Hvis dit barn har særlige behov, vurderer et visitationsudvalg, hvilket tilbud der passer til dit barn.

 • Hvad gør jeg som forælder?

  Hvis du mener, at dit barn har et særligt behov for pasning, kan du tage en snak med lederen fra daginstitutionen, dagplejen eller sundhedsplejersken.

  Det er lederen fra daginstitutionen/dagplejen eller småbørnskonsulenten/pædagogisk vejleder, som sender henvisningsskemaet og relevante papirer til sekretæren for visiteringsudvalget.

  Visitering til Solen, minigruppe og dobbeltdagpleje foregår på 3 årlige møder, som ligger i april, juni og november.

 • Hvordan foregår processen?

  Et visiteringsudvalg vurderer, hvilke børn der skal tilbydes en plads i Solen, minigruppe eller en plads i dobbeltdagpleje.

  Udvalget ser f.eks. på henvisningsskemaet, eventuelle lægepapirer samt individuelle og faglige vurderinger. De faglige vurderinger udarbejder medarbejdere i Tværfagligt Center for Børn og Unge.

  Visitering til Solen, minigruppe og dobbeltdagpleje foregår på 3 årlige møder, som ligger i april, juni og november.

  Se proceduren for indstilling til visitation i dagtilbud - visitation til specialtilbud og støtte.

 • Hvor kan jeg læse mere om specialtilbud?

 • Hvad er målet med specialtilbud?

  Vores mål er, at flest mulige børn deltager i fællesskaber i dagpleje, vuggestue eller børnehave.

  Børn med vidtgående handicap kan tilbydes forskellige former for specialpædagogisk hjælp i institutionen. Det betyder, at et barn med f.eks. en funktionsnedsættelse eller et handicap kan trives og udvikles i de almene daginstitutioner og dagplejen.

  Alle institutioner arbejder tæt sammen med Sundhedsplejen og Tværfagligt Center for Børn & Unge omkring barnets særlige behov.

Sidst opdateret: