Tilsyn i daginstitutioner

Vi skal føre tilsyn med det pædagogiske indhold i alle daginstitutioner, obligatoriske læringstilbud samt den kommunale og private dagpleje samt puljeordninger ifølge Dagtilbudsloven.

Der bliver udarbejdet en tilsynsrapport for hvert dagtilbud minimum hvert andet år, som er tilgængelig på dagtilbuddets hjemmeside.

Konsulenter fra dagtilbudsafdelingen fører tilsyn i alle dagtilbud.

Læs mere om principper og rammer for pædagogisk tilsyn.


Er du forældre til et barn i et dagtilbud i Vejle Kommune og har spørgsmål til tilsynsrapporten, skal du henvende dig til dagtilbudslederen.

Har du spørgsmål til tilsynet, kan du kontakte Lisbeth Overgaard Friis på tlf. 21 51 17 53 eller lisof@vejle.dk.

 

Styrelsesvedtægter

Se styrelsesvedtægter for de kommunale daginstitutioner, Dagplejen samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber.

Sidst opdateret: