Skal mit barn have en ulykkesforsikring?

Du skal som forældre selv tegne en ulykkesforsikring for dit barn.

Der er ingen forsikring i Vejle Kommune, der dækker, hvis dit barn kommer til skade eller forårsager skade i en institution eller andre steder, hvor barnet er i kommunal varetægt.

Ønsker du, at dit barn får en erstatning i forbindelse med en ulykke, skal det ske igennem dit eget forsikringsselskab.

Du skal tegne en separat børneulykkesforsikring eller medforsikre dit barn på en familieulykkesforsikring.
En sådan forsikring dækker indtil dit barn fylder 18 år.

Du kan læse mere generelt om børns erstatningsansvar i Justitsministeriets folder.

Sidst opdateret: