Hvad skal der ske i barnets overgang i løbet af året? Årshjulet er delt op i fire kvartaler, som beskriver, hvad der kommer til at ske.

Årshjul for den gode overgang til børnehave, opdateret januar 2024

 • Januar - marts

  • De ældste børnehavebørn forberedes på skolestart.
   Fokus på styrkelse af de 8 kompetencer jf. principper for Den gode overgang.
  • Overgangsværktøjet i Hjernen & Hjertet udfyldes i børnehaverne minimum tre måneder inden førskole/skolestart.
  • Foråret og sommerens overgang mellem børnehave og skole evalueres inden sidste forældresamarbejde i 0. klasse. Der tages afsæt i børnegruppen og resultaterne af Sprogvurderingen.
 • April - juni

  • De ældste børnehavebørn forberedes på skolestart. 
   Fokus på styrkelse af de 8 kompetencer jf. principper for Den gode overgang.
  • For at skabe forbindelseslinjer for børnene i overgangen, kan børnehaver og skoler besøge hinanden.
  • For at understøtte skolelederens kendskab til potentielle skolestartere, skal kvartalsvise møder mellem børnehaver og skoler være fastlagt. Her drøftes den kommende skolestartsgruppe.
 • Juli - september

  • For at understøtte skolelederens kendskab til potentielle skolestartere, skal kvartalsvise møder mellem børnehaver og skoler være fastlagt. Her drøftes den kommende skolestartsgruppe.
  • Fælles årlig lederdag for daginstitutionsledere, skoleledere og pædagogiske ledere.
 • Oktober - december

  • Opdaterede samarbejdsaftaler skal ligge tilgængeligt på børnehaver og skolers hjemmesider. Opdateringerne skal sikre gennemsigtighed vedr. arbejdet med den gode overgang.
  • Børn med særlige behov: Senest 1. november halvandet år før barnet skal begynde i skole 1. august, skal skole, dagtilbud, forældre og øvrige relevante parter holde et overleveringsmøde. Se "Samarbejdsmodel for den gode overgang fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov".
 • Hele året

  • For børn i rullende skolestart og førskole, kan tidspunkter for udfyldelse af værktøjerne forskydes ift. årshjulet.
  • For at understøtte skolelederens kendskab til potentielle skolestartere, skal kvartalsvise møder mellem børnehaver og skole være fastlagt. Her drøftes den kommende skolestartsgruppe.
  • Ulla Riisbjerg Thomsen og Rune Asmund Sørensen besøger fortsat distrikterne som en del af ledelsesopfølgningen.
 • Vil du printe årshjulet?

Sidst opdateret: