Se hvad en plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave koster samt hvilket modul (antal timer dit barn skal passes), som opfylder dit behov.

Betaling for dagtilbud sker månedsvis og forud, og sidste rettidige betaling er den 5. i måneden. Der betales for 12 måneder om året - undtaget for SFO og klub, hvor der betales for 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri.

Se priserne for 2022 herunder.

 • Se oversigten med alle priser for dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO

  Hent oversigten med alle priser for børnepasning for 2022 (velegnet til print).

  Priserne bliver som udgangspunkt ændret én gang om året (slutningen af året). 

 • Hvad er prisen for dagpleje?

  Det koster 2.810 kr. pr. måned at have dit barn i dagpleje i 2021.

  Pr. 1. januar 2022 koster det 2.900 kr. pr. måned at have dit barn i dagpleje for en heldagsplads.

  En dagplejeplads med 30-timer pr. uge koster 1.990 kr. i 2021 og 2.035 kr. i 2022, men kun i forbindelse med barsel og ved at sende dokumentation ind til pladsanvisningen via digital post.

 • Hvad er prisen for vuggestue?

  Priserne gælder for børn fra 0 år til og med 2 år (i 2022):
  (12 måneder betaling)

  • Fuldtidsmodul koster 3.635 kr. pr. måned (+ evt. frokost og mellemmåltid),
   svarende til 4.285 kr. pr. måned inkl. frokost og mellemmåltid.
  • Deltidsmodul med 35 timer koster 3.015 kr. pr. måned (+ evt. frokost og mellemmåltid), svarende til 3.665 kr. pr. måned inkl. frokost og mellemmåltid. 
  • Deltidsmodul med 25 timer koster 2.180 kr. pr. måned (+ evt. frokost og mellemmåltid), svarende til 2.830 kr. pr. måned inkl. frokost og mellemmåltid. 


  Hvis dit barn går i en integreret institution (vuggestue og børnehave) kan dit barn begynde i børnehave før det fylder 3 år.
  Forældrebetaling (vuggestuetakst) fortsætter og ændres først til børnehavetakst i den måned, hvor dit barn fylder 3 år. Institutionen får ressourcer, som svarer til en vuggestueplads.

  Hvis du har spørgsmål til overflytning af dit barn i børnehave og priser, bedes du kontakte lederen af institutionen.

  Når dit barn overgår til børnehavetakst, skal du som forældre selv medbringe bleer.

 • Hvad er prisen for børnehave?

  Disse priser gælder for børn fra og med 3 år og indtil børnehaveklassen (i 2022):
  (12 måneder betaling)

  • Fuldtidsmodul koster 2.065 kr. pr. måned (+ evt. frokost og mellemmåltid), svarende til 2.715 kr. pr. måned inkl. frokost og mellemmåltid. 
  • Deltidsmodul med 35 timer koster 1.720 kr. pr. måned (+ evt. frokost og mellemmåltid), svarende til 2.370 kr. pr. måned inkl. frokost og mellemmåltid. 
  • Deltidsmodul med 25 timer koster 1.200 kr. pr. måned (+ evt. frokost og mellemmåltid), svarende til 1.850 kr. pr. måned inkl. frokost og mellemmåltid.


  Du skal som forældre selv medbringe bleer i børnehaven, hvis dit barn bruger dette.

 • Hvad er prisen for frokost og mellemmåltider?

 • Kan jeg få søskendetilskud?

  Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end ét barn i ét dagtilbud/SFO.
  Du får automatisk søskendetilskud. Du skal altså ikke søge om at få det.

  Du skal selv betale fuld pris for den plads med den dyreste nettodriftsudgift og halv pris for de øvrige pladser.

  Søskendetilskuddet er kun gældende for kontrollerede dagtilbud, dvs. at det ikke ydes til fritidsklubber under dagtilbudsloven.

  Søskendetilskuddet gives til søskende, der har fælles adresse og samme betaler. Dette gælder uanset om dagtilbudspladsen er i Vejle Kommune, en anden kommune eller i en privat institution.

  Hvis dit barn går i privat-/friskole, giver Vejle Kommune ikke søskendetilskud til SFO-delen. Kontakt dit barns skole.

 • Kan jeg få søskendetilskud til sammenbragte børn?

  Du skal kontakte Pladsanvisningen for at få søskendetilskud til sammenbragte børn, senest 14 dage efter I er registreret på samme adresse. 

  Både du og din samlever skal hver sende en mail via digital post til Pladsanvisningen og oplyse hvem af jer, der skal betale for børnenes daginstitution/SFO. 

  Se kontaktoplysninger på Pladsanvisningen her.

 • Kan jeg få økonomisk fripladstilskud?

  Din mulighed for at få tilskud til økonomisk friplads i dagtilbud afhænger af, hvad du tjener.

  Har du hjemmeboende børn under 18 år, gives der fradrag i indkomst på 7.000 kr. pr barn udover det første.

  Er du enlig forsøger gives der derudover fradrag på 65.747 kr. i 2022.
  Det økonomiske fripladstilskud er skaleret efter indkomst, så du kan få helt eller delvist tilskud til forældrebetalingen.

  Bortfald eller nedsættelse af betalingen får virkning fra den 1. i den efterfølgende måned, hvor kommunen har modtaget ansøgningen.

  Du kan via Den Digitale Pladsanvisning søge om økonomisk fripladstilskud samt beregne, om du kan få en økonomisk friplads til dit barn. Alternativt har du mulighed for at betjene dig selv, ved at møde op hos Pladsanvisningen på Skolegade 1, 2. sal. Husk at medbringe dit Nem-ID.

  Fripladstilskud i procent af forældrebetalingen for 2022:

  • Til og med 187.900 kr. i indtægt - 100 % friplads
  • 187.901 kr. - 583.699 kr. kan du/I få delvis fripladstilskud 
  • 583.700 kr. i indtægt - Intet fripladstilskud
    

  Søg om økonomisk fripladstilskud i dagtilbud her.

  Det er også der, du skal ændre eller stoppe dit tilskud, hvis din indkomst ændrer sig.  

 • Hvilke moduler kan jeg vælge?

  Du kan vælge mellem tre moduler, som afhænger af hvornår du vil aflevere og hente dit barn:

  • Fuldtidsmodul
  • Deltidsmodul på 35 timer pr. uge
  • Deltidsmodul på 25 timer pr. uge


  Valg af moduler

  • er gældende for mindst 1 måned
  • kan ændres fra deltidsmodul til fuldtidsmodul fra dag til dag
  • kan ændres fra fuldtidsmodul til deltidsmodul med 1 måneds varsel
  • kan ikke ændres fra fuldtidsmodul til deltidsmodul for juli måned


  Det er forældrenes ansvar at overholde de aftalte mødetider, indenfor det modul der er valgt. 

  Hvis mødetiderne ikke overholdes, må institutionslederen gøre opmærksom på problemet og få aftalen på plads. Institutionslederen kan afvise forældrenes ønske om deltidsmodul, hvis de mener, at modulet ikke dækker det faktiske behov for pasning i institutionen.

  Skal barnet skifte modul i daginstitutionen, skal du kontakte daginstitutionen. Du kan ikke ændre modul via den digitale pladsanvisning.

 • Hvordan fungerer moduler?

  Institutionen skal kunne tilbyde moduler i den fulde åbningstid, hvis det er begrundet i forældrenes arbejdstid og timetallet kan opgøres samlet over mindst to uger.

  Institutionen godkender valg af modul og orienterer forældrene, hvis det giver anledning til væsentlige ændringer for barnet, som f.eks. at skifte gruppe eller ikke at kunne deltage i aktiviteter (udegrupper m.m.).

  Se kriterierne for de fleksible modulordninger.

Sidst opdateret: