Småbørnsforældre og kommende forældre kan i projekt Hele Familiens Dagtilbud frem til udgangen af 2026 møde en Åben Dør hver uge i syv udvalgte daginstitutioner.

I Åben Dør kan forældre få let tilgængelige råd, støtte og vejledning af en allerede kendt pædagog, sundhedsplejerske eller socialfaglig rådgiver, når der måtte opstå behov for dette.

Ideen med projektet er at hjælpen i Åben Dør er forebyggende og kan tilpasses familiens individuelle behov. Åben Dør findes tæt på i daginstitutionerne, hvor mange af familierne i forvejen har deres daglige gang.

De deltagende daginstitutioner i Åben Dør er:

 • Børnehuset ved Banen, Danmarksgade 23/Vissingsgade 32, 7100 Vejle
 • Havnely, Havnepladsen 5, 7100 Vejle
 • Mælkevejen – Helgesvej Børnehave, Nyboesgade 37/Helgesvej 1, 7100 Vejle
 • Regnbuen-Valmuen, Sjællandsgade 15 A/Blegbanken 7, 7100 Vejle
 • Søndermarkens Børnehus, Teglværksvej 15, 7323 Give
 • Trekløveren, Hasselvænget 13, 7100 Vejle
 • Trip Trap Træsko, Moldevej 18/Grundet Bygade 15/Lille Grundet Hulvej 8, 7100 Vejle
 • Dagplejen i Give, Nørremarken, Søndermarken og Vejle midtby

Læs mere om projektet

 • Pressemeddelelse om projektet

  Vejle Kommune starter ’Hele familiens dagtilbud’

  Et nyt tilbud til daginstitutioner i Vejle Kommune skal give forældre én samlet indgang til en vifte af kommunens relevante tilbud.

  ’Hele familiens dagtilbud’ er et nyt projekt, som Vejle Kommune har fået støtte til fra Social- og Boligstyrelsen. Projektet går ud på, at der i syv udvalgte daginstitutioner er ”åben dør”, hvor familierne i området kan få tværfaglig råd, støtte og vejledning fra fagfolk. Tilbuddet skal være lettilgængeligt, og hjælpen skal være der, når behovet opstår hos familierne. Størstedelen af småbørnsforældre har deres børn i et dagtilbud, derfor skal hjælpen være placeret fysisk i daginstitutioner. Det er desuden der, familierne har deres daglige gang.

  Projektet indebærer bl.a., at forældre og kommende forældre hver uge skal kunne møde en åben dør i institutionen, hvor de kan få råd, støtte og vejledning af en allerede kendt pædagog, den tilknyttede sundhedsplejerske og socialfaglige rådgiver.

  ’Hele familiens dagtilbud’ udvider forståelsen af, hvad et dagtilbud kan ved at kompetenceopbygge det pædagogiske personale og integrere Sundhedsplejen og Tværfagligt Center for Børn og Unge fysisk i institutionen. Formålet er, at sårbare kommende forældre og småbørnsfamilier med trivselsproblemer kan få en tidlig og direkte hjælp via daginstitutionens familieindsats "Åben Dør". Det skal forebygge, at familierne senere vil få brug for en visiteret social indsats efter Serviceloven. Og derfor er det også noget, som formand for Børne- og Familieudvalget, Martin Sikær, ser gode muligheder i.
  - Det er rigtig godt, at vi nu kan tilbyde dette tilbud til familier. På den her måde kan vi hjælpe og få sat tidligere ind, hvor det er nødvendigt. På den måde sikrer vi, at færre får brug for hjælp senere hen. Så jeg er glad for, at vi får startet dette projekt, siger han.

  Den nære hjælp

  I ’Hele familiens dagtilbud’ er der lagt vægt på, at hjælpen kommer ud tæt på familien, så de har lettere adgang til den hjælp, de har behov for. Og lige netop den nære hjælp er en af de ting, som institutionerne sætter stor pris på. Det siger Britta Troelsen, leder af Søndermarkens Børnehus i Give.
  - Først og fremmest bliver det rigtig godt, at det bliver så let tilgængeligt for vores forældre. De kan nemt og hurtigt få sparring og gode råd, hvis der er brug for det. Som det er nu, er der forældre, der opgiver at søge hjælpen, hvis de ikke kan få det hos os, så det bliver dejligt at få tæt på. Og så bliver det godt, at der kommer en pædagogfaglig opkvalificering i forhold til forældrearbejdet i institutionen. Det ser jeg kun som en fordel, siger hun.

  Projektet starter 1. juni 2023 og afsluttes 31. december 2026, og det skal placeres i syv daginstitutioner, som bliver valgt ud fra socioøkonomiske nøgletal og ud fra deres geografiske placering. Projektet koster i alt 6,5 mio. kr., som finansieres af en statslig pulje til ”familiehuse”.

 • Folder om projektet

  Tekst fra folderen kommer her:

  Hele Familiens Dagtilbud
  4-årigt udviklingsprojekt
  Maj 2023
  Tværfaglig indsats for gravide og alle familier med børn fra 0-6 år.

  En samlet indgang til en vifte af kommunens forebyggende tilbud.

  Projektets formål
  Hele Familiens Dagtilbud er et 4-årigt projekt finansieret af Socialstyrelsen med 6,5 mio. fra puljen til udbredelse af Familiehuse i hele landet.
  Projektperioden løber fra 1. januar 2023 til 31. december 2026.
  Projektets formål er at give familier en lettilgængelig hjælp på et fast tidspunkt, når der opstår et behov. Forældre og kommende forældre skal hver uge kunne møde en Åben Dør i institutionen, hvor de kan få råd, støtte og vejledning af en allerede kendt pædagog, en sundhedsplejerske og socialfaglig rådgiver.
  Projektet udvider forståelsen af, hvad et dagtilbud kan ved at kompetenceopbygge det pædagogiske personale og integrere Sundhedsplejen og socialfaglige rådgivere fysisk i institutionen.

  Model med cirkler:
  Sundhedsplejerske
  Socialfaglig rådgiver
  Pædagogisk personale

  Projektets målgruppe
  Målgruppen er kommende forældre og småbørnsforældre til børn i alderen 0-6 år i udsatte områder i Vejle. Projektets aktiviteter placeres i syv daginstitutioner.
  Aktiviteterne er særlig målrettet socialt sårbare småbørnsfamilier og kommende forældre. Men alle familier og kommende forældre i området kan få gavn af aktiviteterne.
  Det er kendetegnende for den særlige målgruppe, at de ikke selvstændigt opsøger råd og vejledning.
  Det er ligeledes kendetegnende, at når de har udfordringer, så er det ikke kun én problemstilling de står med, de har behov for råd og vejledning fra flere forskellige faggrupper. Hjælpen skal være håndholdt individuel for den enkelte.
  Indsatsen skal være tæt på familien, som får lettere adgang til den individuelle hjælp de har behov for.

  Projektets kerneaktiviteter

  Åben Dør
  Åben Dør afholdes på et fast tidspunkt hver uge i daginstitutionen.
  Åben Dør er åben familierådgivning med en pædagog fra daginstitutionen, socialfaglig rådgiver og Sundhedsplejen (Sundhedsplejen deltager
  hver anden uge). Tilbuddet er universelt, da det tilbydes alle familier og
  kommende familier.
  I Åben Dør har de tre faggrupper mulighed for at give familierne individuel
  håndholdt hjælp, som en afledt opgave. Det kan være en familie med et
  overvægtigt barn, hvor den afledte opgave bliver at følge familien over i
  Sundhedshuset for at starte et forløb. Det kan også være en familie, der
  har brug for, at en socialfaglig rådgiver bistår dem ved en samtale med
  deres udlejer i forhold til udfordringer med betaling af husleje.
  I Åben Dør er der mulighed for at henvise familierne til kommunens forebyggende tilbud f.eks. Sundhedsplejens forældrekurer. Til familier, der har behov for flere regelmæssige samtaler, kan der tilbydes ”kontinuerlige samtaler” sammen med pædagogen, som et forebyggende tilbud.

  Hjælpen til forældrene har direkte positiv påvirkning på barnets trivsel. Det tværfaglige blik på barnet og familien, gør det muligt
  at give familien en helhedsorienteret støtte.

  Kompetenceopbygning
  Uddannelse i familierådgivning

  En vigtig aktivitet i projektet er kompetenceopbygning til projektets nøglemedarbejdere. Nøglemedarbejderne er pædagogerne, sundhedsplejerskerne og de socialfaglige rådgivere, som sidder med i Åben Dør.
  Medarbejderne bliver styrket i deres relationskompetence, får en bredere forståelse for familiedynamikker, og hvad der kan være på spil i relationer mellem familiemedlemmer her og nu.
  Det kompetenceopbyggende forløb skal klæde deltagerne på til at varetage afledte opgaver, der kan opstå i Åben Dør. Samtidig skal nøglemedarbejderne og ledelsen agere ambassadører for at den familiedynamiske
  tilgang bliver bredt ud i egen organisation.
  Dansk Familieterapeutisk Institut står for uddannelsen.

  Tidlig forebyggelse
  En udfordring på området i øjeblikket er en stigning i antallet af børn med behov for en særlig indsats. Det er således vigtigt at komme ind i familiernes liv tidligt, men årsagen skal ikke findes i barnet isoleret set.
  Det handler om familien og barnets omgivelser. Det er vigtigt at have et helhedsorienteret blik på familien, og gøre det lettilgængeligt for
  familien at få den hjælp de har behov for – her er koblingen til projektets
  kerneindsats Åben Dør.
  Åben Dør er en generel forebyggelse til alle frem for en målrettet indsats
  til en specifik målgruppe. Projektet bygger på, at det er den bedste tilgang, fordi den både er forebyggende og foregribende. På den måde griber vi de sårbare familier, samtidig med at vi også holder en hånd
  under alle familier, da alle familier er i risiko for at blive sårbare i en
  periode af deres liv.

  Organisering og praksis
  Ved at placere indsatsen i syv daginstitutioner er det lettere for målgruppen at gøre brug af tilbuddet. For at nå forældre, der har deres børn i dagpleje, vil der også være et tæt samarbejde med Dagplejen.
  I Åben Dør er der mulighed for at henvise familierne til f.eks. Sundhedsplejens forældrekurser samt parrådgivning og ”Tidlig hjælp” hos de Åbne
  Rådgivninger.
  Der etableres et udvidet samarbejde med Familieafdelingen, der er
  myndighed. Det indebærer blandt andet, at daginstitutionen kan invitere en rådgiver fra Familieafdelingen til et bekymringsmøde i institutionen
  sammen med forældre. Bekymringsmødet er skridtet før en underretning, og kan ses som en forebyggende indsats, hvor forældrene inddrages.

  7 daginstitutioner deltager i projektet:
  Trekløveren, Trip Trap Træsko, Havnely, Børnehuset ved Banen,
  Mælkevejen-Helgesvej, Regnbuen-Valmuen, Søndermarkens Børnehus.

  Yderligere tre institutioner afholder Åben Dør: Bullerbo, Galaksen og Grønnedalen.

  Dagtilbud og Familie & Forebyggelse
  Skolegade 1 · 7100 Vejle
  Tlf.: 76 81 00 00
  post@vejle.dk
  www.vejle.dk 

  Se folderen Hele Familiens Dagtilbud til print.

Sidst opdateret: