Hvis du ønsker det, kan dit barn blive passet i et dagtilbud eller et fritidstilbud uden for den kommune, du bor i. Optagelse i en anden kommune gælder fra den dato, dit barn ellers vil kunne få en plads i kommunen, hvor I bor.

 • Hvor skriver jeg mit barn op?

  Ønsker du dit barn passet i en anden kommune, skal du skrive dit barnet op i den kommune, du ønsker en plads i.

  Hvis du ønsker plads i Vejle Kommune, skal du opskrive dit barn digitalt via: www.dagtilbud.vejle.dk.  

 • Kan jeg beholde pladsen i den anden kommune?

  Ja, det kan du, men betalingen kan blive ændret (læs mere under Betaling for pasning efter Dagtilbudsloven).

  Kontakt Pladsanvisningen i din tilflytterkommune, som kan oplyse dig din nye pris.

 • Betaling for pasning efter Dagtilbudsloven

  Hvis dagtilbuddet i den kommune dit barn får plads i, er dyrere end det tilsvarende dagtilbud i din bopælskommune, skal du som forældre selv betale differencen mellem bruttodriftsudgifterne.

  Det betyder, at pladsen kan blive dyrere i en anden kommune.

 • Betaling for pasning i SFO

  Vi opkræver den højeste af taksterne for en SFO-plads, hvis der er forskel på prisen i de to kommuner.

Sidst opdateret: