Læs mere om corona - bl.a. om restriktioner, vaccinationer og test. Lyntest i Børkop, Egtved, Give, Jelling, Ågård og 5 steder i Vejle i uge 9


Læs mere om corona her / Information in English

Pasningsgaranti og sådan bliver pladser fordelt

 • Hvad indeholder pasningsgarantien?
  • Pasningsgarantien gælder for børn over 26 uger

  • Dog er pasningsgarantien 30 uger, hvis I som forældre har 26 eller flere ugers barselsorlov

  • I er garanteret en plads 3 måneder efter, I har søgt en plads

   Du skal være opmærksom på, at:
  • Pasningsgarantien gælder ikke plads i et bestemt dagtilbud eller område

  • Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når du har fået tilbudt en plads i Vejle Kommune
 • Hvem fordeler pladserne?

  Det er kun Pladsanvisningen, der anviser pladser til dagplejere, vuggestuer og børnehaver.

  Medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje henviser jer til Pladsanvisningen, som forsøger at opfylde jeres ønsker. 

 • Hvordan fordeles pladserne?

  Sådan fordeles dagtilbudspladserne i Vejle Kommune:

  • Søskende
   Der tilstræbes at anvise pladser, hvor der på tidspunktet for opstart er indskrevet søskende, hvis dette er ønsket og hvor der er plads.

  • Bopælsområde
   Der anvises som udgangspunkt pladser i det lokalområde familien bor, medmindre familien har et andet ønske, der kan opfyldes. Undtagelsesvist kan det være nødvendigt i en periode at anvise pladser uden for bopælsområdet.

  • Åbningstider
   Der tilstræbes at anvise pladser, der matcher familiens dokumenterede pasningsbehov.

  • Børn med specialpædagogiske behov
   Der anvises som udgangspunkt pladser til børn med særlige behov efter indstilling fra samarbejdspartnere i kommunen og efter aftale med dagtilbuddet.

  • Sammensætningen af børn i institutionen
   Der tilstræbes at anvise pladser, så der er en hensigtsmæssig køns-, alders- og/eller etnicitetsfordeling.


  Kriterierne er prioriterede, så søskendekriteriet er det vigtigste og bopælskriteriet er det næst vigtigste. De øvrige kriteriers vægtning afhænger af de konkrete forhold.

  Hvis der ikke er særlige forhold, der skal tages hensyn til ved fordelingen af pladser, vil det barn der har længst anciennitet på ventelisten få den første ledige plads, når flere familier ønsker samme plads.
  Det er muligt for tilflyttere at medtage dokumenteret ventelisteanciennitet fra fraflytterkommunen.

  Pladsanvisningen kan afvise at opfylde ønsker om en plads uden for bopælsområdet, hvis der er behov for pladsen til at opfylde pasningsgarantien i bopælsområdet.

  Det er muligt at stå på venteliste til et specifikt dagplejehjem eller daginstitution også efter du har fået en plads – en gang til dagtilbud målrettet aldersgruppen 0-2 år og en gang til et dagtilbud målrettet aldersgruppen fra 3 år til skolestart.

  Dit barn kan kun flyttes til et andet pasningstilbud, hvis pladsanvisningen godkender det.

 • Kan mit barn flyttes til en anden dagpleje, vuggestue eller børnehave?
  • Det er muligt at stå på venteliste til et specifikt dagplejehjem eller daginstitution også efter dit barn har fået en plads - en gang til dagpleje eller vuggestue og en gang til børnehave. 

  • Hvis du efter dit barn har fået en plads, ønsker at dit barn skal stå på venteliste til en anden plads skal du kontakte Pladsanvisningen for at gøre opmærksom på dette.

  • Placeringen på ventelisten er vejledende og kan ændre sig løbende, da de første ledige pladser går til at indfri pladsgarantien eller anvisning af plads til et barn med specialpædagogiske behov. 

  • Dagplejebarnet flyttes først til en daginstitution, når barnet bliver tre år, med mindre dagplejepladsen skal bruges af et andet barn (dagplejepædagogen skal godkende det).

  • Vuggestuebarnet i en integreret institution (vuggestue og børnehave) kan flyttes til børnehave før dit barn fylder tre år.
   Betaling for en vuggestueplads i en aldersintegreret institution følger barnets alder, dvs. der opkræves prisen for en vuggestueplads indtil barnet fylder 3 år.

  • Børnehavebarnet flyttes/udmeldes, når det begynder i 0. klasse, f.eks. 1. august.

   Hvis du ønsker at melde dit barn ud før 1. august, kan du gøre det via den digitale pladsanvisning.

 • Hvordan fungerer garantiordning, hvis jeg vil melde mit barn ud midlertidigt?
  • Hvis du midlertidigt ønsker at tage dit barn ud af institutionen, er du garanteret en plads i samme institution.

  • Der laves en aftale om betingelserne.

  • Garantien er for en afgrænset periode – minimum tre måneder og højest et halvt år.

  • Garantiordningen omfatter ikke Dagplejen. 
 • Hvor står jeg på ventelisten?
  • Når du har fået tildelt en plads til dit barn i dit bopælsområde, kan dit barn stå på venteliste til et andet alderssvarende dagtilbud.

  • Placeringen på ventelisten er vejledende og kan ændre sig løbende, da de første ledige pladser går til at indfri pladsgarantien eller anvisning af plads til et barn med specialpædagogiske behov. 

  • Du kan altid se dit barns placering på ventelisten via Den Digitale Pladsanvisning.

  • Ventelisterne er interne arbejdspapirer og er derfor undtaget for aktindsigt efter Offentlighedsloven.


Vil du skrive dit barn op til pasning, se nummer på ventelisten eller udmelde dit barn?

Sidst opdateret: 16. marts 2020