Dit barn kan få en deltidsplads på 30 timer pr. uge i dagplejen, hvor den ene eller begge forældre afholder fravær som følge af barselsloven. Ifølge loven omfatter fravær både fravær under graviditeten samt fravær efter fødslen. Den omfatter også forældre, der holder fravær i forbindelse med adoption, udskudt fravær eller fravær ved forældreorlov.

 • Hvornår kan jeg forvente at få svar på min ansøgning?

  Du kan forvente at få svar på din ansøgning inden for en måned.

 • Hvornår kan jeg benytte en deltidsplads i forbindelse med barsel?

  • Forældre, hvor en eller begge afholder fravær efter reglerne i barselsloven, har ret til deltidspladser i dagplejen på 30 timer om ugen til deres børn i alderen mellem 26 uger og indtil 3 år.
   Valg af et 30 timers modul skal være gældende mindst en måned.
   En deltidsplads reducerer forældrebetalingen.
 • Hvordan fungerer en deltidsplads i forbindelse med barsel?

  • Med en deltidsplads i forbindelse med barsel, er det muligt at nedsætte pasningstiden i dagplejen til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. Den gældende forældretakst for en deltidsplads kan findes på Vejle Kommunes hjemmeside.
  • Tillid, åbenhed og dialog er det væsentligste grundlag for administration af 30 timers pladserne – og for samarbejdet mellem forældre og dagplejer.
  • 30 timers pladsen kan benyttes i den fulde åbningstid, og således at timetallet kan opgøres samlet over to uger.
  • Det er forældrenes ansvar at overholde de aftalte mødetider. Hvis mødetiderne ikke overholdes, gør dagplejen opmærksom på problemet og får aftalen bragt på plads.
  • Hvis barnet fortsat overskrider pasningstiden, vil pladsanvisningen kunne varsle forældrene om, at deltidspladsen overgår til en almindelig fuldtidsplads ved fortsat overskridelse af pasningstiden.
 • Hvordan administreres deltidspladsen i forbindelse med barsel?

  • Timeforbruget opgøres over 2 uger startende med en ulige uge (f.eks. uge 1 og 2), således at familierne har 2 gange 30 timer (= 60 timer) til rådighed over to almindelige uger.
  • Ved helligdage og lukkedage (Juleaftensdag og Grundlovsdag) reduceres de timer, familierne har til rådighed med 1/10 pr. dag (= 6 timer). Tidsforbruget tæller også på sampasningsdage.
   Eksempel: i ugerne med Kristi Himmelfartsdag har ovenstående familie således 54 timer til rådighed (60-60*1/10).
  • Skifter familien mellem fuldtidsplads og deltidsplads med virkningen inden for en 2 ugers periode, har familien et timetal til rådighed svarende til et vægtet gennemsnit af de to typer pladser.
  • Barnets ferie og fridage skal oplyses af forældrene til dagplejeren.
 • Hvordan ansøger jeg om en deltidsplads i forbindelse med barsel?

  • Ansøgning om deltidsplads sker ved at udfylde den digitale blanket. Ansøgningen skal indeholde datoer for den ønskede periode for deltidspladsen. Ansøgningen skal via den digitale blanket til pladsanvisningen, senest 1 måned før den ansøgte periodes start.
  • Sammen med ansøgningen skal du vedlægge dokumentation for, at en af forældrene er på barsel i den ansøgte periode. Som dokumentation skal der altid sendes en kopi af vandrejournal med terminsdato eller en fødselsattest. Når der er indgået aftale om barsel med arbejdsgiveren eller jobcentret, skal kopi af denne også fremsendes (denne aftale vil typisk være indgået senest 8 uger efter fødslen).
 • Hvornår har jeg ret til en deltidsplads i forbindelse med barsel?

  • Så længe én af forældrene afholder fravær i forbindelse med barsel, har forældrene ret til deltidspladser til deres børn i dagplejen mellem 26 uger og 3 år. Forældrene kan derfor skiftes til at have barsel under den ansøgte periode for deltidsplads. Forældrene kan have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt, uden at miste retten til en deltidsplads.
  • Forældre som genoptager arbejdet delvist vil fortsat have ret til en deltidsplads, så længe der afholdes barsel svarende til 7 timer pr. uge.
  • Den ansøgte periode kan begynde og slutte på en vilkårlig dag i den pågældende måned.
 • Hvordan opsiger jeg en deltidsplads i forbindelse med barsel før tid?

  • Forældre kan vælge, at deltidspladsen skal overgå til en fuldtidsplads før udløb af den ansøgte periode. Dette skal ske ved henvendelse til pladsanvisningen med en dags varsel.
Sidst opdateret: