Priser og tilskud til børnepasning

Se hvad en plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave koster samt hvilket modul (antal timer dit barn skal passes), som opfylder dit behov.

 • Hvad er prisen for dagpleje?

  Det koster 2.635,00 kr. pr. måned at have dit barn i dagpleje.

 • Hvad er prisen for vuggestue?

  Disse priser gælder for børn fra 0 år til og med 2 år:
  (12 måneder betaling)

  • Fuldtidsmodul koster 3.270,00 kr. pr. måned
  • Deltidsmodul med 35 timer koster 2.715,00 kr. pr. måned
  • Deltidsmodul med 25 timer koster 1.965,00 kr. pr. måned
 • Hvad er prisen for børnehave?

  Disse priser gælder for børn fra og med 3 år og indtil børnehaveklassen:
  (12 måneder betaling)

  • Fuldtidsmodul koster 1.840,00 kr. pr. måned
  • Deltidsmodul med 35 timer koster 1.535,00 kr. pr. måned
  • Deltidsmodul med 25 timer koster 1.075,00 kr. pr. måned
 • Se oversigten med alle priser

  Hent oversigten med alle priser for børnepasning 2017 her.

  Priserne bliver som udgangspunkt ændret en gang om året. 

 • Hvilke moduler kan jeg vælge?

  Du kan vælge mellem tre moduler, som afhænger af hvornår du vil aflevere og hente dit barn:

  • Fuldtidsmodul
  • Deltidsmodul på 35 timer pr. uge
  • Deltidsmodul på 25 timer pr. uge


  Valg af moduler

  • er gældende for mindst 1 måned
  • kan ændres fra deltidsmodul til fuldtidsmodul fra dag til dag
  • kan ændres fra fuldtidsmodul til deltidsmodul med 1 måneds varsel
  • kan ikke ændres fra fuldtidsmodul til deltidsmodul for juli måned


  Det er forældrenes ansvar at overholde de aftalte mødetider, indenfor det modul der er valgt. 

  Hvis mødetiderne ikke overholdes, må institutionslederen gøre opmærksom på problemet og få aftalen på plads. Institutionslederen kan afvise forældrenes ønske om deltidsmodul, hvis de mener, at modulet ikke dækker det faktiske behov for pasning i institutionen.

 • Hvordan fungerer moduler?

  Institutionen skal kunne tilbyde moduler i den fulde åbningstid, hvis det er begrundet i forældrenes arbejdstid og timetallet kan opgøres samlet over mindst to uger.

  Institutionen godkender valg af modul og orienterer forældrene, hvis det giver anledning til væsentlige ændringer for barnet, som f.eks. at skifte gruppe eller ikke at kunne deltage i aktiviteter (udegrupper m.m.).

  Se kriterierne for de fleksible modulordninger.

 • Kan jeg få søskendetilskud?

  Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end ét barn i ét dagtilbud/SFO.
  Du får automatisk søskendetilskud. Du skal altså ikke søge om at få det.

  Du skal selv betale fuld pris for den plads med den dyreste nettodriftsudgift og halv pris for de øvrige pladser.

  Søskendetilskuddet er kun gældende for kontrollerede dagtilbud, dvs. at det ikke ydes til fritidsklubber under dagtilbudsloven.

  Søskendetilskuddet gives til søskende, der har fælles adresse og samme betaler. Dette gælder uanset om dagtilbudspladsen er i Vejle Kommune, en anden kommune eller i en privat institution.

  Hvis dit barn går i privat-/friskole, giver Vejle Kommune ikke søskendetilskud til SFO-delen. Kontakt dit barns skole.

 • Kan jeg få økonomisk fripladstilskud?

  Din mulighed for at få tilskud til friplads i dagtilbud afhænger af, hvad du tjener.

  Den samlede bruttoindkomst i husstanden 2017 skal være på 528.199 kr. eller mindre.

  Har du hjemmeboende børn under 18 år, gives der fradrag i indkomst på 7000 kr. pr barn udover det første.

  Er du enlig forsøger gives der derudover fradrag på 59.492 kr. Det økonomiske fripladstilskud er skaleret efter indkomst, så man kan få helt eller delvist tilskud til forældrebetalingen.

  Bortfald eller nedsættelse af betalingen får virkning fra den 1. i den efterfølgende måned, hvor kommunen har modtaget ansøgningen.

  Du kan via Den Digitale Pladsanvisning søge om friplads samt beregne, om du kan få en økonomisk friplads til dit barn. Alternativt har du mulighed for at betjene dig selv, ved at møde op hos Pladsanvisningen på Skolegade 1, 2. sal. Husk at medbringe dit Nem-ID.

  Fripladstilskud i pct. af forældrebetalingen for 2017:

  • Til og med 170.100 kr. i indtægt - 100 % friplads
  • 170.101 kr. - 173.869 kr. i indtægt - 95 % friplads
  • 173.870 kr. - 528.199 kr. i indtægt - I dette interval reduceres fripladstilskuddet med 1 procentpoint for hver 3.769 kr. indtægten stiger.
  • 528.200 kr. i indtægt - Intet fripladstilskud
    

  Søg om økonomisk fripladstilskud i dagtilbud her.

Sidst opdateret: 18. april 2017