Tilsyn i daginstitutioner

Ifølge loven skal der føres tilsyn i de offentlige og private institutioner.

Læs principper og rammerne for pædagogisk tilsyn i institutionerne i Vejle Kommune her.

Efter et tilsyn bliver der udarbejdet en tilsynsrapport, som efterfølgende skal være tilgængelig på institutionens hjemmeside.

Konsulenter fra Dagtilbudsafdelingen gennemfører ca. hvert 2. år et tilsyn i alle daginstitutioner.


Er du forældre til et barn i et dagtilbud i Vejle Kommune, og har spørgsmål til tilsynsrapporten, skal du henvende dig til dagtilbudslederen. 

 

Styrelsesvedtægter

Se styrelsesvedtægter for de kommunale daginstitutioner, Dagplejen samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber.

Sidst opdateret: