Historier fra børnenes hverdag

 • Det store løb - Et fælles Jelling projekt: Om to bamsers cykelløb til Paris - skrevet af børnene

  Børn fra daginstitutionerne Mariehønen, Jelling Børnegård og Grangård har i et stort fælles projekt lavet en bog sammen med medarbejdere fra bl.a. Børn & Unge, UCL Jelling og HistorieLab. Derudover har Michael Eriksen stået for tegningerne og Henrik Kannt for layout.

  Bogen hedder ’Det store løb’ og handler om de to bamser, Fru Lindberg og Hr. Ellegaard, der skal lave et cykelhold, så de kan komme med i et stort cykelløb.
  Det meste af historien er fortalt af børnene i dagsinstitutionerne. Det eneste, der var bestemt på forhånd, var første kapitel og slutningen. Alt derimellem er fortalt af børnene.

  ”I praksis havde vi første kapitel på en historie, som jeg læste for hver af de tre dagsinstitutioner. Og så spurgte jeg, hvad der skal ske i det næste. Så fik jeg nogle idéer. Det var så den første gruppe. Det byggede jeg videre på, og når jeg så besøgte den næste gruppe af børn, læste jeg det nye kapitel eller det, de forrige børn havde snakket om. Og sådan voksede historien hele tiden”, siger forfatter og sangskriver Jacob Knudsen, der har skrevet bogen i samarbejde med børnene.

  Børnene har været glade for at være med, og alle har været glade for at se bogen udforme sig. Det siger Hanne Henningsen, pædagog på Grangård.
  ”Jeg synes, det er en fantastisk historie. Vi blev helt grebet af at lave den og se den udvikle sig”, siger Hanne Henningsen, der på et af billederne læser bogen højt for nogle af børnehavebørnene.

  Alle dagsinstitutioner i kommunen har fået bogen udleveret.
  Men du kan også høre eller læse den. Bogen kan nemlig både høres som podcast: Podcast | Det store løb (castos.com) – og den kan også findes som e-bog: Det store løb - fortælling, leg og cykling | Ud og lær Vejle.

 • Grønt flag og bæredygtighedsflaget i Kollerup Børnehus

  25/8-2022 kunne Kollerup Børnehus hejse det grønne flag.
  Flaget får institutionen, fordi de laver gode og lærerige natur- eller miljøoplevelser og haveoplevelser i naturen året rundt.

  Formand for Børne- og Familieudvalget Martin Sikær hejste flaget sammen med børnene.

  Udover det grønne flag har Kollerup Børnehus også fået bæredygtighedsflaget.
  Det får de for arbejdet med FNs verdensmål.

  Børnehuset prøver at få målene ned i børnehøjde, så det passer til vuggestuebørn og børnehavebørn. Og selvom det kan være svært, da mange af målene er rimelige abstrakte for børn, går det så godt, at det altså har indbragt dem bæredygtighedsflaget.

Udvalgsformand og direktør på besøg i børnenes verden

 • Børn og unge i Vejle Kommune skal have de bedste muligheder

  Formand for Børne- og Familieudvalget, Martin Sikær, har været på rundtur til alle kommunale institutioner og skoler, og nu er turen kommet til de private tilbud

  • Vi kommer ikke udenom, at skolerne er mit hjertebarn. Jeg er vokset op i en skolelærerfamilie. Begge mine forældre er skolelærere. Jeg er selv uddannet skolelærer, har tre søskende, der er skolelærere, og jeg er gift med en skolelærer. Så det er klart, at pædagoger kan pege fingre ad mig og sige, at jeg er meget skolemand. Men jeg er meget opmærksom på, at der er flere faggrupper inden for Børne- og Ungeforvaltningen.

  Sådan siger Martin Sikær, formand for Børne- og Familieudvalget i Vejle Kommune. Derfor har han i det sidste halve år været rundt på alle kommunale daginstitutioner og skoler i kommunen sammen med forvaltningsdirektør, Claus Svold. Inden de kom på besøg, havde Martin Sikær allerede gjort sig nogle overvejelser om det at drive daginstitutioner og skoler.

  • Jeg troede f.eks. langt hen ad vejen, at direktør for Børn & Unge, Claus Svold, og fagcheferne styrede utrolig hårdt. Det fik jeg virkelig afkræftet. Når man taler med lederne rundt omkring, roser de Vejle Kommune for at give en stor grad af frihed til at gøre tingene på deres egen måde. Det var meget positivt at få at vide, og hvis det står til mig, skal vi fortsætte med at understøtte dem i det, siger han og uddyber, at det heldigvis langt fra var den eneste forudindtaget holdning, som ikke holdt vand.
   Desuden er det vigtigt for ham at understrege, at han ikke gør det for sin egen skyld.
  • Ganske få af mine holdninger er blevet bekræftet, og rigtig mange af dem er blevet skudt ned. Så jeg har bestemt fået rigtig meget ud af det. Men det er klart, at det ikke er et soloprojekt for mig. Når jeg er på besøg derude, repræsenterer jeg ikke Socialdemokratiet. Jeg repræsenterer Børne- og Familieudvalget, partierne i udvalget og faktisk hele byrådet, når jeg er ude. Det er vigtigt at sige, at det ikke er en politisk agenda at tage derud, siger Martin Sikær.

  Børn og unges trivsel er vigtigt – uanset tilbud

  Det tog op mod et halvt år at komme rundt, men turen indebar også besøg på 90 skoler eller institutioner. Og nu kommer turen så til de private tilbud i kommunen. For selvom de ikke hører ind under Martin Sikær og kommunens område, er det vigtigt at komme ud og snakke med alle, der har med børn og unge at gøre.

  • Det er klart, at når jeg sidder i et byråd, så er mit hovedansvar de kommunale tilbud. Det er vores hovedfokus. Men jeg har absolut ingen interesse i at skulle skære ned i andelen af private tilbud. Jeg har et stort ønske om, at vi har de bedst mulige tilbud både for dagtilbud og skoler. Ikke som en konkurrent til det kommunale, men som en del af det tilbud man har for børn og unge, siger udvalgsformanden.

  Andelen af børn, der slår sig på livet på forskellige måder, er stigende. Og netop derfor er det vigtigt for Martin Sikær, at de får de bedst mulige betingelser uanset tilbud.

  • Jeg er optaget af, at unge mennesker i Vejle trives og får en fair chance for at lykkes videre i livet. Og jeg synes, at jeg har et lige så stort ansvar for de børn, der vælger et privat tilbud. Der sondrer jeg ikke mellem dem. Jeg har ikke på samme måde det politiske ansvar for de private tilbud, men jeg synes, at jeg har for unge mennesker i Vejle Kommune, siger han.

  Det er altså vigtigt for ham, at alle børn og unge i kommunen har de bedste muligheder for at trives. Derfor er det vigtigt for ham, at alle hjælper til. Og op til besøgene på de private tilbud i kommunen har Martin Sikær også nogle forudindtaget holdninger, som han håber, han kan få skudt ned undervejs i besøgene.

  • Jeg har nok den forudindtaget holdning, at ikke alle private tilbud tager et lige stort ansvar. Passer det, så vil jeg gerne slå et slag for, at vi i højere grad begynder at hjælpe hinanden. Og hvis det bare er en forudindtaget holdning, og der ikke er noget om snakken, skal vi selvfølgelig også have lagt den ned. Så er vi glade for at sige, at det fungerer på den måde i Vejle Kommune, slutter Martin Sikær.

Sidst opdateret: