Pasningsgaranti og sådan bliver pladser fordelt

 • Hvad indeholder pasningsgarantien?
  • Pasningsgarantien gælder for børn over 26 uger

  • Dog er pasningsgarantien 30 uger, hvis I som forældre har 26 eller flere ugers barselsorlov

  • I er garanteret en plads 3 måneder efter, I har søgt en plads

   Du skal være opmærksom på, at:
  • pasningsgarantien gælder ikke plads i et bestemt dagtilbud eller område

  • den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når du har fået tilbudt en plads i Vejle Kommune
 • Hvem fordeler pladserne?

  Det er kun Pladsanvisningen, der anviser pladser til dagplejere, vuggestuer og børnehaver.

  Medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje henviser jer til Pladsanvisningen, som forsøger at opfylde jeres ønsker. 

 • Hvordan fordeles pladserne?
  • Bopælsområde
   Der anvises som udgangspunkt pladser i det lokalområde familien bor, medmindre familien har et andet ønske, der kan opfyldes. Undtagelsesvist kan det være nødvendigt i en periode at anvise pladser uden for bopælsområdet.

  • Søskende
   Der tilstræbes at anvise pladser, hvor der på tidspunktet for opstart er indskrevet søskende, hvis dette er ønsket og hvor der er plads.

  • Åbningstider
   Der tilstræbes at anvise pladser, der matcher familiens dokumenterede pasningsbehov.

  • Børn med specialpædagogiske behov
   Der anvises som udgangspunkt pladser til børn med særlige behov efter indstilling fra samarbejdspartnere i kommunen og efter aftale med dagtilbuddet.

  • Sammensætningen af børn i institutionen
   Der tilstræbes at anvise pladser, så der er en hensigtsmæssig køns-, alders- og/eller etnicitetsfordeling.


  Kriterierne er prioriterede, så bopælsområdet er det vigtigste og søskendekriteriet er det næst vigtigste. De øvrige kriteriers vægtning afhænger af de konkrete forhold.

  Hvis der ikke er særlige forhold, der skal tages hensyn til ved fordelingen af pladser, vil det ældste barn få den første ledige plads, når flere familier ønsker samme plads.

  Pladsanvisningen kan afvise at opfylde ønsker om en plads uden for bopælsområdet, hvis der er behov for pladsen til at opfylde pasningsgarantien i bopælsområdet.

  Hvis du får en plads i eget bopælsområde, kan du ikke stå på venteliste til et andet alderssvarende tilbud. Dit barn kan kun flyttes til et andet pasningstilbud, hvis pladsanvisningen godkender det.

 • Jeg er tilbudt en plads udenfor vores bopælsområde eller jeg har takket nej til en plads
  • Kan du få dit barn skrevet på venteliste til den ønskede institution eller område.

  • Placeringen på ventelisten er vejledende og kan ændre sig løbende, da de første ledige pladser altid anvendes til at indfri pasningsgarantien eller anvisning af pladser til et barn med specialpædagogiske behov.
 • Kan mit barn flyttes til en anden dagpleje, vuggestue eller børnehave?
 • Hvordan fungerer garantiordning, hvis jeg vil melde mit barn ud midlertidigt?
  • Hvis du midlertidigt ønsker at tage dit barn ud af institutionen, er du garanteret en plads i samme institution.

  • Der laves en aftale om betingelserne.

  • Garantien er for en afgrænset periode – minimum tre måneder og højest et halvt år.

  • Garantiordningen omfatter ikke Dagplejen. 
 • Hvor står jeg på ventelisten?


Vil du skrive dit barn op til pasning, se nummer på ventelisten eller udmelde dit barn?

Sidst opdateret: 03. april 2018