Som forældre til børn i dagplejen, vuggestuer og børnehaver får du tilsendt et elektronisk spørgeskema hvert 2. år. Du skal svare på spørgsmål om tilfredsheden med dit barns institution eller dagpleje.

Stor tilfredshed blandt forældre med Vejle Kommunes dagtilbud

I januar 2019 har Børne- og Ungeforvaltningen for tredje gang gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse for Vejle Kommunes dagpleje og daginstitutioner. Undersøgelsen vedrører ca. 5.700 børn i dagtilbud, hvoraf 79 % børns forældre har deltaget. Undersøgelsen viser generel stor tilfredshed.

Dagtilbud skaber trygge rammer for børnene
Hele 92% af forældrene til børn i dagtilbud i Vejle Kommune er enten meget tilfredse eller tilfredse med dagtilbuddet samlet set. Den gennemsnitlige tilfredshed er 4,4 mål på en skala fra 1-5. Det er 0,1 over både landstallet og egne historiske resultater.

- Tak til de mange forældrene i vores dagtilbud, som har deltaget i undersøgelsen. Det glæder mig, at den generelle tilfredshed er stigende, og at forældrene er så tilfredse, som de er, lyder det fra Torben Elsig-Pedersen, formand for Børne- og Familieudvalget.

Forældrene er mest tilfredse med personalets engagement i hverdagen, indsatsen for at få børnene til at føle sig trygge og glade og aktiviteterne i hverdagen. Den laveste tilfredshed er der med den tid, personalet har til barnet og mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner og dagplejere. Ikke desto mindre er det faktisk områder, hvor Vejle Kommunes dagtilbud ligger bedre end landsgennemsnittet.

- Der skal lyde en stor ros til personalet i vores mange dagtilbud, som dag efter dag gør en flot indsats. Det at aflevere et barn i en dagpleje eller daginstitution er en enorm tillidserklæring fra forældrene til vores dygtige medarbejdere. Tilfredshedsundersøgelsen viser, at det er en tillid, personalet kvitterer for med at skabe berigende, trygge rammer for børnene, understreger udvalgsformanden.

Se den samlede rapport for tilfredsheden med skole- og dagtilbudsområdet.

Se totalrapporten med tilfredsheden for dagtilbudsområdet.

 

Har du spørgsmål til undersøgelsen?

- Så kontakt daginstitutionen eller kontakt dagplejen

Sidst opdateret: