen blive bedt om at redegøre for, hvordan man opfylder kriterierne.

Udgangspunktet i Vejle kommune er, at der tilbydes nødpasning på alle skoler, institutioner og hos alle dagplejere.

For daginstitutionerne gælder fortsat, at der vil ikke blive serveret frokostmåltid i nødpasningen. Børnene skal altså have madpakker med. Der serveres kun mellemmåltider.

Regeringen har meldt ud, at den ikke forventer, at forældre får forældrebetalingen tilbage. Der henvises til, at det er en national krise.

Generelt opfordrer vi til, at forældrene samarbejder med hinanden og personalet om at minimere direkte kontakt ved aflevering og afhentning i det omfang, det er muligt. Formålet er jo at minimere smittespredning.

Børn, der er indskrevet i privatskoler, privatinstitutioner og private pasningsordninger, bør undersøge muligheden for nødpasning i deres pasningstilbud. Hvis de ikke ikke tilbyder nødpasning, kan forældrene kontakte kommunens pladsanvisning på tlf. 76815094 eller mail pladsanvisningen@vejle.dk.

Døgnnødpasning – pasning uden for normale åbningstider
Til forældre, der varetager samfundskritiske funktioner og som har afsøgt alle relevante pasningsmuligheder, tilbyder vi ekstraordinært pasning af 0-9 årige børn på alle tider af døgnet, i weekender og på helligdage.

Tilbuddet skal understøtte, at ansatte i samfundskritiske funktioner kan udføre deres arbejde, hvis antallet af syge og indlagte stiger.

Tilbuddet etableres i daginstitutionen Trip Trap Træsko, afdeling Skovhulen, der ligger på Lille Grundet Hulvej 8 (tæt på sygehuset i Vejle). Det varetages som udgangspunkt af personalet fra Trip Trap Træsko, men det er også muligt at andet personale inddrages, så det er kendt personale for barnet.

Hvis der er behov for at gøre brug af døgnpasningsudbuddet kontaktes kommunens pladsanvisning på tlf. 76815094 eller mail pladsanvisningen@vejle.dk (tjekkes hver dag kl. 12). Vi vil gerne have besked i så god tid som muligt af hensyn til planlægningen.

Ved henvendelse bedes forældre udfylde dette skema

 

 • Gode råd

 • Forældre: Hjælp jeres børn med at undgå smittespredning. SSP er på gaden for at hjælpe

  Kære alle forældre:

  Vore børn og unge er for langt hovedparten ikke i skole i de næste 14 dage. De fleste af de steder, hvor de unge ellers plejer at opholde sig, er også lukkede.

  Det kan give anledning til at de unge færdes mere ude, arrangerer fester, mødes i større grupperinger m.m.

  Børn og unge vil gerne være sammen, og det er helt naturligt og godt. Men som situationen er i Danmark lige nu, hvor fællesskaberne har andre vilkår, giver det også forældrene nye opgaver, fokusområder og måske også udfordringer.

  Det er vigtigt, at I som forældre hjælper jeres børn med at:

  1. Generelt at overholde de anbefalinger, som er givet fra Sundhedsstyrelsen (også selv om det kan være kedeligt og hårdt)
  2. Undgå at der holdes private fester (også selv om det kan være uoverskueligt som ung)
  3. Undgå at der holdes større sammenkomster (Også selv om det kan opleves rigtig, rigtig tarveligt)

  Kære forældre, I står ikke alene. Vi ved godt, det er svært at skulle blive så meget hjemme, når man er barn og ung, og specielt når alle de gode daglige tilbud og venner er lukket ned.

  SSP vil være meget på gaderne
  SSP, klubberne og Ungdomsskolen i Vejle Kommune vil være ekstraordinært meget på gaden de næste 14 dage, hvor ungdomsuddannelser, skoler og institutioner er lukkede.

  Når vi i SSP møder de unge, vil vi opfordre de unge til at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

  Hvis vi i SSP møder jeres børn og unge i større grupperinger eller ved fester, vil vi kontakte jer som forældre.

  Dette for at vi sammen kan tale med jeres unge mennesker om, hvorfor det er vigtigt at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

  Samarbejde med politiet

  SSP arbejder tæt sammen med politiet, og vi har aftalt, at større sammenkomster af unge på offentlige steder skal rapporteres til Politiet.

  Vi vil sørge for, at forældrene vil blive kontaktet, så vi sammen kan sikre den bedst mulige forståelse hos de unge for sundhedsstyrelsens anbefalinger.

  Vi i SSP vil, som vi plejer, være aktive omkring de unge og de områder, som giver anledning til bekymring og derfor kræver en ekstra indsats.

  Vi håber, I tager godt imod vort budskab. Vores erfaring er, at børn og unge har brug for at tale om, hvorfor og hvordan vi minimerer risikoen for smitte af Corona Virus.

  Vi har oplevet, at børn og unge kan have svært ved at acceptere de midlertidige regler, der er indført fra regeringen.

  Ved et godt samarbejde med jer som forældre og jeres børn og unge, kan vi sammen få det bedste ud af den svære situation, vi står i med smittefare og epidemier i Danmark.

  Det er en alvorlig situation, og vi skal alle gøre hvad vi kan for at undgå smitte.
  Lad os alle hjælpe hinanden.

  I kan følge indsatsen på SSP, klubberne og ungdomsskolens hjemmeside og Facebook.

  Helle Midtskov Bryna
  Leder af SSP

   

   

   

 • Telefonisk hotline til forældre

  Som forælder kan du stå med tvivl og usikkerhed om, hvordan du håndterer den nuværende situation. Der kan fx være tale om:

  • Dit barn er meget bange for, hvad der sker.
  • Udfordringer i forhold til konfliktniveauet i familien som følge af den særlige situation.
  • Usikkerhed i forhold til, hvordan dit barns særlige behov eller handicap bedst tilgodeses i den nuværende situation.
  • Usikkerhed i forhold til den daglige struktur for børnene i en uvant situation.

   

  Hvis du har brug for rådgivning og vejledning fra en fagperson, kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU)

 • Pas ikke syge børnebørn

  Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at det IKKE er hjælpsomme bedsteforældre, der skal passe syge børnebørn med influenza lignende symptomer.

  De ældre skal ikke udsættes for risiko.

 • Coronavirus i børnehøjde

  Børnetelefonen får lige nu mange spørgsmål om ny coronavirus fra bekymrede børn. Det kan være svært at forstå, hvad det er, og hvilke konsekvenser det har. Se med når Ida Hilario Jønsson, Børnefaglig konsulent i Børns Vilkår, svarer på nogle af de mest stillede spørgsmål om ny coronavirus

  Se filmen fra Børns Vilkår 

   

  Film til voksne fra Sundhedsstyrelsen

  Hvordan snakker man bedst med børn om ny coronavirus? Børn har mange spørgsmål, og det er vigtigt som forældre at tage en snak om, hvad der er sandt og falsk. Charlotte Smerup, Børnefaglig konsulent i Børns Vilkår, kommer her med 4 råd til, hvordan man bedst snakker med børn om ny coronavirus.

  Se filmen fra Sundhedsstyrelsen

 • Hotline om coronavirus for skoler og institutioner

  Børne- og Undervisningsministeriets hotline til uddannelsesinstitutioner.

  Ring på telefon 7080 6707 

  Hotlinen er åben:

  Mandag - fredag kl. 08.00-17.00
  Lørdag - søndag kl. 10.00-16.00

Sidst opdateret: 08. april 2020