Situationen omkring Ukraine udvikler sig hver dag. Vi ønsker alle at hjælpe, men det er vigtigt, at vi hjælper på den bedst mulige måde.

Boliger til Ukrainske flygtninge

 • Har du en en ledig bolig? Udfyld denne formular

  Udlændingestyrelsen fastlægger og koordinerer de danske kommuners modtagelse af de flygtninge – herunder de flygtninge, som forventeligt vil komme til Vejle Kommune fra Ukraine.

  Vi ved endnu ikke, hvor mange flygtninge Vejle skal modtage, og hvornår flygtningene kommer.

  Har du et hus eller en lejlighed eller sommerhus?

  Har du en ledig bolig, er du meget velkommen til at udfylde denne formular.

  Der er behov for både midlertidige og mere permanente boliger.

  Du hører fra os, hvis vi får brug for netop din bolig, og vi kommer ud og ser boligen, inden vi evt. laver en lejekontrakt.

  Udfyld dette skema med oplysninger om boligen:

  Jeg vil gerne stille en bolig til rådighed (kræver NemID)

   

   

 • Kompensation til værtsfamilier, der har Ukrainere boende

  Ved privat indkvartering af fordrevne ukrainere uden opholdstilladelse:

  Første gang du som værtsfamilie søger kompensation, skal du møde op fysisk i Borgerservice sammen med jeres ukrainske logerende.

  Her vil de blive registreret med navn og alder på børn og voksne ukrainere, der er indlogeret. Kompensationen udbetales for en uge ad gangen.

  I de følgende uger foregår ansøgningen om kompensation via digital post, hvor du på tro og love giver en opdatering på familiens status.

  Kompensationen følger takster for overlevelseshjælp i Vejle Kommune og er:

  • Kost pr. voksen pr. døgn 30,- kr.
  • Kost pr. barn pr. døgn er 15,- kr.
  • Husleje, lys, varme og vand er pr. person pr. døgn 50,- kr.

  Du kan bestille en tid i borgerservice:

  Bestil tid i Borgerservice


  Udbetaling

  Kompensationen udbetales til værtens nemkonto ved oplysning om navn og cpr. nr.

  Der kan udbetales for 1 uge frem, og vi kan udbetale hjælpen med tilbagevirkende kraft, fra Aktstykket trådte i kraft den 11-03-2022 alt efter indflytningsdagen.

  Kontakt

  Kontaktperson i Borgerservice vedr. kompensation til værtsfamilier:

  Annelise Hansen,
  tlf. 76 81 02 00,
  e-mail: ahans@vejle.dk 

Frivilligt arbejde

 • ”Venner Viser Vej”  efterlyser frivillige, der vil hjælpe flygtninge

  ”Venner Viser Vej” – under Røde Kors – vil gerne i kontakt med borgere, der vil være frivillige og hjælpe de ukrainske flygtninge godt i gang i det danske samfund.

  Den frivillige kan f.eks. introducere flygtninge til lokalsamfundets muligheder og åbne døren til fodboldklubben eller andre lokale fællesskaber og sociale netværk. Det kan også være, der er behov for en hånd med NemID eller AULA, til jobsøgningen eller forståelse af breve fra Udlændingestyrelsen - kombineret med sprogtræning og en snak om dansk arbejdspladskultur, skole-hjem-samarbejde, eller hvad der måtte være behov for.

  Fundamentet i Venner Viser Vej er etablering af en længerevarende personlig relation, baseret på tillid, medmenneskelighed og ligeværdighed – som ofte bliver til et ægte venskab.

  Kontakt os

  Interesserede kan skrive en mail til Kirsten Brødsgaard: Vejle.al.vennerviservej@rodekors.dk

  Læs mere om Venner Viser Vej - Røde Kors her

 • Hvordan kan jeg melde mig som frivillig?

  Hvis du vil tilbyde din hjælp ved at arbejde som frivillig, kan du henvende dig til foreninger og initiativer i dit lokalområde eller til en af hjælpeorganisationerne.

  Se f.eks.:

  Behovet for frivillige kan variere. Men du kan stadig melde dig, så organisationerne kan tage fat på dig, når de får brug for din hjælp. 

Tilbud til veteraner og deres pårørende

 • Er du bekymret for udviklingen i Ukraine?

  Situationen i Ukraine kan skabe bekymringer og måske i særlig grad, hos veteraner og deres pårørende. 

  Som tjenestegørende soldat, hjemvendt veteran eller pårørende kan du kontakte Veterancenterets døgntelefon på 72819700

  Du kan kontakte Vejle Kommunes veterankoordinatorer Sara Holm på 20282560 eller Michael Thomsen på 24953453.

  Besvares telefonen ikke, så indtal en besked eller send en SMS, så vil du blive ringet op snarest muligt.

  Veterankoordinatorerne kan også kontaktes på E-mail: veterankoordinator@vejle.dk

  Se mere på Veterancentrets hjemmeside.

Sidst opdateret: