Principper for førskoler er et fælles fundament, der danner ramme for skolernes egne tilrettelæggelser af førskoletilbuddet. Principperne har særligt fokus på pædagogiske principper i førskolerne og organiseringen af disse.

De enkelte skoler udarbejder lokale førskolebeskrivelser, hvor de uddyber fokusområderne med konkrete handleanvisninger, således at det er tydeligt, hvad man kan forvente af førskoletilbuddet på den enkelte skole.

Sidst opdateret: