Alle børnehaver og skoler har udarbejdet en lokal samarbejdsaftale med aktiviteter i forbindelse med overgangen.

Samarbejdsaftale om den gode overgang fra børnehave til skole

Alle offentlige børnehaver og skoler har udviklet en lokal samarbejdsaftale med udgangspunkt i folderen med principper for den gode overgang.

Samarbejdsaftalerne er forskellige fra område til område, f.eks. har nogle skoler rullende skolestart, andre har førskole i SFO'en og nogle børnehaver afleverer børn til mange forskellige skoler. 

Det er frivilligt for de private børnehaver og skoler, om de vil deltage i samarbejdsaftalen. 

Du kan se samarbejdsaftalen for dit barns børnehave og skole på deres hjemmesider. 

Tjeklisten til samarbejdsaftalen kan ses her.

Sidst opdateret: