Ferie og lukkedage i daginstitutioner og dagplejen

Hvis institutionen har ferielukket, kan dit barn blive passet i en anden institution. Du skal aftale dit barns ferie med institutionen i god tid, så de har bedre mulighed for at planlægge pasningen.

 • Få dit barn passet i en anden daginstitution

  Hvis du ønsker at få dit barn passet, når institutionen har lukket, kan du aflevere og hente dit barn i en anden institution.

  Tilmelding til anden pasning sker igennem din institution.  

  Dit barn tilbydes sampasning i følgende daginstitutioner på lukkedagene:

  • Lilholtgård, Børkop (obs: Krystallen i Børkop i uge 29 og 30 2017 pga. renovering i Lilholtgård)
  • Havnely, Vejle (obs: Mælkevejen i Vejle i uge 29 og 30 2017 pga. istandsættelse i Havnely)
  • Solsikken, Egtved
  • Børnegården
  • Søndervang, Give
  • Mariehønen, Jelling


  Under sampasningen vil der være personale fra flere forskellige institutioner. Det er derfor ikke sikkert, at der er personale fra dit barns egen institution under sampasningen.

  Op til sampasningsdagene vil der blive annonceret i din daginstitution/dagpleje, hvad du skal gøre, hvis du ønsker pasning på en eller flere af dagene.

 • Hvornår er der lukket?

  På dage med lavt fremmøde, kan institutionerne holde lukket og tilbyde sampasning.

  Daginstitutioner og dagplejere holder som udgangspunkt lukket på følgende dage men med mulighed for sampasning i en anden institution/dagpleje, hvis der ikke er for lavt fremmøde:

  • De 3 dage før påske
  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • Mellem jul og nytår - herunder 31. december
  • Uge 29 og 30


  Alle daginstitutioner og dagplejen holder lukket følgende dage uden mulighed for sampasning:

  • Grundlovsdag 5. juni 
  • 24. december
  • Alle lørdage og søndage

  Lavt fremmøde betyder:

  • 15 børn eller færre i integrerede institutioner og børnehaver
  • 10 børn eller færre i vuggestuer


  Oversigt med lukkedage i de enkelte institutioner kan snart ses her. 

 • Sommerferielukning i dagplejen

  Dagplejen holder ferielukket i ugerne: 28, 29 og 30.

  Hvis dit barn skal passes i en eller flere af disse uger, kan dit barn komme i gæstedagpleje i uge 28 og sampasning med de åbne daginstitutioner i ugerne 29 og 30.

 • Oversigt med institutionernes lukkedage og sampasning

  Du kan snart se en samlet oversigt med alle vuggestuer og børnehavers lukkedage, og hvilke institutioner der tilbyder sampasning.

Sidst opdateret: 18. april 2017