For at give dit barn den bedste overgang, arbejder børnehaver og skoler med det samme overgangstema.

Udover overgangsværktøjet i Hjernen&Hjertet har vi styrket overgangen mellem børnehave og skole med et fælles overgangstema. Temaet er nogle år valgt i samarbejde med kulturfestivallen Spotlight.

Fælles overgangstemaer for børnehaver og skoler

 • Fælles overgangstema 2024 - I vælger evt. selv tema

  I 2024 er det besluttet, at der ikke er et fælles overgangstema.

  Det betyder, at børnehaver og skoler selv bestemmer i egne distrikter, om det er noget, de ønsker at arbejde med.

 • Fælles overgangstema 2021-2022 - Hjulene ruller

  Det fælles tema for overgangen i 2021-2022 er "Hjulene ruller", som nu er for to år. Det giver børnehaver og skoler mere tid til at arbejde med temaet, og fordi flere har efterspurgt det.

  Temaet er valgt af flere grunde:

  • Temaet er bredt og kan bruges i samarbejdet mellem børnehaver og skoler.
  • Temaet kan byde op til aktiviteter af fysisk karakter i form af leg med cykler, mooncars, løbecykler, rulleskøjter og meget andet.
  • Temaet kan også henlede til, at tiden ruller og der sker et skift i overgangen fra børnehave til skole.
  • Temaet er også i tråd med kommunens øvrige indsatser som f.eks. Bevæg dig for livet.

  Som et led i overgangstemaet får alle daginstitutioner i Vejle Kommune besøg af cykelbussen og tre af vores sundhedskonsulenter fra marts 2022 og frem. De vil hjælpe børn og pædagoger i gang med et cykelforløb, så alle de store børn kan få styrket deres evner til at cykle, inden de begynder i skole.

  I Hjulene ruller er der plads til alle børn, også  børn med fysiske begrænsninger og særlige behov. Hjulene ruller kræver således ikke en cykel i ordinær forstand, børn på løbecykler, kørestole mm. er også med i fællesskabet.

  Sundhedskonsulenterne har cykellege med, der tager udgangspunkt i Cykelforbundets undervisningsmateriale. Derudover har de et eksemplar af bogsættet Cykelmyggen Egon og Cykelmyggen og Dansemyggen, så daginstitutionerne har mulighed for at arbejde med cykler udenfor såvel som indenfor!

 • Fælles overgangstema 2020 - Smag på mirakler

  Det fælles tema for overgangen i 2020 var "Smag på Mirakler".

  Overgangstemaet for 2019/2020 er valgt i et tæt samarbejde med daginstitutioner, skoler, repræsentanter fra Spotlight og forvaltningen.

  "Man kan arbejde med temaet ”Smag på Mirakler” på mange måder, f.eks. smagsoplevelser, både det man fysisk putter i munden, men også smag på oplevelser eller ting. Man kan arbejde med mirakler som begreb, smage på ordene og lege med hvad der definerer et mirakel. Der er ingen regler, kun fantasien sætter grænser."

 • Fælles overgangstema 2019 - Kunstskab

  Det fælles tema for overgangen i 2019 var "Kunstskab"

  Vi fortsætter det gode samarbejde med Spotlight Festivalen i form af et fælles tema.

  Det nye fælles tema for skoleåret 2018/19 er ”Kunstskab”.

  ”Kunstskab” kan være et skab fyldt med kunst, det kan også være kunst, vi skaber sammen til hinanden og til andre. ”Kunsten” har dermed ikke en fast form, men vi er selv med til at bestemme, hvordan kunsten skal skabes eller hvilket skab kunsten skal ses i.

 • Fælles overgangstema 2018 - En bid af verden

  Det fælles tema for overgangen i 2018 var "En bid af verden"

  En bid af verden
  Man kan fysisk tage en bid af verden, af naturen og på den måde smage sig frem. Smage på en verden eller flere og ”smage” på andre kulturer og andre sprog. Der er mange verdener, din verden og min verden, og der lægges op til, at man leger med temaet og udfordrer det på bedste vis.

  Fordelen ved et fælles overgangstema er bl.a. hensynet til de børn, der begynder i skole i et andet skoledistrikt.

  Skolerne fortsætter med at arbejde med temaet for 2017 "Venner på vejen" frem mod sommerferien i 2018

 • Fælles overgangstema 2017 - Venner på vejen

  Det fælles tema for overgangen i 2017 er "Venner på vejen". 

  Materiale til arbejdet med overgangstemaet:

  • Vennesang (med udgangspunkt i Børne- & Unge politikken) 
       - Vennesangen: Åhhhhhhhh, Det Er Da Smart! (sang og musik)
       - Vennesangen: Åhhhhhhhh, Det Er Da Smart! (kun musik)
       - Teksten til vennesangen

  • Bøger til inspiration med temaet Venner på vejen
   Bøgerne kan anvendes både i børnehaven og skolen.
   Liste med eksempler på bøger kan hentes her.

  • Teaterstykke med vennetema - Alfons Åberg
   Alle 4-6 årige børnehavebørn inviteres i Vejle Musikteater i januar/februar 2017 og se Alfons Åberg.

  • App idéer til børn, der kan understøtte arbejdet med det fælles vennetema
       - Skriv og læs 
   Lad børnene i børnehaveklassen lave en bog til førskolebørnene, der giver en rundvisning på skolen og fortæller de kommende skolebørn om, hvordan der er på skolen, hvordan der ser ud og evt. hvad man kan lave (et billede af toilettet er ret vigtigt).

       - Book creator
   Lav kreative bøger med denne app.

       - Tjulahop
   Denne app indeholder en masse lege. Man ryster iPad’en, som vælger en leg, inkl. instruktioner til legen.

       - Tiny Tap 
   Den giver børnene mulighed for at lave deres egne spil (quiz, puslespil, sound boards, video mv.). Du kan lave spil om skolestarten og/eller afslutning i børnehaven – hvad kommer barnet til at savne, hvad betyder noget, hvad tror man der vil ske, når man begynder i skole osv.

       - Pic Collage
   Børnene kan lave billeder af det vigtige, når de stopper i børnehave eller lave billeder af det vigtige, når de begynder i skole.
Sidst opdateret: