Forældretilfredshed

Som forældre til børn i dagplejen, vuggestuer og børnehaver får du tilsendt et elektronisk spørgeskema hvert 2. år. Du skal svare på spørgsmål om tilfredsheden med dit barns institution eller dagpleje.

Anbefal denne side:

Stor tilfredshed blandt forældre med Vejle Kommunes dagtilbud

I januar 2017 har Børne- og Ungeforvaltningen for anden gang gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse for Vejle Kommunes dagpleje og daginstitutioner. Undersøgelsen vedrører ca. 5.700 børn i dagtilbud, hvoraf 82 % børns forældre har deltaget. Undersøgelsen viser generel stor tilfredshed.

Hele 92% af forældrene til børn i dagtilbud i Vejle Kommune er enten meget tilfredse eller tilfredse med dagtilbuddet samlet set. Det er den samme tilfredshed, som ved første undersøgelse i 2015, men en tak bedre, idet tre procent af forældrene er rykket fra tilfreds til meget tilfreds.

Forældrene er mest tilfredse med personalets evne til at få barnet til at føle sig tryg og glad.

Den laveste tilfredshed er der med den tid, personalet har til barnet. Ikke desto mindre, er det faktisk et område, hvor Vejle Kommunes dagtilbud ligger bedre end landsgennemsnittet. Også mht. personalets lydhørhed og institutionens fysiske rammer ligger forældrenes tilfredshed over landsgennemsnittet:

- ”Der skal lyde en stor tak til personalet i vores mange dagtilbud, som dag efter dag gør en flot indsats. Det er deres fortjeneste, at forældrene er så tilfredse, som de er. Det sætter jeg stor pris på”, lyder det fra chef for Dagtilbud i Vejle Kommune, Rune Asmund Sørensen.

Se den samlede rapport for tilfredsheden med skole- og dagtilbudsområdet.

Se totalrapporten med tilfredsheden for dagtilbudsområdet. 

 

Har du spørgsmål til undersøgelsen?

- Så kontakt daginstitutionen eller kontakt dagplejen

Sidst opdateret: 25. april 2017