Vi ønsker alle at hjælpe, men det er vigtigt, at vi hjælper på den bedst mulige måde.

Boliger til Ukrainske flygtninge

 • Slut med kompensation til værtsfamilier, der har Ukrainere boende

  Ved privat indkvartering af fordrevne ukrainere uden opholdstilladelse:

  Du kan ikke længere søge om tilskud til kost og logi.
  Ordningen er stoppet.

  Kontaktperson i Borgerservice vedr. kompensation til værtsfamilier:

  Annelise Hansen,
  tlf. 76 81 02 00,
  e-mail: ahans@vejle.dk 

Frivilligt arbejde

 • Hvordan kan jeg melde mig som frivillig?

  Hvis du vil tilbyde din hjælp ved at arbejde som frivillig, kan du henvende dig til foreninger og initiativer i dit lokalområde eller til en af hjælpeorganisationerne.

  Se f.eks.:

  Behovet for frivillige kan variere. Men du kan stadig melde dig, så organisationerne kan tage fat på dig, når de får brug for din hjælp. 

 • ”Venner Viser Vej”  efterlyser frivillige, der vil hjælpe flygtninge

  ”Venner Viser Vej” – under Røde Kors – vil gerne i kontakt med borgere, der vil være frivillige og hjælpe de ukrainske flygtninge godt i gang i det danske samfund.

  Den frivillige kan f.eks. introducere flygtninge til lokalsamfundets muligheder og åbne døren til fodboldklubben eller andre lokale fællesskaber og sociale netværk. Det kan også være, der er behov for en hånd med NemID eller AULA, til jobsøgningen eller forståelse af breve fra Udlændingestyrelsen - kombineret med sprogtræning og en snak om dansk arbejdspladskultur, skole-hjem-samarbejde, eller hvad der måtte være behov for.

  Fundamentet i Venner Viser Vej er etablering af en længerevarende personlig relation, baseret på tillid, medmenneskelighed og ligeværdighed – som ofte bliver til et ægte venskab.

  Kontakt os

  Interesserede kan skrive en mail til Kirsten Brødsgaard: Vejle.al.vennerviservej@rodekors.dk

  Læs mere om Venner Viser Vej - Røde Kors her

Tilbud til veteraner og deres pårørende

 • Er du bekymret for udviklingen i Ukraine?

  Situationen i Ukraine kan skabe bekymringer og måske i særlig grad, hos veteraner og deres pårørende. 

  Som tjenestegørende soldat, hjemvendt veteran eller pårørende kan du kontakte Veterancenterets døgntelefon på 72819700

  Du kan kontakte Vejle Kommunes veterankoordinatorer Sara Holm på 20282560 eller Michael Thomsen på 24953453.

  Besvares telefonen ikke, så indtal en besked eller send en SMS, så vil du blive ringet op snarest muligt.

  Veterankoordinatorerne kan også kontaktes på E-mail: veterankoordinator@vejle.dk

  Se mere på Veterancentrets hjemmeside.

Sidst opdateret: